Korta YH-utbildningar

Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things) 70 YH-poäng

Nercia Utbildning, i Örebro (+1 orter)
Längd
24 veckor, 50% studietakt (70 yhp)
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Längd
24 veckor, 50% studietakt (70 yhp)
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things)

Utöka din kompetens och läs vår korta yrkeshögskoleutbildning Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things) 70 YH-poäng. Samhället blir mer och mer automatiserat, smarta och energieffektiva lösningar kommer in i våra fastigheter och byggnader. Att kunna styra el, värme och ventilation ger stora möjligheter att spara el och energi vilket leder till en mindre miljöpåverkan.

Utbildningen vänder sig till dig med yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen. Du kanske jobbar som Fastighetstekniker, Förvaltare, Fastighetsskötare eller likande och vill få mer kunskap om Fastighetsautomation, arbetsmiljö och brandskydd, för att använda den i din nuvarande eller blivande yrkesroll. För att du ska kunna kombinera studier med arbete så bedrivs utbildningen på halvfart och till övervägande del på distans.

Innehåll

Genom utbildningen lär du dig om olika typer av fastighetsautomationssystem och funktioner för styrning, reglering och övervakning. Du lär dig även om hur IP-teknik används inom fastighetsautomation och hur olika typer av uppkopplade system kan samverka i en byggnad och bidra till ökad energieffektivitet och förbättrad inomhuskomfort. Om hur de integrerade lösningarna för belysning, solavkänning och inomhusklimat samverkar i en byggnad.

Utbildningen ger dig färdigheter i att kunna läsa och tolka ritningar och dokumentation för ett fastighetsautomationssystem. Du får även lära dig att bedöma risker och hur man felsöker. Utbildningen ger dig kompetenser i självständigt kunna identifiera och beskriva nya möjligheter för styrning, reglering och övervakning av byggnadens tekniska system.

Kurser som ingår i utbildningen

  • Arbetsmiljö och brandskydd i praktiken 10 Yhp
  • Modern Fastighetsautomation och installationsteknik 30 Yhp
  • Projektredovisning 10 Yhp
  • Uppkoppling av fastighetens tekniska installationer 20 Yhp

Undervisning och platsträffar

Föreläsningar och seminarier sker på distans via vår lärplattform Mitt Nercia. Schema med datum och tider får du i god tid innan respektive kurs. Under utbildningen förekommer även ett mindre antal platsträffar i Örebro som kan innehålla obligatoriska moment.

För mer information om Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things) 70 YH-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen Modern Fastighetsautomation 70 YH-poäng om du uppfyller något av nedanstående:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver ovanstående ska den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper

Ett års sammanlagd dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete inom Fastighetsbranschen.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt, till exempel genom yrkeserfarenhet. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter och fylla i ett formulär för kompetenskartläggning. (Fås vid begäran.)

Urval och antagning

Vid fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på yrkeserfarenhet.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Modern Fastighetsautomation med IoT (Internet of Things) 70 YH-poäng

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Nercia Utbildning
Grusgropsvägen 2
70236 Örebro

Nercia är ett privatägt utbildningsföretag som har mer än 25 år i branschen. Nercia kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter inom områden som ledarskap, produktivitet/kvalitet, marknad/ekonomi, el/teknik och data. Metoden är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i...

Läs mer om Nercia Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights