YH-utbildning

Internationell svetsspecialist

Lernia Yrkeshögskola, i Skellefteå (+1 orter)
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Internationell svetsspecialist

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Har du arbetat som svetsare några år och vill fördjupa dina kunskaper inom svetsteknologi?

Många företag inom tillverkningsindustrin har behov av internationella svetsspecialister. Efter godkänd examinering kan du arbeta både i Sverige och utomlands.

Om utbildningen

Utbildningen är på distans, med 10 obligatoriska platsträffar i Skellefteå.  

Utbildningen är eftergymnasial och yrkesrollen kräver därför högre kompetens att utföra svetsrelaterade jobb. En kvalificerad svetsare eller person med svetsrelaterad yrkeserfarenhet utbildad på YH-nivå och vår utbildning har förståelse för många olika svetsmetoder och material samt möjlighet att utföra oförstörande provning på nivå 1. De förkunskaper som Svetskommissionen kräver för den här utbildningen är tre till fem års yrkeserfarenhet beroende på vilken utbildningsnivå man har och det förutsätter att den studerande har kunskaper, färdigheter och kompetenser med sig in i utbildningen. Denna utbildning är till stor del teoretisk men ställer höga krav på de praktiska bitarna, något vi inte kan se finns inom någon annan form för utbildning än YH.

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande:

 • Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal
 • Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
 • Självständigt arbete utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
 • Utbildningen innehåller 10 fysiska platsträffar.

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

För mer information om Internationell svetsspecialist, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i någon av följande kurser från gymnasieskolan

 • Gymnasieskolans Industritekniska program med svetsinriktning

 • Slutbetyg från verkstadsskola 2 år plåt och svetslinje

 • IW-utbildning med Diplom

 • Eller annan svetsutbildning som svetskommissionen bedömer likvärdig som ovanstående och godkända gymnasiebetyg

Minst tre års yrkeserfarenhet

 • Du ska ha dokumenterad yrkeserfarenhet av svetsrelaterat arbete i minst tre år på heltid.

ELLER

 • Du kan även söka in om du har minst 5 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet. 

Inträdesprov

Vid ansökan av detta alternativ kommer du att få göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov för att se om du har den kunskap som behövs för att bli behörig.

Du måste kunna verifiera ovanstående med arbetsgivarintyg/ tjänsteintyg som beskriver svetsrelaterat arbete, betyg och kompetensbevis. Observera att ett anställningsavtal inte räknas och att intygen behöver ha datum och underskrift av den som har verifierat och utfärdat intygen.

Alla ansökningar sammanställs och skickas till svetskommissionen för slutgranskning.

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Innehåll

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Beredning

Syftet med kursen är att utveckla den studerandes grundläggande kunskaper om beredning och balansering av produktionsprocesser. Kursen ska även utveckla den studerandes kunskaper om beredning av produkter som ska serietillverkas. Kursen ska dessutom utveckla den studerandes färdigheter och kompetenser i om hur man beräknar vinsten av en ombalansering. Målet med kursen är att utveckla färdigheter och kompetenser i att utföra och utvärdera beredning och balansera produktionsprocesser.

Examensarbete

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som har erhållits under utbildningen. Examensarbetet skall ge den studerande möjlighet att självständigt tillämpa sina kunskaper och färdigheter, författa en sammanhållen text och kunna presentera sitt arbete. Den studerande skall under examensarbetet utveckla förmåga att kritiskt granska och diskutera sitt utvecklande arbete. Målet med kursen är att den studerande ska kunna arbeta självständigt enligt en projektstruktur med bakgrund, probleminventering, mål, avgränsningar, tid- och resursplaner, aktivitetslistor samt uppföljning som utmynnar i en examensrapport. Konstruktion för svetsning Kursens syfte är att den studerande skall ha kunskaper om hur man tillverkar svetsade konstruktioner för att kunna hantera olika former av belastningar. Kursens mål är att den studerande skall kunna ansvara för det arbete som han/hon utför tillsammans med sina kollegor när de bygger svetsade konstruktioner.

LIA 1

Kursen syftar till att erbjuda den studerande en första LIA-period på ett företag som utför svetsarbeten. Den studerande ska få träning inom ett avgränsat område för att själv kunna ta sig an uppgifter relaterade till olika svetsmetoder, svetsutrustningar, olika materialval samt hur man kan bedöma deras påverkan vid svetsning. Syftet med kursen är att bredda den studerandes kunskaper om svetsmetoder och materialval vid svetsande tillverkning.

LIA 2

Kursen syftar till att erbjuda den studerande en andra LIA-period på ett företag som utför svetsarbeten. Den studerande ska få träning inom ett avgränsat område för att själv kunna ta sig an uppgifter relaterade till hållfasthet i svetsförband, beräkning av krafter vid svetsbelastningar, kvalitet, säkerhet och ekonomiansvar på en svetsarbetsplats. Syftet med kursen är att bredda kunskaperna och göra den studerande färdig för att axla ansvaret som svetsansvarig på en arbetsplats.

Materiallära/Metallurgi

Kursens syfte är att den studerande skall förstå hur olika material reagerar vid svetsning. Kursens mål är att den studerande skall kunna handleda andra svetsare i hur man arbetar för att använda optimala svetsmetoder till rätt material och hur man uppnår högsta grad av säkerhet och kvalitet.

Oförstörande provning nivå 1

Kursen ger dig en allmän orientering OFP-metoderna VT, PT, MT UT. Den innehåller både teoretiska och praktiska övningar i respektive metod.

Praktisk svetsning

Kursens syfte och mål är att för den som inte har påvisad praktisk kunskap inom svetsmetoderna MIG/MAG, MMA, TIG och Gas få en större förståelse för svetsningens komplexitet.

Projektledning

Syftet är att kursen ska utveckla den studerandes kunskaper om vad som krävs för att bli en bra projektledare och kunna skapa en väl fungerande grupp på en arbetsplats. Kursen ska även utveckla den studerandes kunskaper om hur man jobbar med lagarbete och förbättringsarbete på industrin idag. Kursen skall också ge den studerande kunskaper om de vanligaste projektverktygen och hur man använder dessa. Målet är att kursen ska utveckla den studerandes färdigheter i att delta och leda projekt samt använda verktyg avsedda för projektledning.

Svetsmetoder och utrustning

Kursens syfte är att den studerande skall ha kännedom om olika svetsmetoder samt vilken utrustning som skall användas vid respektive metod.

Tillverkning och kvalitetssäkring

Kursens syfte är att den studerande skall förstå hur man kvalitetssäkrar olika svetsade konstruktioner, hur man kan arbeta för att upprätthålla en god ekonomi och produktivitet i verksamheten utan att göra avkall på arbetsmiljön eller miljöhänsyn. Kursens mål är att den studerande skall kunna ansvara för kvalitén, ekonomin och säkerheten på en arbetsplats med svetsande produktion.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper teoretiskt och praktiskt gällande svetsmetoderna TIG, MIG/MAG, rörelektrod, MMA, gas, motstånds, pulverbågs, plasma- elektron- samt laser, friktions-, explosions- och elektroslagg. Kunskaper om olika material och legeringar av dessa.

Överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden för Visuell provning (VT), Provning med penetrant (PT), Magnetpulverprovning (MT) och Ultraljudprovning (UT). Även om hur hälsa och säkerhet hålls hög på en arbetsplats samt arbetsmetoder som möjliggör god ekonomi och hög produktivitet på en svetsarbetsplats.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom svetsbranschen och om hur svetsade konstruktioner med främst statisk belastning, främst cyklisk belastning och med främst tryckbelastad utrustning beter sig. Men även vad krävs för att bli en bra ledare, hur man skapar en väl fungerande grupp på en arbetsplats samt hur man kan jobba med lagarbete och förbättringsarbete.

Kunskaper om svetsning av armeringsjärn, oförstörande provning, defekter och acceptansnivåer, vad som ingår i begreppen beredning och balansering, hur man får kunskap om produkter och hur de ska serietillverkas, grunderna i balansering av taktade flöden samt att känna till alternativ till taktade flöden samt dess fördelar/nackdelar.

Yrkesroller

Internationell svetsspecialist, arbetsledare svets, svetsansvarig inom tillverkning och konstruktion

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Internationell svetsspecialist

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights