YH-utbildning

Specialistundersköterska inom vård & omsorg av äldre

TUC Yrkeshögskola, i Jönköping (+3 orter)
Längd
200 YH-p (halvfart i ca 2 år)
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+9 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
200 YH-p (halvfart i ca 2 år)
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+9 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Specialistundersköterska inom vård & omsorg av äldre

Genom att specialisera dig inom vård och omsorg av äldre förvärvar du en högt eftertraktad kunskapsbas inom vårdsektorn. Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Under utbildningen kommer du att få expertkunskaper om olika kognitiva sjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Programmet bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Vad arbetar du med?

Om du vill vara en del av framstegen inom äldreomsorgen och önskar engagera dig i arbete som fokuserar på personcentrering och ett salutogent arbetssätt, är denna utbildning skräddarsydd för dig. Den riktar sig särskilt till undersköterskor som besitter omfattande kunskaper och strävar efter ytterligare kompetens och utveckling. Efter studierna har du en fördjupad omvårdnads- och omsorgskompetens, med syfte att kunna ansvara för fler uppgifter, såsom att leda reflektionsgrupper, handleda andra, främja språkutveckling och aktivt delta i kvalitetsutvecklingsprocesser.

Programmet ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta med åldersrelaterade sjukdomar som demens, psykiska sjukdomar samt omvårdnad i livets slutskede, och möjligheten att agera som handledare för både personal och anhöriga. Kurser som exempelvis gerontologi och geriatrik, palliativ vård, pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete, välfärdsteknik samt äldrepsykiatri ingår i programmet.

Efter utbildningen har du kompetenser om vilka stöd och insatser som finns tillgängliga för vårdtagare, baserade på gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Du kommer också ha kunskap om den etiska dimensionen, inklusive skillnader i traditioner, religioner och synen på döden, vilket är en stor del av arbetet i dina möten med såväl vårdtagare som anhöriga. Den ökande kunskaps- och teknikutvecklingen inom området är central för att möta de ökade kraven på personal inom äldreomsorgvården, och detta program rustar dig för att hantera dessa utmaningar.

Med kunskaper som krävs kommer specialistutbildningen ge dig möjlighet att ta ledande roller inom äldreomsorgen. Du kommer efter utbildningen att kunna arbeta med att initiera och leda reflektionsgrupper, där du och ditt team kan analysera och förbättra de vård- och omsorgsinsatser som finns. Dessutom kan du använda ditt pedagogiska ledarskap för att kunna handleda och stödja andra inom teamet, vilket skapar en miljö för kontinuerlig kompetensutveckling. Efter utbildningen kommer du även kunna arbeta inom specialistvården på sjukhus där kompetensen behövs på geriatriska vårdavdelningar och akutvårdsavdelningar.

Genom att välja denna utbildning ges du möjligheten att utveckla din kompetens och dessutom vara en aktiv del av arbetet att förbättra och forma äldreomsorgen. Programmet ger en holistisk syn på vård och omsorg, där fokus ligger på att skapa meningsfulla lösningar för äldre individer och samtidigt stödja dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Det råder ett stort behov av specialiserade undersköterskor inom äldreomsorgen. Den ökande andelen äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov kräver specialiserad kompetens och nya arbetssätt. Enligt Sveriges kommuner och regioner förväntas behovet av äldreomsorg öka avsevärt, då andelen personer över 80 år förväntas fördubblas de kommande 10 åren (SKR 2022). Enligt Socialstyrelsens nationella strategi är satsningar på utbildning för undersköterskor av yttersta vikt för att möta dessa utmaningar.

Specialistutbildade undersköterskor fungerar som kulturbärare av god vård och omsorg och kan ha olika expertuppdrag inom sina befattningar, såsom omsorgshandledare, metodutvecklare och äldresamordnare.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Programmet är en halvtidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även sju fysiska träffar (sk närträffar) i Jönköping eller Katrineholm. Träffarna kan bland annat innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort.

Studieort

Från Viadidakt i Katrineholm medverkar du på programmets fysiska träffar (sk närträffar) genom direktsänd videolänk från huvudorten. Övrig undervisning sker som ett ordinarie program på distans. Mer information om studier via studieort hittar du på vår hemsida.

För mer information om Specialistundersköterska inom vård & omsorg av äldre, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 9 startdatum

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Jönköping
 • Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Katrineholm
 • Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Ljungby
 • Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Jönköping

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Katrineholm

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Ljungby

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Jönköping

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Katrineholm

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Ljungby

Utbildningens innehåll

 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Gerontologi och geriatrik, 50 YH-p
 • LIA, 20 YH-p
 • Palliativ vård av äldre i livets slutskede, 15 YH-p
 • Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling, 25 YH-p
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel, 15 YH-p
 • Äldrepsykiatri, 55 YH-p

LIA/Praktik

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Anatomi & fysiologi 1

  • Anatomi & fysiologi 2

  • Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1

  • Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2

  • Gerontologi & geriatrik

  • Hälso- & sjukvård 1

  • Hälso- & sjukvård 2

  • Omvårdnad 1

  • Omvårdnad 2

  • Psykiatri 1

  • Psykiatri 2

  • Psykologi 1

  • Social omsorg 1

  • Social omsorg 2

  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

 • Yrkeserfarenhet
  Ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen. Urvalet görs på värdet av särskilt prov, max nio poäng.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser får alla behöriga genomföra ett digitalt urvalsprov. Provet mäter förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, analysförmåga och problemlösningsförmåga.

Vid samma poäng görs ett urval i form av lottning.

Samarbeten med arbetslivet

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska inom vård & omsorg av äldre

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
TUC Yrkeshögskola
Hamnparken 2
573 35 Tranås

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...

Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights