YH-utbildning

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-04
Utbildningsform
Distans
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-04
Utbildningsform
Distans
Vill du veta mer?

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre - ett framtidsyrke för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen!

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen är på distans och deltid så det finns möjlighet att kombinera studier med arbete.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet och efter utbildningen kommer din kompetens efterfrågas och vara viktig för det kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens öka de kommande åren och äldreomsorg lyfts särskilt fram som ett område där behovet av specialistkompetens kommer vara stort.

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt och tillsammans med andra planera, bedöma, utföra och följa upp specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter som en del av det multiprofessionella teamet. Du får också kompetens i att stödja och vägleda kollegor i komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer.

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stor och för att vi ska kunna behålla de vi har och locka fler så behövs flera olika utmaningar för de. En sådan kan vara att vidareutbilda sig inom sitt yrke, att gå en specialistutbildning.

Agneta Johansson, enhetschef i Skara kommun och ledamot i utbildningens ledningsgrupp

"Specialistutbildade undersköterskor är jätteviktiga i arbetet för att utveckla äldreomsorgen och möta framtidens utmaningar och behov. Därför har vi i Lidköpings kommun inrättat särskilda tjänster för rollen."

Nicole Klemisch, utvecklingsledare i Lidköpings kommun och ledamot i utbildningens ledningsgrupp

”För ett kvalificerat arbete krävs en kvalificerad utbildning. Nu när undersköterska är en skyddad yrkestitel ställs stora krav på utbildningarna och inte minst att det också finns tillgång till specialisering. För mig som föreläsare är det viktigt att veta att utbildningsanordnaren har djup kompetens och en organisation som kan sätta föreläsningen i ett sammanhang. Min uppfattning är att allt det står Skövde Yrkeshögskola för. Att det dessutom finns nytänkande, värme och humor ger mervärde.”

Susanne Rolfner Suvanto. Leg.sjuksköterska inriktning psykiatri. Specialist inom äldreområdet och psykisk ohälsa. Statlig utredare, Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer. Möjliggörare och praktiker vid Nationellt Kompetenscentrum Anhörig. 

Studieform

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under två år på halvfart och ger yrkeshögskoleexamen. I utbildningen ingår tio närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar en eller två dagar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns. Du behöver ha tillgång till dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet för att kunna ta del av undervisningen och lämna in uppgifter. Utbildningens upplägg skapar möjligheter att kombinera studier med arbete.

Efter din utbildning 

Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett flexibelt och personcentrerat arbetssätt. Du blir en viktig resursperson som stödjer vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga. Du får en viktig roll i att utföra och medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. 

Vad kan utbildningen leda till?

Jag har genom min utbildning fått fördjupade kunskaper som gett mig en ny yrkesroll som specialistundersköterska inom äldreomsorg med fler ansvarsområden. Med fördjupade kunskaper kan jag vägleda och stötta mina kollegor i det dagliga arbetet vilket gynnar personer som behöver stöd och hjälp i olika situationer.”
Therese Andersson, studerande 2021-2023

Centralt belägen skola 

Skövde Yrkeshögskola är belägen centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

26 augusti, 2024

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: 2024-08-04

Så ansöker du

Förkunskaper du behöver:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat. För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis.

LiA - Lärande i Arbete

LIA - Lärande i arbete

Lärande i arbete ingår i utbildningen, vilket ger dig möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Under utbildningen har du sex veckor LIA-praktik på halvfart.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde, samt till och från LIA-platser. Litteraturkostnader tillkommer.

Kursinnehåll

Intressanta kurser som ger bredd

  • Gerontologi och geriatrik, 50 YH-poäng
  • Äldrepsykiatri, 55 YH-poäng
  • Palliativ vård av äldre i livets slutskede, 15 YH-poäng
  • Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling, 25 YH-poäng
  • Välfärdsteknik och hjälpmedel, 15 YH-poäng
  • Lärande i arbete (LIA), 20 YH-poäng
  • Examensarbete, 20 YH-poäng

Sammanlagt 200 YH-poäng

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Skövde Yrkeshögskola
Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 51 Skövde

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg och teknik och tillverkning. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna bedrivs på distans...

Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights