YH-utbildning

Arbetsmiljöingenjör

Folkuniversitetet Väst , i Göteborg (+1 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
12 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
12 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Distans med träffar
Vill du veta mer?

Videoreportage

Arbetsmiljöingenjör

Vill du jobba med att förebygga olyckor i arbetet och skapa säkra arbetsplatser? Då är rollen som arbetsmiljöingenjör något för dig!

Trygga och säkra arbetsplatser

Som arbetsmiljöingenjör arbetar du på olika sätt för att ingen anställd ska skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. Dels handlar det om att göra riskanalyser av arbetsmiljön på en arbetsplats, dels arbeta strategiskt och förebyggande så att olyckor inte sker samt följa upp att åtgärderna genomförs och får önskad effekt. När olyckan väl är framme är du delaktig i olycksfallsutredning och kan få hantera svåra frågor.

Vad gör en arbetsmiljöingenjör?

I din yrkesroll kommer du bland annat att mäta och göra riskanalyser gällande kemiska ämnen, strålning, buller och damm samt utreda brandrisker och risk för explosioner. I och med att nya material och råvaror används på en arbetsplats behöver du ta del av aktuell forskning och utredningar inom området samt nya föreskrifter från tillsynsmyndigheter samtidigt som du behöver ha god kännedom om de ämnen som redan idag förekommer på arbetsplatser.

Förutom mätningar och riskbedömningar kommer du även att arbeta med strategiska frågor för att förbättra för medarbetare på en arbetsplats. Här behöver du vara en god kommunikatör som kan medla mellan olika viljor samtidigt som arbetsgivaren ska leva upp till gällande lagar och regler. Du kommer att ha kontakt med myndigheter, skyddsombud, arbetsgivare och andra intressenter så som exempelvis leverantörer, för att väga och matcha olika viljor och krav.

En arbetsmiljöingenjör deltar ofta i arbetet med att införa arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem. Du kommer då att jobba med att ta fram arbetsrutiner och checklistor i syfte att styra arbetsmomenten på ett säkert sätt, vara delaktig i att implementera dem och följa upp så att de få avsedd effekt. Även i detta arbete är kommunikation mellan olika parter samt medling mellan olika viljor avgörande för att arbetet ska kunna genomföras och ge effekt.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

12 augusti, 2024

  • Distans med träffar
  • Göteborg
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Så ansöker du

Ansökan
Ansökan via utbildningens hemsida. 

Behörighet
Grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskapskrav
Lägst betyg E i Matematik 2a eller 2b eller 2c eller motsvarande.
Lägst betyg E i Naturkunskap 2 alternativt Kemi 1 och Biologi 1 och Fysik 1 eller motsvarande.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel.

Var får jag jobb?

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna jobba med arbetsmiljöfrågor inom både privat och offentlig sektor, som anställd eller konsult. Vanligen jobbar en arbetsmiljöingenjör som konsult på ett teknikkonsultföretag eller på företagshälsovården mot olika arbetsgivare. Många jobbar även inom processindustrin i och med att utbildningen har ett fokus mot arbetsmiljö inom industrin. Då har du snarare rollen som internkonsult, projektledare eller samordnare. Du kan även få jobb på regionernas arbets- och miljömedicinska kliniker i rollen som specialister inom arbets- och miljömedicin med uppdrag på regionens olika verksamheter.

Arbetsmarknaden

Som arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes. Efterfrågan på arbetsmiljöingenjörer med praktiskt kunnande är stor inom både privat och offentlig sektor. Främst efterfrågas kompetens inom utförande och analys av olika typer av mätningar, maskinsäkerhet, riskbedömningar och bygg- och anläggningssäkerhet. Det saknas också personer med arbetsmiljökunskap på ett strategiskt plan. Efter utbildningen kan du till exempel jobba som arbetsmiljöhandläggare, arbetsmiljökonsult, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljötekniker och arbetsmiljöingenjör.

Reportage

Behöver folk som kan omsätta kunskaperna i praktiken

Folkuniversitetet Väst

Malin Liljesson, arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö, berättar varför du ska utbilda dig till arbetsmiljöingenjör på Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet Väst
Norra Allégatan 6 (Box 2542)
403 17 Göteborg

Folkuniversitetet Väst

Folkuniversitetet är en av landets största utbildningsanordnare och ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Folkuniversitetets idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en idéburen...

Läs mer om Folkuniversitetet Väst och visa alla utbildningar.

Highlights