Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Luleå
65 veckor
Heltid, distans
Studiemedelsberättigad
Svenska

Tandsköterska

Tandsköterska

Läs Tandsköterska på distans

325 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng. Utbildningen är 65 veckor lång.

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå. Kostnader för resor och boende vid laborationer bekostar du själv. LIA-kurserna planeras och genomförs i Norrbotten, dessa kan genomföras i andra län efter överenskommelse med utbildningsledaren.

Vi använder lärportalen Edwise för kommunikation med de studerande. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset. Vi använder oss av Officeprogrammen Word, Excel och Power Point. Det är därför bra om du har grundläggande kunskaper inom ovanstående program, samt tillgång till dessa.

För att uppnå målen i utbildningen behövs en del fasta tider och obligatoriska moment. Det kan vara föreläsningar i direktsändning samt inspelade, självstudiefrågor, gruppövningar och gruppträffar med läraren. Varje vecka finns det fasta tider för distanslektioner och frågestunder. Utbildningsledare och utbildare är tillgängliga för frågor via mejl eller telefon på dagtid. Grupparbeten och redovisningar kan ske på distans eller vid de fysiska träffarna.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Vuxenutbildningen i Luleå, Folktandvården och Lapplands Lärcentra.

För mer information om Tandsköterska , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Du måste ha en gymnasieutbildning som är klar och avslutad. T.ex. genom att du har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller från vuxenutbildning.

Det går också bra med motsvarande utbildning, t.ex. ett slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller intyg från allmän kurs i Folkhögskola.

Du kan också ha en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning, t.ex. en gymnasieutbildning från ett annat land.

Du måste ha godkänt betyg i engelska 5, matematik 1a eller 1b eller 1c och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Du kan ha läst enligt den kursplan som gällde tidigare och ha godkänt betyg i engelska A, matematik A och svenska B eller svenska som andraspråk B.

Du kan också ha läst ämnet i ett ännu äldre system, som motsvarar dagens kurser, eller ha läst engelska eller matematik i ett annat land.

Om du behöver mera information om din behörighet, eller om du behöver komplettera med någon kurs, kontakta någon av våra studievägledare.

Urval

Vi gör urvalet genom att räkna ut ett meritvärde på ditt gymnasiebetyg, man får inte längre några extrapoäng för arbetslivserfarenhet inom vård. Vi räknar på samma sätt som man räknar vid ansökan till högskola.

Ansök på utbildningens hemsida.

Examen & Intyg

Examensbenämning: Yrkeshögskoleexamen Tandsköterska

Examenskrav: Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kursinnehåll

Administration och organisation 30 p

Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av administrativt arbete och systematiskt kvalitetsarbete vid tandvårdsklinik. Kursen tar upp frågor om organisation, styrdokument och andra bestämmelser inom tandvården. Kursen ger även kunskap om IT-användning och ekonomi. Dessutom ska kursen utveckla förmågan att kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt.

Anatomi, anestesi och farmakologi 20 p

Kursen ska ge kunskaper om huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt kunskap i åtgärder vid akuta situationer i samband med tandvårdsbehandling.

Munhålan och tändernas anatomi 10 p

Kursen ska ge kunskaper om munhålans och tändernas anatomi.

Lärande i arbete, termin 1, 15 p

Kursen genomförs på tandvårdsklinik, heltid under två veckor och ska ge den studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner, klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

Lärande i arbete 2, 25 p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, i fyra veckor och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete, med handledning assistera vid tandvårdsbehandlingar och kunna ge information och instruktion om munhygien samt medverka och utföra profylaktiska behandlingar.

Lärande i arbete 3, 40 p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, under sju veckor och ska ge praktisk kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupad kunskap i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Material och miljö, 20 p

Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Odontologi 1, 35 p

Kursen ska ge kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral radiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Odontologi 2, 30 p

Kursen ska ge kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Oral hälsa 1, 30 p

Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa.

Oral hälsa 2, 25 p

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Vårdhygien och smittskydd, 25 p

Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Kursen ska även ge kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Teamtandvård, 10 p

Kursen ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursen ska ge inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i förhållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan variera efter lokala förutsättningar.

Examensarbete, 10 p

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Vuxenutbildningen Luleå

Vuxenutbildningen Luleå

I takt med att arbetsmarknadens kompetenskrav ökar växer också medborgarnas behov av att bygga och förbättra kompetensen under hela livet och inom olika områden. Kraven ökar på att det ska finnas möjligheter att lära i olika former. All kommunal vuxenutbildning...


Läs mer om Vuxenutbildningen Luleå och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Tandsköterska

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildningen Luleå

Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå

Kursinnehåll

Administration och organisation 30 p

Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av administrativt arbete och systematiskt kvalitetsarbete vid tandvårdsklinik. Kursen tar upp frågor om organisation, styrdokument och andra bestämmelser inom tandvården. Kursen ger även kunskap om IT-användning och ekonomi. Dessutom ska kursen utveckla förmågan att kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt.

Anatomi, anestesi och farmakologi 20 p

Kursen ska ge kunskaper om huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt kunskap i åtgärder vid akuta situationer i samband med tandvårdsbehandling.

Munhålan och tändernas anatomi 10 p

Kursen ska ge kunskaper om munhålans och tändernas anatomi.

Lärande i arbete, termin 1, 15 p

Kursen genomförs på tandvårdsklinik, heltid under två veckor och ska ge den studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner, klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

Lärande i arbete 2, 25 p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, i fyra veckor och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete, med handledning assistera vid tandvårdsbehandlingar och kunna ge information och instruktion om munhygien samt medverka och utföra profylaktiska behandlingar.

Lärande i arbete 3, 40 p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, under sju veckor och ska ge praktisk kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupad kunskap i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Material och miljö, 20 p

Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Odontologi 1, 35 p

Kursen ska ge kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral radiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Odontologi 2, 30 p

Kursen ska ge kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Oral hälsa 1, 30 p

Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa.

Oral hälsa 2, 25 p

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Vårdhygien och smittskydd, 25 p

Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Kursen ska även ge kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Teamtandvård, 10 p

Kursen ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursen ska ge inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i förhållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan variera efter lokala förutsättningar.

Examensarbete, 10 p

Beställ information

För att få mer information om Tandsköterska via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.