Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning för vuxna

Regeringen har beslutat att fortsätta försöksverksamheten med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Antalet studieplatser utökas från 25 till 100 och sprids över landet. En försöksverksamhet med lärlingsutbildning har pågått i begränsad omfattning sedan 2004. Regeringen har nu beslutat att permanenta lärlingsutbildningen som omfattar 68 hantverksyrken. Som exempel kan nämnas konstgjutare, perukmakare och tygtryckare på eftergymnasial nivå.

Lärlingsutbildningen är upplagd så att det mesta av lärandet sker ute på hantverksföretag och minst en femtedel avsätts för teoristudier relaterade till valt hantverksyrke. Studierna berättigar till studiestöd från CSN. YH-myndigheten har uppdraget att administrera, utvärdera och utöva tillsyn över lärlingsutbildningen.

Lärlingsutbildningen kan maximalt vara två år lång (80 veckor) och den är studiemedelberättigad via CSN och räknas som en eftergymnasial utbildning. För att bli antagen krävs kunskaper inom området och gymnasiekompetens eller kunskap som bedöms likvärdig. Förutsättningen är naturligtvis också att lämplig lärlingsplats finns att tillgå.

Gymnasial Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade kunskaper inom yrkesområdet. 

Den gymnasiala lärlingsutbildningen är, som övriga gymnasiala program, treårig. Skillnaden är att den största delen av utbildningen sker på den arbetsplats eleven valt. De första två åren är eleven fyra dagar på arbetsplatsen och en dag i ordinarie skola. Det tredje året är eleven tre dagar på arbetsplatsen och två dagar i skolan.

Lärlingsutbildningen erbjuder eleven en ny form av yrkesinriktad utbildning som alternativ till den traditionella gymnasieskolan. Utbildningen bygger på lärande genom erfarenhet. För elever med bestämda yrkesplaner kan denna lärlingsutbildning vara mer utvecklande och motiverande eftersom den till stor del sker på arbetsplatsen tillsammans med handledare. 

Formen på lärlingsutbildningen präglas av hög anpassning till elevens behov och förutsättningar men ger dessutom möjlighet till grundläggande behörighet att studera på högskola och universitet. Efter slutförd lärlingsutbildning får eleven ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan. Arbetsplatsen utfärdar ett sammanfattande yrkesbevis.

Här hittar du YH-utbildningar!


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in