Sammanfattning
YH-utbildning
Linköping, Stockholm
Klassrum
Lkpg: 400 YH-p Sthlm: 425 YH-p
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Stockholm
augusti 2023
2023-04-19

Linköping
september 2023
2023-04-19

Videoreportage

Logistiker

Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och som logistiker styr du flöden av material, information och betalningar. För att skapa effektiva flöden arbetar du med ständiga förbättringar och maximerar värde samtidigt som du minimerar slöseri. Målet är att leverera en vara eller tjänst på rätt plats och i rätt tid, på ett så konkurrenskraftigt sätt som möjligt. Logistikern är spindeln i nätet som arbetar med både operativa och strategiska logistikfrågor.

Vad arbetar du med?

I ditt arbete som logistiker är processer och flöden nyckelbegrepp. Den interna logistiken står i fokus, men även ämnen som yttre logistik, processinriktad verksamhetsutveckling, Lean, inköp, ledarskap, projektledning och kvalitet. Med din breda kunskap i Lean vet du hur produktionsteknik och produktionslogistik påverkar företagets ekonomiska resultat.

Du lär dig att analysera, planera, styra och utveckla företagets produktionslogistik så att material, maskiner och människor används så effektivt som möjligt. Med fokus på internationell, spedition och outsourcing styr du den globala logistikverksamheten. Du blir väl insatt i begreppet produktkvalitet och kan använda de verktyg som finns för att mäta och förbättra kvalitet. Du lär dig lösa problem, att presentera dem, samt att leda och genomföra projekt och processer. IT-system är en viktig del och du kan tillämpa och ansvara för att IT-system implementeras som stöd för logistik- och produktionsstyrning. Du arbetar med systematiskt miljö- och kvalitetsarbete.

Utbildningens områden spänner över både logistik, teknik, kvalitet och inköp vilket ger dig en bred bas och ett flertal inriktningar att jobba inom.

Efter examen

Listan med exempel på jobb som du är kvalificerad för är lång. Du kan bla arbeta som logistiker, produktionslogistiker, produktionsplanerare, produktionsutvecklare, produktionsledare eller Lean-koordinator. Efter examen arbetar du i tillverkningsindustrin, tjänste- och transportföretag, IT-branschen, byggbranschen eller i den offentliga sektorn. Förutsättningarna på arbetsmarknaden är goda då företagens behov av kompetens är stort och framtiden för dig som logistiker är därför mycket lovande.

För mer information om Logistiker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

Linköping

 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Fördjupad logistik, 30 YH-p
 • Företagsekonomi, 20 YH-p
 • Grundläggande logistik, 25 YH-p
 • Inköp, 10 YH-p
 • Internationell logistik, 15 YH-p
 • Kommunikation, 15 YH-p
 • Kvalitet, miljö & hållbarhet, 25 YH-p
 • LEAN-inriktad produktionsekonomi & Supply chain, 40 YH-p
 • Ledarskap, projektledning & metodik, 30 YH-p
 • LIA 1, 50 YH-p
 • LIA 2, 65 YH-p
 • Logistiksystemets utveckling i praktiken, 20 YH-p
 • Processbaserad verksamhetsutveckling, 25 YH-p

Stockholm

 • E-handel inriktad på logistik, 15 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Fördjupad logistik, 20 YH-p
 • Företagsekonomi, 20 YH-p
 • Grundläggande logistik, 25 YH-p
 • Hållbar logistik, 25 YH-P
 • Inköp & IT-driven logistik, 15 YH-p
 • Internationell logistik, 15 YH-p
 • Kommunikation, 15 YH-p
 • Lean-inriktad produktions- & flödesekonomi, 40 YH-p
 • LIA 1, 50 YH-p
 • LIA 2, 65 YH-p
 • Logistiksystemets utveckling i praktiken, 20 YH-p
 • Processbaserad verksamhetsutveckling, 25 YH-p
 • Projektledning & ledarskap, 30 YH-p
 • Styrning & planering av logistiksystemet, 15 YH-p

LIA/Praktik

Under 23 veckor av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Ansökan och behörighet

Stockholm

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskap
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 5
  • Matematik 2

 • Urval

  Urvalet görs på poäng av urvalsprov.

  Alla behöriga sökande får genomföra ett särskilt urvalsprov i form av ett webbprov. Provet ska mäta den sökandes problemlösande förmåga. Max 20 poäng.

Linköping

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskap
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
  • Engelska 5
  • Matematik 2
 • Urval

Urvalet görs på meritvärde av betyg.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Logistiker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar när de ska anställa logistiker. 

“Det finns ett väsentligt behov av en logistikerutbildning i Stockholm. Vi har hos oss ett behov de kommande åren av att rekrytera ca 150 logistiker. Nya kunskaper behövs inom automation och om den påverkan som e-handeln har på logistik. Branschen står inför enorma förändringar.” Jörgen Månsson, Valueone

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Logistiker från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.