YH-utbildning

Specialistundersköterska Psykiatri

KompetensUtvecklingsInstitutet, i Eskilstuna (+2 orter)
Längd
52 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
52 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Specialistundersköterska Psykiatri

YH-program 200 yh-poäng

Specialistundersköterska inom psykiatri är en av våra YH utbildningar som går på distans och som ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning. Du läser utbildningen till specialist undersköterska på distans och på 75% så att du kan kombinera arbete med studier.

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030 vilket innebär stort lidande för den enskilda individen men också enorma kostnader ur ett Samhällsperspektiv. Detta innebär att det finns ett stort behov av att öka kompetensen inom vården för att bland annat kunna förebygga psykisk ohälsa.

-----------------------------------

Omfattning: 200 yh-poäng, 52 veckor
Studietakt:
75%
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Studieort:
Linköping/Eskilstuna*
Studiestart: augusti 2024
Ansökan: Öppnar i februari 2024
* En satellitort - vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i satellitorten.

-----------------------------------

Studieform

Utbildningen bedrivs på 75% på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. 75% studier innebär ca 30 timmar/vecka.

------------------

Behörigheter

- Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Psykologi 1, 50p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykiatri 2, 200 p

- Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

------------------

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

------------------

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att du ska få specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Efter examen kan du arbeta som

 • Specialistundersköterska Psykiatri boendestöd
 • Specialistundersköterska Psykiatri hemtjänst och äldreomsorg
 • Specialistundersköterska Psykiatri i särskilt boende socialpsykiatri
 • Specialistundersköterska Psykiatri särskilt boende och daglig verksamhet LSS
 • Specialistundersköterska Psykiatri öppen- och sluten psykiatrisk vård

------------------

LIA - ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Under din LIA får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

------------------

Kurser som ingår i utbildningen

 • Beroendeproblematik
 • Lagar, organisation och dokumentation
 • Läkemedel och andra evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
 • Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
 • Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfaldsperspektiv
 • Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel
 • LIA, Lärande i arbetslivet
 • Examensarbete

------------------

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans 75%

Utbildningen bedrivs på 75% på distans (nätbaserad undervisning) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner med din klass på Teams samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

------------------

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

------------------

Rekommendation

94% av våra studerande kan rekommendera KUI yrkeshögskola visar vår undersökning hösten 2022.

Nöjdhet

90% av våra studerande är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår undersökning hösten 2022.

Sysselsättning

98% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning hösten 2021.

------------------

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80

kui.se/yrkeshogskola/

För mer information om Specialistundersköterska Psykiatri, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

------------------

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Examen & Intyg

Studeranderöst

Linda Ljungblad

- Läste till Specialistundersköterska Psykiatri:

När jag såg kursen Specialistundersköterska inom psykiatri i min mejl blev jag genast nyfiken. Jag har arbetat inom psykiatri i 16 år och ville nu göra en djupdykning i det utbildningen erbjöd. Jag är stolt över mig själv för att nu kunna titulera mig som Specialistundersköterska inom Psykiatri.

Under min studiegång har jag utvecklats och växt både i mig själv och i min arbetsroll. Jag har nu efter avslutad utbildning en större verktygslåda av metoder, strategier och kunskap att använda mig av i mitt arbete inom psykiatri.

Under utbildningen arbetade vi ofta med grupparbeten vilket ledde till att vi tränade på samarbete och kommunikation. Att bli indelade i grupper innebar utmaningen att veta vilken roll man skulle ta inom sin studiegrupp. Erfarenheten har gett mig förmågan att växa och bli trygg i att inta olika roller beroende på tillfälle och uppgift.

Under min praktik (LIA) intog jag rollen som handledare. Jag handledde då om en arbetsmetod, vilket för mig var en stor utmaning. Att få praktisk erfarenhet genom LIA, gav mig tryggheten i rollen som handledare i framtida yrkesroller.

Vi har lyssnat till intressanta föreläsare och om deras arbete inom utbildningens fält. Vi elever i klassen har delat med oss av varandras arbetserfarenheter och det har gett mig inblick och nyfikenhet om nya arbeten och yrkesroller som är intressanta för mig i framtiden.

"Jag är stolt över mig själv för att nu kunna titulera mig som Specialistundersköterska inom Psykiatri."

/ Linda Ljungblad

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska Psykiatri

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights