YH-utbildning

Samordnare inom KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

TUC Yrkeshögskola, i Linköping (+1 orter)
Längd
400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 17 april 2024
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 17 april 2024
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Samordnare inom KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Du jobbar kontinuerligt med miljöfrågor och riktlinjer, genomför riskbedömningar och ser till att lagar och regler följs för att minimera risker på arbetsplatsen.

Yrkesrollen som KMA-samordnare passar för dig som trivs att arbeta administrativt och kommunikativt. Du har koll på regler kring arbetsmiljö och har förmågan att identifiera och föreslå lösningar på problem på arbetsplatsen för att eftersträva god och säker miljö.

Vad arbetar du med?

Brinner du för arbetsmiljö, miljö- och hållbarhetsfrågor och vill göra en insats för framtiden? Samhällsbyggnadssektorn och industrin står för en betydande del av Sveriges utsläpp. Byggverksamhet och tillverkningsindustri tillhör dessutom några av de branscher där det sker flest olyckor med dödlig utgång. Som KMA-samordnare har du kompetens som är högt eftertraktad. I din roll har du det övergripande ansvaret för att implementera och övervaka system och processer för att säkerställa överensstämmelse med gällande kvalitetsstandarder, miljölagstiftning och krav på arbetsmiljö. Huvudmålet är att främja en säker och effektiv arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter som tillhör KMA-samordnaren är till exempel att genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella faror eller risker inom organisationen, och föreslå åtgärder för att minimera dessa risker och att utbilda personal. Du genomför regelbundna revisioner och uppföljningar för att säkerställa efterlevnaden av fastställda rutiner, kvalitetsstandarder och att eventuella avvikelser åtgärdas. Du har också kunskap i att vägleda och ställa miljökrav för att se till att de efterföljs av medarbetare på arbetsplatsen. I din roll rapporterar du KMA-data och resultat till ledning och eventuella externa parter, och fungerar som kontaktperson i kommunikationen med exempelvis myndigheter när det gäller ditt expertisområde.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta inom både samhällsbyggnadssektorn och industri. Oavsett bransch är syftet med rollen att säkerställa att organisationen uppfyller lagkrav och mål inom både miljö och arbetsmiljö, förbättrar sin prestation och bidrar till en säker och hållbar arbetsmiljö likväl som du bidrar du till att minimera företagets miljöpåverkan.

Sverige upplever en kontinuerlig befolkningsökning, och behovet av att öka antalet byggprojekt förblir nödvändigt trots rådande globala omständigheter. Inom byggsektorn strävar företagen ständigt efter att integrera miljöaspekter i sitt dagliga arbete, och därmed ökar efterfrågan på samordning av miljö- och kvalitetsarbete. Det stora kompetensbehovet innebär goda chanser till anställning direkt efter examen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även 2 fysiska träffar (sk närträffar) i Linköping, en vid uppstart och en vid examen.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort.

För mer information om Samordnare inom KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 startdatum

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Linköping
 • Sista ansökan: 17 april 2024

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Linköping

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Linköping

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljö & säkerhet, 40 YH-p
 • Arbetsrätt, 20 YH-p
 • Entreprenadformer & entreprenadjuridik, 20 YH-p
 • Examensarbete, 30 YH-p
 • Grundläggande miljökunskap, 20 YH-p
 • Hållbar utveckling – samhälle & miljö, 40 YH-p
 • Hållbart byggande – byggprocessen, metoder & material, 40 YH-p
 • Introduktion till rollen som KMA-samordnare, 10 YH-p
 • Kommunikation, 20 YH-p
 • Kvalitetsarbete – kontrollansvar & ledningssystem, 30 YH-p
 • LIA 1, 50 YH-p
 • LIA 2, 60 YH-p
 • Organisation, ledarskap & projektledning, 20 YH-p

LIA/Praktik

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen. Urvalet görs på värdet av särskilt prov, max nio poäng.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser får alla behöriga genomföra ett digitalt urvalsprov. Provet mäter förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, analysförmåga och problemlösningsförmåga.

Vid samma poäng görs ett urval i form av lottning.

Samarbeten med arbetslivet

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdigutbildad Samordnare KMA.

"Byggbranschen utvecklas ständigt och med det ökar behoven av både kompetensutveckling och nya professioner. Därför är vi extra glada att vi nu fått en utbildning till KMA-samordnare (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Vi arbetar för att alla ska ha ett hållbart arbetsliv, och att vi ska bli klimatneutrala till 2045."
Jan Malmberg, ansvarig kompetensförsörjning och attraktion på Byggföretagen

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Samordnare inom KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Samarbete med arbetslivet

TUC Yrkeshögskola
Hamnparken 2
573 35 Tranås

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...

Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights