Korta YH-utbildningar

Livs­kva­li­tet för per­so­ner med de­mens

Längd
13 veckor
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
30 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-12
Utbildningsform
Distans
Längd
13 veckor
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
30 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-12
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

30 september, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-09-12

Om utbildningen

Livs­kva­li­tet för per­so­ner med de­mens

Förstärk dina färdigheter som undersköterska och skapa bättre livskvalitet för individer med demens och deras anhöriga.

Vill du bli ett proffs på att förstå demenssjukdomar? Vilka symptomen är? Hur en utredning går till? Hur ger vi rätt behandling och relevant omvårdnad? I kursen Livskvalitet för personer med demens får du lära dig om aktuella lagar, välfärdsteknik som kan öka livskvaliteten för den sjuke, familj och närstående samt om krishantering och sorg kopplat till demenssjukdomar.

Utbildningen ges helt på distans, under 13 veckor och består av till största delen av förinspelade/förplanerade moduler.

Målet med kursen är att du som undersköterska ska kunna känna igen olika demenssjukdomars symtom samt planera, genomföra och följa upp omvårdnad av personer ur ett salutogent perspektiv. Detta genom användande av välfärdsteknik eller andra verktyg/metoder samt genom anpassningar av miljön. Vidare kommer du kunna bemöta personer med demenssjukdom, hantera kriser, sorg och etiska dilemman som kan uppstå vid demenssjukdom samt kommunicera åtaganden och lösningar kring patienter/vårdtagare med demens på svenska och ytterligare ett språk.

För mer information om Livs­kva­li­tet för per­so­ner med de­mens, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Utbildningen riktar sig till dig som arbetat heltid med patientnära arbetsuppgifter som färdigutbildad undersköterska i minst ett år.

Yrkeserfarenhet:

Färdigutbildad undersköterska som arbetat heltid med patientnära arbetsuppgifter under minst två år på 50%, alternativt ett år på 100%.

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Kursinnehåll

 • Demenssjukdomar (symtom/utredning)
 • Hur anpassningar av miljö samt användning av metoder/verktyg/hjälpmedel/ välfärdsteknologi kan ge bättre förutsättningar för välmående utifrån ett salutogent förhållningssätt
 • Bemötande av personer med demenssjukdom samt av deras närstående
 • Funktioner i samhället som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med demenssjukdom/hur vården fungerar
 • Krishantering och sorg vid demenssjukdom
 • Relevanta lagar, riktlinjer och nationella register
 • Etiska dilemman kopplade till demenssjukdom

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Livs­kva­li­tet för per­so­ner med de­mens

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Kunskapsförbundet Väst
Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Här hittar du inspirerande YH-utbildningar inom olika områden.Kunskapsförbundet Väst bedriver både vuxenutbildning och gymnasieutbildning för kommuninvånarna i Trollhättan och Vänersborg. Det finns också möjlighet till distansstudier - välkommen till oss! Att träffa studiekamrater när man studerar upplevs av de flesta...

Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Highlights