Korta YH-utbildningar

Palliativ vård

Campus Nyköping, i Nyköping (+1 orter)
Längd
30 YH-poäng
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
8 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
30 YH-poäng
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
8 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

Utmärkt vård när det verkligen gäller

En kurs för dig med erfarenhet och som vill utveckla din förmåga att självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar. 

Kursen ger dig fördjupad kunskap om palliativ vård och symptomlindring samt om de riktlinjer och kvalitetsparametrar som bidrar till att säkerställa god omvårdnad. Målet med kursen är att kunna identifiera omvårdnadsbehov och genomföra omvårdnadshandlingar utifrån en helhetssyn enligt palliativ vårdfilosofi, i syfte att hjälpa och stödja personen vid livets slut till en lugn och symptomlindrad tillvaro med fokus på livskvalitet.

För mer information om Palliativ vård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

8 januari, 2024

 • Distans med träffar
 • Nyköping

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning,
 4. praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

samt:

 • 1 års yrkeserfarenhet från heltidsarbete som undersköterska inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, funktionshinderområdet eller liknande arbete med vårdande arbetsuppgifter.

Reell kompetens

Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens går vidare till urval.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalet ser olika ut på olika utbildning, men kan vara te x särskilt prov och betyg. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

 • Palliativ vårdfilosofi och värdegrund
 • Symptom och omvårdnadsaspekter rörande fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov vid livets slut.
 • Olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.
 • Krisreaktioner och sorgebearbetning för personen vid livets slut och de närstående.
 • Vårdteamets olika roller vid palliativ vård
 • Etiska aspekter och ställningstaganden vid vård i livets slut
 • Svenska palliativregistret och Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slut

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

 • Arbeta personcentrerat utifrån palliativ vårdfilosofi.
 • Använda olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.
 • Bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar.
 • Delta i vårdteamets arbete med palliativa registret.
 • Kunna ge stöd åt närstående.

Efter avslutad kurs har du kompetenser att:

 • Självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut samt bedöma när sjuksköterska ska kontaktas.

Upplägg och innehåll

Kursens upplägg

Kursen ges på distans och går på 25% fart. Du avsätter omkring en dag i veckan i 24 veckors tid och studerar på egen hand med hjälp av en tydlig struktur, teorigenomgångar och handledning. Kursen innehåller regelbundna inspelade föreläsningar och webbinarier samt uppgifter som utförs enskilt och i grupp. Vi använder oss av lärplattformen Moodle. Kursen innehåller två obligatoriska träffar (på plats i Nyköping), den första vid introduktionen och den andra senare under utbildningens gång. 

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att få fördjupad kunskap om palliativ vård och symptomlindring samt om de riktlinjer och kvalitetsparametrar som bidrar till att säkerställa god
omvårdnad i livets slut. Vidare ger kursen kunskaper om olika kulturer, religioner och traditioner för att kunna anpassa miljö och omvårdnad kring den döende personen.

Målet med kursen är att kunna identifiera omvårdnadsbehov och genomföra omvårdnadshandlingar utifrån en helhetssyn enligt palliativ vårdfilosofi, i syfte att hjälpa och stödja den döende till en lugn och symptomlindrad tillvaro med fokus på livskvalitet. Målet är också att den studerande ska kunna ge stöd till närstående.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Palliativ vård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights