Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska, demensvård

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Distans
Längd: 200 YH-p (halvfart under knappt 2 år)
Utbildningstakt: Deltid
Studiestöd: Ja
Startdatum: Januari 2018 - Distans

Specialistutbildad undersköterska, demensvård

Specialustutbildad undersköterska demensvård TUCVill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Vad arbetar jag med?

Du får kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Olika traditioner, religioner och synen på döden kan ur ett etiskt perspektiv skilja sig åt och det är därför viktigt att lära sig de kulturella aspekterna.

Du lär dig använda miljön som hjälp, olika former av stöd när minnet sviktar och hur viktigt det är med levnadsberättelser. Samtidigt som du förstår matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande som också är en viktig del. Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Denna utbildning ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som demensspecialiserad undersköterska, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga. Efterfrågan på vårdutbildade väntas öka kraftigt. Den beräknas öka med ca 195 000 personer fram till år 2030. Dessutom sker i hela landet stora pensionsavgångar då många som idag har denna kompetens försvinner. Den bästa förutsättningen att få dessa jobb har de som dels har en grundläggande baskompetens och dels en specialistkompetens.

Att studera på distans

Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under knappt två år, med ett antal träffar per termin i Tranås. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. På träffarna sker föreläsningar, workshops och studiebesök. Utöver träffarna är det självstudier över nätet och arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

För mer information om Specialistutbildad undersköterska, demensvård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Demenssjukdomar, 30 YH-p
 • Etik, bemötande och värdegrund, 25 YH-p
 • Handledning och pedagogiskt förhållningssätt, 15 YH-p
 • Kulturella aspekter i samband med sjukdom och död, 15 YH-p
 • LIA 1, 15 YH-p
 • LIA 2, 15 YH-p
 • Metoder i arbetet med personer med demens, 30 YH-p
 • Näring för god vård och omsorg, 15 YH-p
 • Omsorg och omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-p
 • Teknik i vård och omsorg, 15 YH-p

LIA/Praktik

Under sex veckor är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På arbetsplatsen får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Efter LIA-perioderna kan du bla reflektera, analysera och se möjligheter till innovativa lösningar.

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för YH-utbildning
 • Särskild behörighet: godkänt i kurserna Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, Psykologi 1 samt godkänt i Svenska 2 inom gymnasieskolan eller motsvarande kompetens
 • Minst 2 års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50% tjänstgöringsgrad

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola


Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet. Börja plugga hos oss och om ett par år har du ett yrke som...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska, demensvård.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola


Hamnparken 2
573 35 Tranås

Tel: 0140-44 45 10

www.tucsweden.se

Kontakta TUC Yrkeshögskola

Samarbete med arbetslivet

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med bla Attendo, Berzeli vård och omsorg, Palliativt kompetenscentrum Region Östergötland, Region Jönköpings län, Vardaga äldreomsorg, Tranås Hemservice och Linköpings kommun.

”Det är viktigt med specialistkompetens inom demensvård. Eftersom undersköterskorna är närmast vårdtagaren oavsett organisation är kunskap om och identifiering av behov och symtomskattning oerhört viktigt för att ge optimal livskvalitet för vårdtagare”. Margareta Edenholm, Attendo Linköping