Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Yh-utbildning
Eskilstuna, Linköping, Stockholms Län, Uppsala Län
80 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Eskilstuna Sista ansökan
2019-08-19 
Ansökningsperiod: 4 feb – 5 maj 2019
Linköping
2019-08-19 
Ansökningsperiod: 4 feb – 5 maj 2019
Stockholms Län
2019-08-19 

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Yrkeshögskoleutbildning, 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år

Arbetar du som undersköterska inom äldrevården? Är du redo för nästa steg?

Vård och omsorg står inför nya utmaningar, inte minst inom äldrevården. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras.

Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Det ställer högre krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor.

Utbildningstyp: Yrkeshögskoleutbildning
Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år
Studieorter: Stockholm, Eskilstuna, Uppsala, Linköping
Studieform: Distans med fysiska träffar
Sista ansökan: 5 maj 2019
Utbildningsstart: 19 augusti 2019

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är på halvfart och består av 200 yh-poäng vilket innebär att den pågår 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studieträffar i Eskilstuna, Uppsala eller Linköping. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Skype.

Kurser

 • Gerontologi och åldrandets livsvillkor, 20 yh-poäng
 • Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, 30 yh-poäng
 • Lärande och handledning som pedagogiska verktyg, 25 yh-poäng
 • Palliativ vård, 25 yh-poäng
 • Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng
 • Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete, 20 yh-poäng
 • LIA – Lärande i arbetslivet med fältstudier, 15 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng

   5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

  Webbaserad utbildning

  Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

  LIA ger dig praktiska erfarenheter

  En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

  Examen

  Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

  Behörighet

  För att söka utbildningen krävs att du har

  Grundläggande behörighet

  • Kunskaper i svenska
   Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.
  • Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:
   • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
   • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
   • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
   • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
   • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
   • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

  Särskilda förkunskaper

  • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
   • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
    (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.)
   • Medicin 1, 150 poäng
    (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.)
   • Psykologi 1, 50p
    (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet.)
   • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
    (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.)
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

  Reell kompetens

  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

  Studiebidrag

  Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

  Ansökan

  Sista ansökningsdag 5 maj 2019.
  Länk till ansökan finns på KUI:s webbsida.

  För mer information om Specialistundersköterska Multisjuka äldre, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

  Så ansöker du

  Ansökan

  Sista ansökningsdag 5 maj 2019.
  Länk till ansökan finns på KUI:s webbsida.

  Kurser

  Kurser

  • Gerontologi och åldrandets livsvillkor, 20 yh-poäng
  • Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, 30 yh-poäng
  • Lärande och handledning som pedagogiska verktyg, 25 yh-poäng
  • Palliativ vård, 25 yh-poäng
  • Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng
  • Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete, 20 yh-poäng
  • LIA – Lärande i arbetslivet med fältstudier, 15 yh-poäng
  • Examensarbete, 20 yh-poäng

  5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

  Kostnader

  Studiebidrag

  Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad vår utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


  Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

  Intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska Multisjuka äldre

   Få mer information via mail

   Ickebindande

   Kostnadsfritt

  Hitta till utbildaren

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  KompetensUtvecklingsInstitutet
  Drottningholmsvägen 39 A
  112 42 Stockholm


  Beställ information

  För att få mer information om Specialistundersköterska Multisjuka äldre via mejl, fyll i följande uppgifter:

  Recensioner

  Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.