YH-utbildning

Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem

Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Har du ett stort intresse av teknik och vill ha ett varierande yrke?

Som automationstekniker arbetar du många olika tekniska och praktiska uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra igång automatiserade anläggningar men även att programmera datorstyrda anläggningar.

Om utbildningen

Utbildningen bygger på vissa förkunskaper inom framförallt teknik. Det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och att nå målen med slutförd examina. Gymnasieprogram som exempelvis industri-, teknik och/eller elprogrammet ger därför en bra grund för utbildningen. Även du som har gått Naturprogrammet har en lämplig bakgrund.

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande: Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal ungefär två heldagar per vecka. Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen och självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.

Det är 8 fysiska platsträffar under hela studietiden som är två år. På platsträffarna genomför vi framförallt laborationer.

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med flera stora och mindre företag inom teknik och automation. Nära kontakter med branschorganisationen Teknikföretagen.

Framtidsutsikter

Bristen på utbildad personal är så omfattande att många företag hämmas i sin utveckling och genom det förlorar tänkbara affärer och uppdrag. Framförallt många småföretag drabbas av att det är svårt att hitta utbildade och kompetenta automationstekniker och andra yrkesgrupper inom industrin.

Det finns en stark efterfrågan och brist på bland annat automations- och underhållstekniker. Lernias utbildning ger dig en fördel på arbetsmarknaden.

För mer information om Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser:
Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Industritekniska programmet / El - och energiprogrammet

 • Mekatronik 1
 • Praktisk ellära

Teknikprogrammet

 • Matematik 2
 • Mekatronik 1      

Har du gått Naturvetenskapliga programmet och har godkända betyg i Matematik 2 och Fysik 1a räknas det som att du har motsvarande behörighet.

Kursinnehåll

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Arbetsmiljö och säkerhet

Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskaper om de risker,

lagar och bestämmelser som gäller kring arbetsmiljö och säkerhet.

I kursen ingår ESA 14 (Elsäkerhetsanvisningar).

Drift och underhållsteknik

Kursen syfte och mål är att ge de studerande avancerade kunskaper om

hur anläggningar för energiproduktion optimeras med avseende på

driftsäkerhet. Tillämpa begreppen TPU och TPM, tribologi, metoder för 5S

Ellära för automationstekniker

Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om likström samt 1-fas och 3-fas växelström. Syftet med kursen är att den studerande ska kunna mäta spänning, ström, resistans och effekt samt kunna göra grundläggande felsökning inom el- och elektronikområdet.

Examensarbete

Den studerande ska fördjupa och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats under utbildningen. Examensarbetet genomförs under sista terminen och görs med fördel på en LIA plats där ett riktigt och avgränsat projekt kan vara den studerandes examensarbete.

Felsökningsmetodik och systemteknik

En datateknisk bas om hur enkla processorer fungerar och programmeras på lägsta nivå. Få grundläggande kunskaper om hur man använder adresseringsmoder och avbrottshantering, processorns sammanhållande roll i ett datorsystem, samt kunna använda en processors portar eller motsvarande in- och ut-enheter.

LEAN

Utveckla den studerandes kunskaper om vilka leanverktyg som finns tillgängliga och hur de fungerar. Utveckla kunskaper om hur man använder leanverktygen i en simulerad produktion för att konkret kunna se vad de får för effekter. Kursen ska dessutom utveckla kunskaper om 5S, värdeflödesanalys, visuell styrning, FMEA metoden, Poka Yoke mm. Kursen ska även utveckla kunskaper om vad SMED (Single Minute Exchange of Dies).

LIA 1

Lärande i arbete. Få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i en verklig miljö. Möjlighet att praktiskt träna olika moment som de tidigare under utbildningen lagt en teoretisk grund för. Fokus på den första LIA

perioden kommer att vara mer övergripande och att självständigt endast få prova vissa uppdrag under handledning.

LIA 2

Fokus på den andra LIA perioden kommer att vara mer inriktad på att i högre grad självständigt få prova vissa uppdrag under handledning. Att själv ska få ansvara för minst ett  projekt/uppdrag under LIA perioden.  

Mekatronik – tillämpning

Kunskaper om ellära och mekatronik och denna tekniks inblanding och utveckling inom industrin. Förstå tillämpad elektronik, automationsfilosofi, sensorsystem samt insikt i inbyggda system. Kursen ska även ge kunskaper i PLC-programmering och olika styr- och reglerprinciper samt i metoder för datainsamling samt underhåll och felsökning.

Motorstyrning, ritnings- och schemaläsning

Utveckla kunskaper i ritningsläsning och toleransförståelse. Kursen ska också ge den studerande förståelse för komplexiteten i ett modernt

konstruktionsunderlag. Förstå hur man arbetar med digitala ritningsunderlag.

Processmätteknik

Grundläggande kunskaper om komponenter och automatiserade processanläggningar samt förståelse av den yrkesteori som krävs för olika automatiserade processer. Identifiera och avhjälpa reglertekniska och lokala datatekniska problem på anläggningsnivå som att felsöka och kalibrera mät- och reglerteknisk utrustning. Övergripande processdatorsystem används för datainsamling, larmhantering och övervakning av processen samt hur informationsteknik kan användas i olika nivåer av automatiserade processanläggningar.

Produktionsteknik och produktionsekonomi

Fördjupar kunskaper om de branschrelaterade programvaror och verktyg som används på företagen samt ger de studerande kunskaper om hur projektledning tillämpas och fungerar i arbetslivet. Ge verktyg så att denne självständigt kan välja och använda olika produktionstekniska verktyg för att lösa sammansatta problem i en verklig miljö.

Reglerteknik och regulatorer

Ge kunskaper om styr- och reglerutrustning av standard- och specialkomponenter samt automatiseringsmoduler. Kursen ger också kunskaper om styr- och reglerutrustning, automationsutrustning, flödesscheman.

Robotteknik/robotprogrammering

Få kunskap om de olika begreppen inom robotteknik som finns samt grundläggande robotprogrammering. Kursen varvar teori med praktiskt användande inom programmering, konfiguration, kommunikation, handhavande av robotpendant och manuell körning.

Simuleringsteknik

Förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i beräknings- och simuleringsteknik. Målsättningen med kursen är att de studerande ska kunna modellera, simulera och utvärdera olika skeenden.

Styrteknik och programmering

Fokusera på hur processtekniska mätresultat behandlas och används för att styra och reglera processen.  Använda styr- och regelutrustning av standard- och specialkomponenter samt automatiseringsmoduler. Kursen ger möjlighet att få kunskap i att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade processer.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du kunskap om hur du installerar, ställer in och kör igång automatiserade anläggningar men även hur du programmerar datorstyrda anläggningar, och håller dessa funktionsdugliga över tid, vid teknikutveckling och när verksamheter förändras.

Du kommer att ha kompetenser för att övervaka och självständigt behandla teoretisk och praktiskt inom områdena:

 • Utföra felsökning, felavhjälpning och igångkörning av maskinlinje.
 • Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Förstå och tolka dokumentation gällande underhåll.
 • Felsöka i sammansatta automatiserade system.
 • Hantera program i styrsystem.
 • Förstå och tolka system för tillståndsbaserat underhåll.

Det är ett varierande yrke med chans till ansvarstagande och utveckling!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights