Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Linköping, Västerås
80 veckor
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Linköping
augusti 2020 
Västerås
augusti 2020 

Stödpedagog

Yrkeshögskoleutbildning, 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år

Arbetar du skötare, habiliteringsassistent eller stödassistent inom LSS-verksamhet? Är du redo för nästa steg? 

Det finns ett behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft. Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten.

Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka. Det finns ett stort behov av stödpedagoger och allt fler kommuner inför titeln stödpedagogi sina verksamheter.

Utbildningstyp: Yrkeshögskoleutbildning
Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år
Studieorter: Linköping, Västerås
Studieform: Distans med fysiska träffar
Ansökningsperiod: 4 feb – 5 maj 2019
Studiestart: 19 augusti 2019

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska också få specialiserade kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, salutogent och lösningsinriktat arbetssätt, individuellt bemötande, anpassa stöd och bemötande, kvalitetsarbete, pedagogisk handledning och digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet.

Innehåll och upplägg

Utbildningen går på halvfart och består av 200 yh-poäng vilket innebär att den pågår under 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studieträffar i Linköping eller Västerås. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Skype.

Kurser

 • Fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen, 40 yh-poäng
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 10 yh-poäng
 • Välfärdsteknologi (IKT), 20 yh-poäng
 • Livsstil, hälsofrämjande och mångfald – utifrån ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt, 10 yh-poäng
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation, 20 yh-poäng
 • Kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling och evidensbaserat arbete, 10 yh-poäng
 • Kommunikation, individuellt bemötande och förhållningssätt, 10 yh-poäng
 • Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, 30 yh-poäng
 • Utveckling i ett livsperspektiv, 10 yh-poäng
 • LIA – Lärande i arbetslivet, 20 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom funktionsnedsättningsområdet och som handledare för närstående samt kollegor inom området. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har

Grundläggande behörighet

 • Kunskaper i svenska
  Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.
 • Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från Barn och fritidsprogrammet
  • Hälsopedagogik 100 p
  • Kommunikation 100 p
  • Pedagogiskt ledarskap 100 p
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar. Motsvarande kurser kan exempelvis vara Hälsopedagogik 50 p, Kommunikation 50 p samt Pedagogiskt ledarskap 100 p från GY 2000:01)

eller

 • Lägst betyg E i följande kurser från Vård och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor
  • Medicin 1
  • Vård och omsorgsarbete 1
  • Vård och omsorgsarbete 2
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande äldre gymnasiekurser. Exempel på motsvarande kurser är Människan socialt och kulturellt, Etik och livsvillkor, Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet, Datakunskap, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnadsprogrammet Gy 2000:15.)
 • Minst 2 års (24 månader) dokumenterad yrkeserfarenhet om minst 50% inom relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent, stödassistent eller liknande.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan öppnar 4 februari 2018. Sista ansökningsdag 5 maj 2019. Länk till ansökan finns på KUI:s webbsida.

För mer information om Stödpedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan öppnar 4 februari 2018. Sista ansökningsdag 5 maj 2019.

Länk till ansökan finns på KUI:s webbsida.

Kurser

 • Fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen, 40 yh-poäng
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 10 yh-poäng
 • Välfärdsteknologi (IKT), 20 yh-poäng
 • Livsstil, hälsofrämjande och mångfald – utifrån ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt, 10 yh-poäng
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation, 20 yh-poäng
 • Kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling och evidensbaserat arbete, 10 yh-poäng
 • Kommunikation, individuellt bemötande och förhållningssätt, 10 yh-poäng
 • Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, 30 yh-poäng
 • Utveckling i ett livsperspektiv, 10 yh-poäng
 • LIA – Lärande i arbetslivet, 20 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Kostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om Stödpedagog via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.