Visa yhutbildningar.se som: Mobil

VVS-ingenjör

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Jönköping, Stockholm
400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Jönköping
september 2020

Stockholm
september 2020

Videoreportage

VVS-ingenjör

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också ett område där många olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts. Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbetsmetoder hela tiden. Det ställs också nya krav inom miljö och energieffektivitet. VVS är därför ett mycket spännande och varierande område. Den här utbildningen ger dig kunskaperna som krävs för att arbeta framgångsrikt som VVS-ingenjör, både idag och i framtiden.

Vad arbetar du med?
VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Utbildningen lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning, samt ger dig kunskap i entreprenadjuridik, kommunikation och affärsmannaskap. Du får djup insikt i hur tekniska system är uppbyggda och hur de fungerar. 

Du lär dig att ansvara för ett VVS-projekt, både projektering och installationsarbete. Här får du upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och reglersystem. Denna utbildning ger dig kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden, i takt med att samhället omformas med allt större hänsyn till miljön. När du är klar bemästrar du ritningar och tekniska underlag för VVS-installationer med CAD-teknik.

Efter examen

Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer är mycket goda. De senaste åren har det utbildats allt för få för att täcka behovet och dessutom är pensionsavgångarna stora vilket skapar ytterligare fler arbetstillfällen. Sverige har beslutat att minska energianvändandet med 20% till år 2020. Som VVS-ingenjör har du en viktig roll i att kunna nå detta mål. Förutom att arbeta som VVS-ingenjör kan du även jobba som VVS-projektör och projektledare inom VVS.

För mer information om VVS-ingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • CAD, 15 YH-p
 • Distributionssystem, 20 YH-p
 • Entreprenadjuridik, 20 YH-p
 • Entreprenadkalkylering, 10 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Förvaltningsteknik, 15 YH-p
 • Introduktion VVS, 10 YH-p
 • Kemi för VVS-branschen, 10 YH-p
 • Klimat & platsutrustningar, 15 YH-p
 • Kommunikation & affärsmannaskap, 15 YH-p
 • Kyl- & elteknik, 15 YH-p
 • LIA 1, 20 YH-p
 • LIA 2, 40 YH-p
 • LIA 3, 65 YH-p
 • Mätning & injustering, 10 YH-p
 • Produktionssystem, 20 YH-p
 • Projekterings- & byggnadsteknik, 15 YH-p
 • Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p
 • Strömningsteknik, 15 YH-p
 • Styr-, regler- & övervakningsteknik (SRÖ), 15 YH-p
 • Tillämpad matematik, 15 YH-p

LIA/Praktik

Under sammanlagt 25 veckor, mer än en fjärdedel av ut- bildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig installation, projektledning inom VVS samt projektering.

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
  • Matematik 2

eller motsvarande kunskap


Om antalet behöriga sökande är fler än antalet beviljade platser får alla behöriga sökande genomföra ett urvalsprov i form av en webbenkät. När du genomfört urvalsprovet går du vidare i antagningsprocessen. Resultatet från enkäten sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola


Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet. Börja plugga hos oss och om ett par år har du ett yrke som...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VVS-ingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar. 

”Vi ser en ökad efterfrågan av VVS-ingenjörer de närmsta åren. Byggandet ökar i hela Sverige, samtidigt som kraven på lägre energianvändning och högre komfort växer. Till detta kan man också lägga alla pensionsavgångar. I Jönköping har vi som målsättning att dubblera vår VVS-konsultverksamhet de närmsta åren, vilket innebär ett stort rekryteringsbehov.” Johan Schildt, VVS Jönköping

”Vi har god erfarenhet av TUC Yrkeshögskola genom ett långt samarbete. Har anställt flera LIA-studerande från TUC. Adepterna vi hittills rekryterat från TUC är försedda med god kunskapsbas som vi kan bygga vidare på. En ny VVS-utbildning behövs verkligen i Stockholms-området.” Lars-Göran Torp-heimer, Torpheimer i Stockholm AB

Beställ information

För att få mer information om utbildningen VVS-ingenjör från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: