YH-utbildning

Praktisk skog- och naturvårdare

Hvilan Utbildning, i Kabbarp
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

 Praktisk skog- och naturvårdare / Hvilan Utbildning

Är din dröm att jobba med vård av skog och natur? 

Som praktisk skogs- och naturvårdare får du fördjupande kunskaper inom natur- och skogsvård. Programmet ger dig ett helhetsgrepp inom det praktiska naturvårdsarbetet. En praktisk skogs- och naturvårdare ska vara kunnig och insatt i hur naturvårdsarbetet praktisk ska utföras. Under programmet lär du känna naturen och får redskap för hur skogen och naturen förhåller sig och fungerar. 

  • Djup kunskap i praktisk skogs- och naturvård 
  • Fokus på entreprenörskap, skogens ekosystem och artkännedom  
  • Fysiskt arbete utomhus under alla årstider   

Som skogs- och naturvårdare är det viktigt att vara i god fysisk kondition, tycka om utomhusarbete under alla årstider och vara bered på att arbetet stundtals kan vara krävande. 

Arbetsmarknadens behov  
Skogsbranschen står inför stora förändringar under de kommande åren. Där du som praktisk skogs- och naturvårdare för en viktig nyckelroll. Behovet av skogs- och naturvårdande insatser ökar inom hela landet. Du kommer vara insats i bevarande och återställande av miljöer samt hur dessa kan återställas i teori och praktik.  

Vid framtagandet av utbildningen har flera större bolag, mindre företagare, kommuner och statliga myndigheter deltagit så som Hushållningssällskapet Skogs- och Lantbruksförvaltning, Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstad kommun, Skogsstyrelsen, Sydved, Södra med flera.  

Arbetslivets mål är att studerande, med dessa förutsättningar, efter examen ska vara kompetenta kollegor i branschen och bidra till utvecklingen inom skogs- och naturvården. 

Unik nyckelperson    
Som Praktisk skogs- och naturvårdare arbetar du med att ta tillvara och bibehålla skogens naturvärden. Det gör du genom kunskap om skogs- och naturvårdsinsatser som är kopplade till att bevara den artrikedom och mikrobiotoper som idag finns. Som praktisk naturvårdare kan du driva ett mindre företag, upphandla och räkna på arbeten, samtidigt som du har kompetensen att själv utföra dessa uppdrag efter gällande styrdokument. En praktisk skogs- och naturvårdare ska vara kunnig och insatt i hur naturvårdsarbetet praktisk ska utföras. Yrkesrollen kan tillämpas som egen företagare och/eller som anställd.  

Dina praktiska och teoretiska kunskaper som Praktisk skogs- och naturvårdare är efterfrågade av branschen där du kan omvälva din teoretiska kunskap praktisk. Under utbildningstiden får du möjlighet att rikta in dig mot skog- och/eller naturvården.  

Skolan  
Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, parkområden samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. Under utbildningstiden kommer du genomföra praktiska övningar i varierande skogsbiotoper som finns i närområdet.  

Examen 
Efter avslutade utbildning erhåller du en examen som ”Praktisk skogs- och naturvårdare” 

För mer information om Praktisk skog- och naturvårdare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskaper som krävs är grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

För utbildningen gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Naturbruksprogrammet

  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p
  • Biologi 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap och/eller har motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet måste du genomföra och bli godkänd på preparandutbildning för behörighet.

Behörighetsgivande kurspaket - preparandutbildning

För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandutbildning. Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats.

Anmälan

Anmälan till utbildingen görs på anmälningsblankett som skickas till skolan och hittas på vår hemsida.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen Praktisk skog- och naturvårdare.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Praktisk skog- och naturvårdare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Sveriges grönaste skola 

Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp sedan 1868. Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt...

Läs mer om Hvilan Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights