Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Drift- och fastighetstekniker

YrkesAkademin Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Västerås
1,5 år
Heltid, distans
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Västerås Sista ansökan
Höst 2020 
Ansökan öppnar våren 2020
Distans
Höst 2020 
Ansökan öppnar våren 2020

Drift- och fastighetstekniker

VAD GÖR EN DRIFT- OCH FASTIGHETSTEKNIKER?

Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.

En stor del av arbetet innebär också...

Att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt.

Det är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

Jobbmöjligheter

För att lyckas med de stora förändringar som nu sker i branschen, som teknikutveckling, digitalisering och energiomställning så behövs ett tillflöde av nya medarbetare. För att ersätta pensionsavgångar men också för att tillföra branschen ny kompetens från utbildning och forskning.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 8 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Branschanpassad ekonomi och juridik, 15 yh-poäng
 • Drift- och Underhåll,30yh-poäng
 • Elsystem,20 yh-poäng
 • Energieffektivisering och Hållbarhet,25 yh-poäng
 • Examensarbete,15 yh-poäng
 • Fastighetsautomation,20 yh-poäng
 • Fastighetsteknik – Byggnad,15 yh-poäng
 • Fastighetsteknik – ute- och inomhusklimat,25 yh-poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroller, 15 yh-poäng
 • Kyla- och Värmepumpsteknik, 15 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1- Yrkesroll och Fastighetsteknik, 35 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och fastighetsteknik, 55 yh-poäng
 • Service och Bemötande,15 yh-poäng

Totalt: 300 yh-poäng

Så ansöker du

Ansök på YrkesAkademins hemsida - ya.se/yrkeshogskola/drift-och-fastighetstekniker/

Är du intresserad av att byta yrkeskarriär?

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Det innebär att det finns möjlighet att få tillträde till utbildningen, utan att uppfylla vare sig de allmänna eller de särskilda förkunskapskraven, om man genom annan utbildning, yrkesarbete eller personlig fallenhet för teknik bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Allmän behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E (G eller 3) i en av följande, eller motsvarande kunskaper från VVS- och fastighetsprogrammet

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Mät- och reglerteknik, 100p
 • Fastighetsservice – byggnader, 100 p

Reell kompetens
Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen drift- och fastighetstekniker.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. De studerande står själva för t.ex. kurslitteratur och resor.

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildningar för vuxna. Vi erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner inom olika branscher i hela Sverige. YrkesAkademin har ett stort utbud av distansutbildningar, nätbaserade utbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill...


Läs mer om YrkesAkademin Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drift- och fastighetstekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Pelle Bergs backe 3
791 50 Falun


Beställ information

För att få mer information om Drift- och fastighetstekniker via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.