YH-utbildning

Ambulanssjukvårdare

Lernia Yrkeshögskola, i Malmö (+3 orter)
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Ambulanssjukvårdare

Nu har vi öppet för sen anmälan i Södertälje - först till kvarn gäller för start i augusti

Är du utbildad undersköterska och vill vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare?

Som ambulanssjukvårdare är ingen dag den andra lik och du gör ett betydande och viktigt arbete. I vår utbildning lär du dig allt om prehospital vård, akutsjukvård och vad du behöver för att arbeta som ambulanssjukvårdare.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad undersköterska med minst 1 års arbetslivserfarenhet på heltid inom yrket, alternativt 2 år på halvtid. Du gillar att jobba inom vården och vill vidareutbilda dig för arbete inom ambulans och akutsjukvård.

Som ambulanssjukvårdare arbetar du i ambulansen vid utryckning och har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning/teknik och att assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik.

Det krävs att du har bra fysik och vid anställningar görs fysiska tester.

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor då man under ett pass arbetar nära varandra under många timmar.

För mer information om Ambulanssjukvårdare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

Du behöver ha körkort innan du söker

För att kunna gå utbildningen behöver du ha ett körkort innan du ansöker.  

För utbildningen ikrävs:

  • Körkort B manuell i minst 12 månader
  • Körkort C1. Delar av teori och körning med ambulans ingår i kursen Fordonskunskap och körteknik. Lernia betalar kostnad för lånebil under själva uppkörningen.
  • Detta ingår inte: uppkörning, teoriprov samt två obligatoriska lektioner på körskola.

Kursinnehåll

Utbildningens upplägg

  • Utbildningen i Luleå är på halvdistans med 20 fysiska platsträffar.

  • Utbildningen i Södertälje är  platsbunden.
  • Utbildningen i Malmö är platsbunden. Obligatoriska moment kan ske på annan ort i Skåne än Malmö då vi samarbetar med arbetslivet för att genomföra praktiska delar i utbildningen.
  • Utbildningen består av föreläsningar, enskilt arbete och gruppövningar. Stora delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.
  • Du kommer få lära dig att använda RAKEL för radiokommunikation, prehospital sjukvård, akutsjukvård, om vilka läkemedel som används i ambulansen, hur man kommunicerar med patienter och anhöriga samt vända och vrida på etiska begrepp som berör arbetet i en ambulans.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med ambulansstationer i Sverige och innehåller 10 veckors LIA, Lärande i arbete, uppdelat på två kurser. Studiebesök görs på olika vårdinrättningar och SOS Alarm.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som ingår.

Akutsjukvård

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om orsak, symptom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomar (hos både barn och vuxna) inom akutsjukvården med tonvikt på medicinska, kirurgiska och psykiska tillstånd, som även är vanliga inom den prehospitala vården. Kursen ger också kunskap om organisation och de lagar som styr verksamheten.

Arbetsmiljö och ergonomi

Kursens syfte och mål behandlar arbetsmiljön inom ambulansverksamheten och den prehospitala akutsjukvården samt ergonomiska principer som underlättar arbetsmiljön. Arbetsmiljön varierar beroende på t.ex. väderlek, årstid, tidpunkt på dygnet.

Bemötande och etik

Kursen har som syfte och mål att ge kunskap om etiska begrepp och principer samt moraliska frågor inom den prehospitala akutsjukvården. Kursen ger också en inblick i grunderna för vetenskaplig metodik och forskning inom området.

SBAR och avvikelsehantering

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om relevant lagstiftning för dokumentation och hantering av avvikelser inom ambulansverksamheten.

Examensarbete

I kursen genomförs ett examensarbete i form av ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats, med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde.

Farmakologi och läkemedelshantering

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om grundläggande farmakologi och om vilka läkemedel som används i ambulansverksamheten. Kursen behandlar också lagar och förordningar kring läkemedelshantering och

delegering.

Fordonskunskap och körteknik

I kursen ges kunskaper om ambulansfordonets utrustning och skötsel samt färdighet i framförandet av en ambulans. Kursen ger kartkunskap och kunskap om utrustningen för navigering i ambulansen samt kunskap om dess medicinska utrustning. Kursen ger kunskaper om lagar och förordningar som reglerar vägbunden trafik med tonvikt på ambulansfordon och utryckningskörning. 

Kommunikation och samband

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om radiokommunikation, såväl den tekniska utrustningen och sättet att kommunicera. Med tonvikt på RAKEL (radiokommunikation för effektiv ledning) som nationellt samverkanssystem, ingår förekommande system för kommunikation och samband.

LIA 1, 20p (4 veckor)

Kursen ger en introduktion till yrkesrollen och arbetsuppgifterna på en ambulansenhet, såsom dagliga rutiner på stationen, god ergonomi och bårteknik, den prehospitala arbetsmiljön, bemötandet av kollegor, patienter och närstående samt den medicinska utrustningen.

LIA 2, 30p (6 veckor)

Kursen ger kunskaper om yrkesrollen som ambulanssjukvårdare och arbetsuppgifterna på en ambulansenhet, såsom dagliga rutiner på stationen, god ergonomi och bårteknik, den prehospitala arbetsmiljön, bemötandet av kollegor, patienter och närstående, den medicintekniska utrustningen, tillsammans med sjuksköterskan i teamet vårda patienter samt köra ambulansen på ett patientsäkert, skickligt, ansvarstagande, miljömässigt och föredömligt sätt. Navigering, kommunikation och samband ingår också (RAKEL).

Prehospital akutsjukvård

Kursens syfte och mål är att ge kunskaper om orsak, symptom, diagnos och behandling vid akuta, medicinska, kirurgiska och psykiska tillstånd, sjukdomar och skador inom den prehospitala sjukvården - både hos vuxna och barn. Kursen ger kunskap om vårdkedjan. I kursen ingår prehospital sjukvårdsledning enligt PS-konceptet.

Specialområden

Kursen ger kunskaper om olika specialområden inom
ambulansverksamheten.

Examen & Intyg

Din yrkesroll är Ambulanssjukvårdare och du kommer att med god förmåga kunna framföra ambulans på ett säkert sätt vid vanlig körning och utryckningskörning

Du har god kunskap om ambulanssjukvårdens utrustning för kommunikation, kan samarbeta och samverka i ambulansteamet samt med övriga instanser/myndigheter i samhället.

Yrkesrollen innefattar att kunna assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård och använda medicin- och ambulansteknisk utrustning utifrån gällande lagar och förordningar. 

På de flesta stationerna krävs C1-körkort för att få anställning.

Du kommer att vara en viktig resurs i katastrofmedicinska situationer vid olika typer av miljöer. SOS Alarm, prehospital, akutsjukvård och ge god service i kontakt med patienter och anhöriga.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ambulanssjukvårdare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights