Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Offentlig upphandlare/inköpare

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
ca 2 år (410 YH-poäng)
Heltid
CSN-berättigad

Offentlig upphandlare/inköpare

Utbilda dig till Offentlig upphandlare/inköpare på TUC!

Som offentlig upphandlare har du en viktig roll för alla som vill skapa kontakter och affärer med offentligheten. Du har kunskap om, och ser till att lagar och regler som stat, kommuner och landsting måste följa vid köp av varor och tjänster följs. I yrkesrollen kan det också ingå att arbeta med strategiska inköp, ett spännande område där du ena dagen kan besöka en mässa, och andra dagen sitta vid förhandlingsbordet. Den här utbildningen ger dig en perfekt kombination av inköp och upphandling, en kompetens som är starkt efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vad får du lära dig?
Under utbildningen studerar du alla steg i den omväxlande inköpsprocessen och hur offentliga medel används effektivt i dessa - från omvärldsanalys, planering och genomförande till avslut och utvärdering. Samtidigt lär du dig hur flödet går från leverantör, via inköp och tillverkning, till förädling, lager, distribution och transport. En upphandlare har kunskap om de lagar som styr offentlig upphandling och du får insikt i avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och affärsjuridik.

Kommunikation är viktigt i detta yrke, därför får du under utbildningen lära dig att kommunicera skriftligt och muntligt, och anpassa ditt budskap efter mottagarens behov. Kommunikation är också en betydande del i förhandlingsteknik.

Efter examen

Efter examen har du kompetens att arbeta både som upphandlare och inköpare inom myndigheter, kommuner och företag. Det råder stor brist på rätt kompetens och tillsammans med stora pensionsavgångar i framtiden, har du därför stora möjligheter till arbete efter din examen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplinen i studierna. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller också träffar i Jönköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentor, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

För mer information om Offentlig upphandlare/inköpare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Affärsjuridik & avtal, 20 YH-p
 • Business English, 15 YH-p
 • Ekonomi & kalkylering, 30 YH-p
 • Entreprenadjuridik, 10 YH-p
 • Examensarbete, 25 YH-p
 • Förhandlingsteknik & affärsmässighet, 20 YH-p
 • Hållbar utveckling, 25 YH-p
 • Inköps- & upphandlingsprocessens olika steg, 30 YH-p
 • Kategoristyrning & avtalsuppföljning, 15 YH-p
 • Kommunikation, 20 YH-p
 • LIA 1, 50 YH-p
 • LIA 2, 60 YH-p
 • Organisation & ledarskap i offentlig förvaltning, 30 YH-p
 • Projekt & projektledning, 15 Yh-p
 • Strategiskt inköp & upphandling, 30 YH-p
 • Upphandlingsjuridik, 20 YH-p
 • Utvärderingsprocessen, 10 YH-p

LIA/Praktik

En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under dina två LIA-perioder är du bl.a. delaktig i att göra avtalsuppföljning och kvalitetskontroll av en upphandling. Du lär dig även analysera inköpsprocessen och hur den fungerar i verkligheten, dvs. målformulering, strategi, verksamhetsutveckling och utvärdering.

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för Yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Matematik 2, Engelska 6 eller motsvarande kompetens

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola


Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet. Börja plugga hos oss och om ett par år har du ett yrke som...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Offentlig upphandlare/inköpare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig särskilt eftertraktad med den specialistutbildning du får i och med utbildningen. Vi samarbetar med bla Gunnar Dafgård, Jordbruksverket, Kinnarps, Proffice, ProNav, Samhall, Tranås kommun, Jönköpings kommun och Jönköpings läns landsting.

Beställ information

För att få mer information om Offentlig upphandlare/inköpare via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.