VVS-ingenjör

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Jönköping, Stockholm
Klassrum
400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Stockholm
augusti 2023
2023-04-19

Jönköping
september 2023
2023-04-19

Videoreportage

VVS-ingenjör

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också ett område där många olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts. Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbetsmetoder hela tiden. Det ställs också nya krav inom miljö och energieffektivitet. VVS är därför ett mycket spännande och varierande område. Den här utbildningen ger dig kunskaperna som krävs för att arbeta framgångsrikt som VVS-ingenjör, både idag och i framtiden.

Vad arbetar du med?
VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Utbildningen lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning, samt ger dig kunskap i entreprenadjuridik, kommunikation och affärsmannaskap. Du får djup insikt i hur tekniska system är uppbyggda och hur de fungerar. 

Du lär dig att ansvara för ett VVS-projekt, både projektering och installationsarbete. Här får du upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och reglersystem. Denna utbildning ger dig kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden, i takt med att samhället omformas med allt större hänsyn till miljön. När du är klar bemästrar du ritningar och tekniska underlag för VVS-installationer med CAD-teknik.

Efter examen

Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer är mycket goda. De senaste åren har det utbildats allt för få för att täcka behovet och dessutom är pensionsavgångarna stora vilket skapar ytterligare fler arbetstillfällen. Sverige har beslutat att minska energianvändandet med 32,5% till år 2030. Som VVS-ingenjör har du en viktig roll i att kunna nå detta mål. Förutom att arbeta som VVS-ingenjör kan du även jobba som VVS-projektör och projektledare inom VVS.

För mer information om VVS-ingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

Jönköping

 • CAD, 15 YH-p
 • Distributionssystem, 20 YH-p
 • Entreprenadjuridik, 20 YH-p
 • Entreprenadkalkylering, 10 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Förvaltningsteknik, 15 YH-p
 • Introduktion VVS, 10 YH-p
 • Kemi för VVS-branschen, 10 YH-p
 • Klimat & platsutrustningar, 15 YH-p
 • Kommunikation & affärsmannaskap, 15 YH-p
 • Kyl- & elteknik, 15 YH-p
 • LIA 1, 20 YH-p
 • LIA 2, 40 YH-p
 • LIA 3, 65 YH-p
 • Mätning & injustering, 10 YH-p
 • Produktionssystem, 20 YH-p
 • Projekterings- & byggnadsteknik, 15 YH-p
 • Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p
 • Strömningsteknik, 15 YH-p
 • Styr-, regler- & övervakningsteknik (SRÖ), 15 YH-p
 • Tillämpad matematik, 15 YH-p

Stockholm

 • CAD, 30 YH-p
 • Distributionssystem, 20 YH-p
 • Entreprenadjuridik, 5 YH-p
 • Entreprenadkalkylering, 10 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Förvaltningsteknik, 15 YH-p
 • Introduktion VVS, 10 YH-p
 • Kemi för VVS-branschen, 10 YH-p
 • Klimat & platsutrustningar, 15 YH-p
 • Kommunikation & affärsmannaskap, 15 YH-p
 • Kyl- & elteknik, 15 YH-p
 • LIA 1, 60 YH-p
 • LIA 2, 65 YH-p
 • Mätning & injustering, 10 YH-p
 • Produktionssystem, 20 YH-p
 • Projekterings- & byggnadsteknik, 15 YH-p
 • Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p
 • Strömningsteknik, 15 YH-p
 • Styr-, regler- & övervakningsteknik (SRÖ), 15 YH-p
 • Tillämpad matematik, 15 YH-p

LIA/Praktik

Under sammanlagt 25 veckor, mer än en fjärdedel av ut- bildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig installation, projektledning inom VVS samt projektering.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyg E/G/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Matematik 2

 • Urval

Urval görs på sammanlagda meritpoäng av betyg och poäng på särskilt prov.

Det särskilda provet genomförs i form av webbprov. Provet ska mäta den sökandes förmåga att läsa teknisk text, analysera och lösa matematiska problem. 20 poäng.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VVS-ingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar. 

”Vi har god erfarenhet av TUC Yrkeshögskola genom ett långt samarbete. Har anställt flera LIA-studerande från TUC. Adepterna vi hittills rekryterat från TUC är försedda med god kunskapsbas som vi kan bygga vidare på. En ny VVS-utbildning behövs verkligen i Stockholms-området.” Lars-Göran Torp-heimer, Torpheimer i Stockholm AB

Beställ information

För att få mer information om utbildningen VVS-ingenjör från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.