Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska, demensvård

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
200 YH-p (halvfart under knappt 2 år)
Deltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Distans
januari 2020 
september 2020 
Erbjudande
2019-10-22

Videoreportage

Specialistutbildad undersköterska, demensvård

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Utbildningen sker på distans med närträffar i Stockholm (start sep -19) och med närträffar i Tranås (start jan -20).

Vad arbetar du med?

Du får kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Olika traditioner, religioner och synen på döden kan ur ett etiskt perspektiv skilja sig åt och det är därför viktigt att lära sig de kulturella aspekterna.

Du lär dig använda miljön som hjälp, olika former av stöd när minnet sviktar och hur viktigt det är med levnadsberättelser. Samtidigt som du förstår matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande som också är en viktig del. Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Denna utbildning ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom demensvård, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga. Efterfrågan på specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Dessutom sker i hela landet stora pensionsavgångar då många som idag har denna kompetens försvinner. Den bästa förutsättningen att få dessa jobb har de som dels har en grundläggande baskompetens och dels en specialistkompetens.

Att studera på distans

Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under knappt två år, med ett antal träffar per termin i Stockholm eller Tranås. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. På träffarna sker föreläsningar, workshops och studiebesök. Utöver träffarna är det självstudier över nätet och arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

För mer information om Specialistutbildad undersköterska, demensvård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

Närträffar i Stockholm

 • Demenssjukdomar, 30 YH-p
 • Etik, bemötande och värdegrund, 25 YH-p
 • Examensarbete, 10 YH-p
 • Handledning & pedagogiskt förhållningssätt, 15 YH-p
 • Kulturella aspekter i samband med sjukdom & död, 15 YH-p
 • LIA 1-2, 30 YH-p
 • Metoder i arbetet med personer med demens, 30 YH-p
 • Näring för god vård & omsorg, 15 YH-p
 • Omsorg & omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-p
 • Teknik i vård & omsorg, 15 YH-p

Närträffar i Tranås

 • Demenssjukdomar, 30 YH-p
 • Etik, bemötande och värdegrund, 25 YH-p
 • Handledning och pedagogiskt förhållningssätt, 15 YH-p
 • Kulturella aspekter i samband med sjukdom och död, 15 YH-p
 • LIA 1, 15 YH-p
 • LIA 2, 15 YH-p
 • Metoder i arbetet med personer med demens, 30 YH-p
 • Näring för god vård och omsorg, 15 YH-p
 • Omsorg och omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-p
 • Teknik i vård och omsorg, 15 YH-p

Reportage

Yrkesinspiration: Undersköterska, demensvård

Yrkesinspiration: Undersköterska, demensvård

Läs mer TUC Yrkeshögskola

Eva Corovic är undersköterska sedan 16 år tillbaka och specialiserar sig nu inom demensvård. Hon vill hjälpa demenssjuka och deras anhöriga till en värdig och meningsfull vardag!


LIA/Praktik

Under två perioder på halvfart är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete (LIA). Under perioderna får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Tillsammans med din handledare arbetar du reflekterande och analyserande i din kommande roll som specialistutbildad undersköterska.

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för Yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: godkänt i kurserna Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, Psykologi 1 samt godkänt i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap
 • Minst 2 års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50% tjänstgöringsgrad

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola


Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet. Börja plugga hos oss och om ett par år har du ett yrke som...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Erbjudande

Ansökningshjälp

Vet du vilken utbildning du ska söka och behöver hjälp med din ansökan? Vill du veta vad som gäller med de olika behörigheterna? Då är du varmt välkommen till oss på TUC i Jönköping, Tranås, Linköping och Stockholm. Under två eftermiddagar per ort finns vi på plats och hjälper dig med de frågor och funderingar du har.

Ingen föranmälan krävs

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2019-10-22    Tid:   15:00 - 17:00 Stockholm, Linköping, Tranås och Jönköping

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska, demensvård

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås

Samarbete med arbetslivet

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med bla Attendo, Berzeli vård och omsorg, Humana Palliativt kompetenscentrum Region Östergötland, Region Jönköpings län, Vardaga äldreomsorg, Tranås Hemservice och Linköpings kommun.

”Det är viktigt med specialistkompetens inom demensvård. Eftersom undersköterskorna är närmast vårdtagaren oavsett organisation är kunskap om och identifiering av behov och symtomskattning oerhört viktigt för att ge optimal livskvalitet för vårdtagare”. Margareta Edenholm, Attendo Linköping

Beställ information

För att få mer information om Specialistutbildad undersköterska, demensvård via mejl, fyll i följande uppgifter:

Reportage
Yrkesinspiration: Undersköterska...
TUC Yrkeshögskola

Eva Corovic är undersköterska sedan 16 år tillbaka och specialiserar sig nu inom demensvård. Hon vill hjälpa demenssjuka och deras anhöriga till en värdig och meningsfull vardag!

Läs mer
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.