YH-utbildning

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Campus Nyköping, Distans
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Distans
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

 Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Utbildningen till stödpedagog på Campus Nyköping är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Att plugga till stödpedagog hos oss ger dig goda förutsättningar att få jobb som stödpedagog efter avslutad examen.

En vidareutbildning som hjälper dig att stödja andra

Inom den privata och offentliga omsorgen finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver verksamhet. Utbildningen bedrivs i nära samverkan med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där du verkligen behövs!

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

HT 2024

 • Distans
 • Distans

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser eller motsvarande, med betyget lägst E (notera att kurserna kan ha ett annat namn, om du t.ex. har ett äldre betyg): 

 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2
 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid räknas om till heltid.


Yrkeserfarenhet styrker du med tjänstgöringsintyg som skickas med ansökan.

Tjänstgöringsintyget ska innehålla följande:

 • Arbetsgivare
 • Anställningsperiod (start- och slut eller om du ff är anställd ska framgå)
 • Titel
 • Tjänstens omfattning (t ex 100%)


Om du inte uppfyller kraven:

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Stödpedagog

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i

 • Intellektuella, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser de får för den enskilde i vardagen
 • Kommunikationsmetoder inom funktionshinderområdet
 • Pedagogik inom funktionshinderområdet
 • Individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet för den enskilde
 • Etik och professionellt förhållningssätt i arbete inom funktionshinderområdet
 • Författningar som reglerar funktionshinderområdet,det normala åldrandet i förhållande till demenssjukdomar
 • Social dokumentation och
 • Om hälsans betydelse för den enskildes livskvalitet

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att

 • Arbeta för den enskildes självbestämmanderätt
 • Tillämpa individanpassade pedagogiska metoder som främjar självständighet och delaktighet
 • Praktisera ett lågaffektivt bemötande
 • Arbeta målstyrt i enlighet med upprättade planer för att säkerställa kvaliteten
 • Bidra till att utveckla verksamheten utifrån kvalitet och evidensbaserad kunskap inom området
 • Handleda andra inom arbetsområdet och
 • Ge en presentation på engelska i skrift och tal

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • Stödja den enskilde i kontakter med dennes nätverk för att främja dennes- delaktighet och självständighet
 • Tillämpa författningar och värdegrunder på ett etiskt försvarbart sätt i -arbetet med den enskilde
 • Stödja och vägleda andra i användandet av pedagogiska och kommunikativa metoder i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet
 • Självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom arbets-området
 • Ta fram en individuell plan i samråd med den enskilde genom användandet av kommunikationsstöd och ett pedagogiskt upplägg och
 • Planera, genomföra och följa upp arbetet inom arbetsområdet i syfte att främja ett etiskt förhållningssätt gentemot den enskilde och för att säker-ställa att personalen tillsammans arbetar mot samma mål

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Upplägg och innehåll

Utbildningen till Stödpedagog är en distansbaserad vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet i såväl offentligt som privat finansierad vård. Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på halvtid. Upplägget med deltid och distans innebär att du kan arbeta och studera samtidigt. LIA:n genomförs på 50% och görs på annan plats än ordinarie arbetsplats. 

Utbildningen innehåller föresläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Examensarbete
 • Funktionsnedsättningar
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • LIA (lärande i arbete)
 • Människan i utveckling
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Praktisk juridik inom social omsorg

LIA - lärande i arbete

LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

Distansstudier

Utbildningen genomförs på distans och studietakten är halvtid, vilket ger dig möjlighet att arbeta och studera samtidigt. Utbildningen inleds med att alla studerande samlas på Campus Nyköping. Dels för att lära känna varandra, dels för en genomgång av studieteknik och vad det innebär rent praktiskt att studera på distans.

Du följer undervisningen via din dator, till exempel hemifrån, från din arbetsplats eller via ditt lokala lärcentrum. Att studera på ett lärcentrum innebär att du kan delta i föreläsningar via videokonferens, använda studielokaler, datorer och annan tillgänglig service. På lärcentrum kan du också träffa studiekamrater för att till exempel genomföra grupparbeten.

Undervisningsmetoderna varierar. Det kan exempelvis handla om streamade föreläsningar, interaktiva e-kurser, liveföreläsningar via webben, diskussionsforum, studiehandledning, självstudier, case-metodik, projektarbete på uppdrag av näringslivet och LIA (lärande i arbete). Utbildningen till stödpedagog är helt webbaserad och innehåller endast två fysiska träffar (introduktion och examen).

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Campus Nyköping
611 83 Nyköping

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights