Visa yhutbildningar.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Specialistutbildad undersköterska

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
2 år (200 YH-poäng)
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2020 - Vänersborg

Specialistutbildad undersköterska

Bli undersköterska med specialistkompetens

För dig som redan är undersköterska

Den här utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram, eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen. Ta steget vidare på karriärsstegen!

Genom Kunskapsförbundet Västs YH-utbildning till Specialutbildad undersköterska  kan du på halvtid över två år skaffa dig en specialkompetens som är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. En del av YH-poängen läses som LIA (Lärande i arbete) vilket innebär att du direkt i arbetslivet får praktisk, värdefull erfarenhet och dessutom goda chanser att knyta kontakter inför framtida anställningar.

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att arbeta inom akutsjukvården - där det krävs en mer specifik omvårdnad, och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation, eller med multisjukdom & palliativ vård/omsorg. 

Utbildningen bedrivs på distans. Undervisningsmetoderna kommer att ske med inspelade föreläsningar, sals- och hemtentamen, grupparbeten, webinar etc. Allt material och kommunikation sker via vår lärplattform. 

Certifierad utbildning
Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollage. Hos oss får du den kompetens som efterfrågas av framtida arbetsgivare!

För mer information om Specialistutbildad undersköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

För utbildningen krävs betyg och yrkeserfarenhet enligt följande:

Betyg: Särskilda förkunskaper är studier på gymnasial nivå, eller motsvarande med inriktning vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyg G/E för utbildning i yrkesinriktade kurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2. För äldre betyg minst 3 och motsvarande kurser i äldre system.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet från arbete inom vård- och omsorg med en omfattning om minst 1 års heltidsarbete alternativt deltid omräknad till ett års heltid.

Reell kompetens: Du saknar skriftlig dokumentation som styrker din behörighet (betyg/intyg) och vill åberopa reell kompetens genom att du har motsvarande kunskaper som du tillägnat dig på annat sätt.

Urval:

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov: avseende grundläggande omvårdnadskunskaper hämtas ur innehållet i Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1. Provet ger max poäng 50. Vid lika poäng rangordnas resultatet från delen Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och därefter Vård- och omsorgsarbete 1.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Kursinnehåll

Exempel på kurser inom akutsjukvård:

Akutsjukvård, patofysiologi och sjukdomslära | 85p

Anatomi, fysiologi | 15p

Handledning | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10p

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1, Lärande i arbete | 20p

LIA 2, Lärande i arbete | 20p

Examensarbete | 20p

Exempel på kurser inom multisjukdom & palliativ vård/omsorg:

Handledning och pedagogiskt förhållningssätt | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1, Lärande i arbete | 20p

LIA 2, Lärande i arbete | 20p

Somatisk sjukvård - svårt sjuka/multisjuk äldre | 30p

Symptomlindring | 30p

Vård i livets slut ur ett salutogent perspektiv | 30p

Välfärdsteknologi | 10p

Examensarbete | 20p

Kostnader

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

E.Hansson
(5)
Jag har snart gått det första året och läser inriktningen akutsjukvård och jag har inte ångrat mig en sekund att jag valde den här utbildningen. Jag åker 40 mil för varje träff i skolan och innan jag började utbildningen så tänkte jag att jag inte skulle träffa några nya vänner eftersom det är på distans men tiden har gett mig många nya gemenska...
Visa mer

Kursinnehåll

Exempel på kurser inom akutsjukvård:

Akutsjukvård, patofysiologi och sjukdomslära | 85p

Anatomi, fysiologi | 15p

Handledning | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10p

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1, Lärande i arbete | 20p

LIA 2, Lärande i arbete | 20p

Examensarbete | 20p

Exempel på kurser inom multisjukdom & palliativ vård/omsorg:

Handledning och pedagogiskt förhållningssätt | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1, Lärande i arbete | 20p

LIA 2, Lärande i arbete | 20p

Somatisk sjukvård - svårt sjuka/multisjuk äldre | 30p

Symptomlindring | 30p

Vård i livets slut ur ett salutogent perspektiv | 30p

Välfärdsteknologi | 10p

Examensarbete | 20p

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Specialistutbildad undersköterska från Kunskapsförbundet Väst , fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.

Du kanske också är intresserad av: