Behandlingspedagog

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Jönköping, Lidköping, Linköping
Klassrum
420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Jönköping
augusti 2023
2023-04-19

Lidköping
augusti 2023
2023-04-19

Linköping
augusti 2023
2023-04-19

Behandlingspedagog

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd? Vill du vara det stöd som krävs för att en människa ska orka göra en förändring i sitt liv? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då kan behandlingspedagog vara yrket för dig. Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Vad arbetar du med?

I ditt yrke möter du barn, ungdomar eller vuxna med behov av stöd av olika slag. Det kan handla om missbruk, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Som behandlingspedagog har du en central roll i människors liv, och under perioder kan rollen vara både krävande och påfrestande samtidigt som den är meningsfull och utvecklande.

Utbildningen ger dig en bred beteendevetenskaplig grund, där behandlingsmetoder och förhållningssätt, behandlingsarbete och utvecklingspsykologi är centrala delar. Du får även kunskap om etnicitet och integration, ledarskap, grupp- och personlighetspsykologi, kost, samt om journalföring, socialrätt och dokumentation. I din yrkesroll har du kompetens för att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Du får även fördjupade kunskaper om neuropsykiatri, integration, trauma och motiverande samtal är efterfrågat hos arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

Efter examen

Du har kompetens att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog på skolor, HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma eller på resursskolor.

För mer information om Behandlingspedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Reportage

Yrkesinspiration: Behandlingspedagog

Salina Lehrstrand bor i Linköping och är nu inne på sin sista termin på sin utbildning till behandlingspedagog. Hon ser mycket fram att få börja jobba och testa på olika delar av yrket!Utbildningens innehåll

Jönköping & Lidköping

 • Behandlingsmetoder & förhållningssätt, 40 YH-p
 • Etnicitet & integration, 20 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Grunder i behandlingsarbetet, 45 YH-p
 • Grupp- & personlighetspsykologi, 25 YH-p
 • Ledarskap – i teori & praktik, 20 YH-p
 • LIA 1, 60 YH-p
 • LIA 2, 70 YH-p
 • Psykiatri, 20 YH-p
 • Socialpedagogik, 10 YH-p
 • Socialrätt & dokumentation, 30 YH-p
 • Sociologi, 15 YH-p
 • Utomhuspedagogik, 10 YH-p
 • Utvecklingspsykologi, 30 YH-p

Linköping

 • Behandlingsmetoder & förhållningssätt, 45 YH-p
 • Etnicitet & integration,20 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Grunder i behandlingsarbetet, 45 YH-p
 • Grupp- & personlighetspsykologi, 25 YH-p
 • Ledarskap – i teori & praktik, 20 YH-p
 • LIA 1, 60 YH-p
 • LIA 2, 70 YH-p
 • Psykiatri, 20 YH-p
 • Socialpedagogik, 10 YH-p
 • Socialrätt & dokumentation, 30 YH-p
 • Sociologi, 15 YH-p
 • Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 YH-p
 • Utvecklingspsykologi, 30 YH-p

LIA/Praktik

En betydelsefull del av utbildningen är att vissa av kurserna är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för Lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, samt en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter. Under handledning får får vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.De flesta LIA-platser kräver ett utdrag ur belastningsregistret då det är ett krav för många arbetsplatser inom verksamhetsområdet. En del LIA-platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år och en del har särskilda krav som t.ex längre tids drogfrihet.

Ansökan och behörighet

Linköping

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
 • Urval

Urvalet görs på det sammanlagda poäng av särskilt prov, som består av två delar.

Särskilt prov del 1
Alla behöriga sökande får genomföra ett särskilt prov i form av en webbprov. Provet ska mäta den sökandes förmåga att analysera och lösa problem. Max 15 poäng.

Särskilt prov del 2
De 150 st med högst resultat från webbprovet kallas till särskilt prov i form av gruppintervju. Provet ska mäta den sökandes kommunikativa förmåga i olika situationer. Max 20 poäng.

Totalt kan särskilt urvalsprov del 1 + 2 ge max 35 poäng.

Lidköping & Jönköping

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Urval
  Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen.

Urvalet görs på det sammanlagda värdet av poäng på särskilt prov som består av två delar.

Särskilt prov del 1
Alla behöriga sökande får genomföra ett särskilt prov i form av ett webbprov. Provet ska mäta den sökandes förmåga att analysera och lösa problem. Max 15 poäng.

Särskilt prov del 2
De 150 st med högst resultat från webbprovet kallas till särskilt prov i form av gruppintervju. Provet ska mäta den sökandes kommunikativa förmåga i olika situationer. Max 20 poäng.

Totalt kan särskilt urvalsprov del 1 + 2 ge max 35 poäng.

Samarbeten med arbetslivet

Tillsammans med företrädare från arbetslivet har vi arbetat fram denna utbildning som gör dig eftertraktad för arbetsgivare både i regionen och i resten av landet. Utbildningen är starkt efterfrågad av branschen då det råder brist på behandlingspedagoger med rätt kompetens.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen till behandlingspedagog är kostnadsfri och CSN-berättigande. 

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Behandlingspedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Recensioner

Snittbetyg: 2,5

Baseras på 2 recensioner.

Elev

Stortrivs på skolan och utbildningen! Till den största delen är utbildningen hittills som jag hade tänkt mig. Det som jag inte trodde, men har lärt mig nu om utbildning är bland annat (som både har sina för- och nackdelar) kortfattat: 2-3 dagar skola, resten studier på valfri plats, inte lika "seriös" utbildning som ex psykolog, men tillräcklig ...

Visa mer
Trött

Psykologi A+B på gymnasiet har en högre nivå än denna utbildning. Dålig kommunikation mellan utbildningsledare och föreläsare, bristfällig planering i ang uppgifter. Uppgifter ändras efterhand, olika information från föreläsare och utbildningsledare. Irrelevanta uppgifter för utbildningen, gruppuppgifter som en person kan göra på 1h. Inga betyg...

Visa mer
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Behandlingspedagog från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Reportage
Yrkesinspiration: Behandlingsped...
TUC Yrkeshögskola

Salina Lehrstrand bor i Linköping och är nu inne på sin sista termin på sin utbildning till behandlingspedagog. Hon ser mycket fram att få börja jobba och testa på olika delar av yrket!

Läs mer
Recensioner
Recensioner
(2,5)
Baseras på 2 recensioner.