Energiingenjör

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)
Heltid
CSN-berättigad

Energiingenjör

Är du intresserad av energi-, teknik- och klimatfrågor? Vill du arbeta fritt och varierat i en bransch där du ständigt ställs inför nya utmaningar? Då är Energiingenjör yrket för dig. Som energiingenjör arbetar du aktivt med energiomställning för klimatets skull. Både ekonomiskt och miljömässigt är behovet av mer effektiva energisystem angeläget så utbilda dig till energiingenjör och du arbetar i framtidens bransch. Utbildningen sker på distans, vilket betyder att du själv väljer när och var du ska studera. Detta kombineras med intressanta och givande dagar i Tranås.

Vad arbetar du med?

Som energiingenjör öppnar sig många dörrar i en bred och expansiv bransch. Du blir mångsidig och följer med i den snabba utveckling som sker inom energisektorn. Utbildningen ger dig möjlighet till ett flexibelt arbete med stor variation mellan fältarbete och kontorsjobb.

Som utbildad energiingenjör arbetar du som konsult med energikartläggningar, energideklarationer och energioptimering. Inom byggsektorn arbetar du som projektledare och är med i hela byggprocessen för att säkerställa att energikraven uppfylls. Du axlar rollen som energistrateg i ett företag och hjälper till att planera och utforma företagets energiarbete. Utbildningen ger dig förutsättningarna för att kunna bidra till effektiv energianvändning och förnybar energi och kurserna har ett brett utbud inom miljö- och energiområdet. Du får kunskaper om de olika energisystem som finns i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder, och hur dessa kan göras mer energieffektiva.

Du kan effektivt planera, leda, genomföra och utvärdera energiprojekt. Du leder och coachar medarbetare för deras utveckling i sin yrkesroll. Som energiingenjör förstår du framtidens kommande utmaningar genom den helhetsbild du har över dagens energi- och hållbarhetsfrågor.


Branschen är bred och yrkesrollerna många!

Efter examen

Efter examen arbetar du som energiingenjör, driftingenjör, projektledare inom energi eller energisamordnare och din breda kompetens gör att du kan jobba inom flera olika sektorer. Branschens utveckling, digitalisering och energiomställning står inför stora utmaningar inför framtiden vilket gör att du med din nya kompetens är mycket efterfrågad.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och du har ansvar för studietiden. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för webbaserade föreläsningar, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller också träffar i Tranås som sker vid 6 tillfällen under utbildningen och är 1-2 dagar per gång. De kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

För mer information om Energiingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Energisystemanalys, 30 YH-p 
 • Examensarbete, 15 YH-p
 • Branschengelska, 10 YH-p
 • Byggnadsteknik och byggnadsfysik, 20 YH-p
 • Ekonomi och investeringsbedömning, 15 YH-p
 • Ellära, 15 YH-p
 • Entreprenadjuridik, 10 YH-p
 • Fjärrvärme- och fjärrkylesystem, 15 YH-p
 • Installationssystem & ritningslära, 35 YH-p
 • Kyl- och värmepumpsteknik, 20 YH-p
 • Ledarskap och arbetsledning, 15 YH-p
 • LIA 1-3, 115 YH-p
 • Miljöcertifiering och hållbarhet, 20 YH-p
 • Projektledning och projektmetodik, 15 YH-p
 • Solenergi, 15 YH-p
 • Styr- och reglerteknik, 15 YH-p
 • Tillämpad energiberäkning, 10 YH-p
 • Tillämpad matematik, 10 YH-p
 • Ventilationssystem, 20 YH-p

Videoreportage

LIA/Praktik

Under drygt en fjärdedel av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyg E/3/G i Matematik 2, 100 p eller motsvarande kunskaper

 • Urval

Urval görs på poäng på särskilt prov.

Särskilt prov genomförs i form av webbprov. Provet ska mäta den sökandes förmåga att analysera, lösa matematiska tekniska problem och logisk förmåga samt den sökandens förutsättningar att hantera stora mängder material och bryta ner det till mindre beståndsdelar. Dessa förmågor ska visa den sökandes förutsättningar att utveckla sin kompetens under utbildningen. Max 20 poäng.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. 

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Energiingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Innehållet är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig energiingenjör. Vi samarbetar bl a med Torpheimergruppen, Bosch Thermoteknik, Energikontor Norra Småland, Sweco, Bengt Dahlgren, Midroc Electro och Miljö-, VVS- & Energicenter, Ömangruppen, Sprintline, Tranås Energi och Tekniska verken.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Energiingenjör från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.