YH-utbildning

Equiterapeut

Campus Nyköping, i Nyköping
Längd
3 år
Längd
3 år
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

Equiterapeut

Hästnäringen är en av Sveriges starkast växande näringar och det finns drygt 360 00 hästar i landet. Som equiterapeut arbetar du bl a med förebyggande friskvård och rehabilitering av hästar, ofta som egen företagare. Utbildningen till equiterapeut på Campus Nyköping är framtagen tillsammans med kunniga representanter från hästnäringen och är unik i sitt slag genom sin omfattning och kvalitetssäkring. Välkommen till en gedigen utbildning till equiterapeut som ger dig stora möjligheter att driva egen verksamhet eller bli anställd på hästklinik som equiterapeut. Nästa utbildningsstart HT 2024.

Galoppera rakt in i hästbranschen som expert på hästens anatomi och biomekanik 

De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats. I och med denna utveckling ökar efterfrågan på specialistkompetens inom friskvård och rehabilitering. Som equiterapeut arbetar du med rehabilitering av hästar efter veterinärdiagnos och med friska hästar i förebyggande syfte. Det är vanligt att driva eget företag och kunderna finns inom samtliga discipliner i hästnäringen. Som equiterapeut samverkar du också med veterinärer, både genom att arbeta på uppdrag och som del av teamet.

Äntligen en kvalitetssäkrad utbildning på hög nivå!

Utbildningen är framtagen av och drivs i nära samarbete med hästnäringen och Svenska Equiterapeutförbundet. Utbildningen kvalitetssäkras av Myndigheten för Yrkeshögskolan och är unik i sitt slag. 

”Friskvård och rehabilitering av hästar har blivit en gråzon inom branschen. Det saknas idag utbildningar inom området som är kvalitetssäkrade, något som är absolut nödvändigt för att säkra en hög kompetens kring den kvalificerade yrkesroll som equiterapeut innebär. Jag är väldigt glad att vi på Campus Nyköping, tillsammans med våra samarbetspartners kunnat ta fram en utbildning med ett gediget innehåll som är precis det som branschen efterfrågar. De studerande som antas kommer få en utbildning med djup teoretisk grund och praktisk träning med hög kvalitet.”
- Aili Bernhardtz, Hippolog och utbildningsledare, Campus Nyköping

För mer information om Equiterapeut, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kunskaper i Svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Engelska 6
 • Hästkunskap 1 (saknar du betyg? Läs mer under ”Behörighetsgivande kurs”)
 • Hästkunskap 2 (saknar du betyg? Läs mer under ”Behörighetsgivande kurs”)
 • Naturkunskap 2

Samt

 • Minst 2 års erfarenhet av praktiskt handhavande, omsorg och skötsel av hästar på hobbynivå eller professionellt.Läs exempel på intyg för detta här.


Om du inte uppfyller kraven

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Equiterapeut.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Equiterapeut

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i 

 • Specialiserade kunskaper om hästens exteriör, anatomi, fysiologi, biomekanik och rörelsemekanik
 • Nervsystemets anatomi, struktur och dess funktionella betydelse för hästens rörelseapparat
 • Vanligt förekommande skador och dysfunktioner i hästens rörelseapparat
 • Träningsformer och träningsupplägg för hästar inom olika discipliner samt belastningar och slitage beroende på förutsättningar och ålder
 • Rörelseanalys, fysikalisk testmetodik och beprövade metoder för manuella behandlingar
 • Evidens- och erfarenhetsbeprövade metoder som används inom rehabilitering
 • Smittsamma sjukdomar, smittspridning och hygienrutiner
 • Veterinärmedicinska termer och vedertagen nomenklatur, både på svenska och engelska
 • Bilddiagnostiska metoder
 • Läkemedelshantering för djurvårdare på nivå 2
 • Ekonomi och företagande i hästbranschen
 • Dokumentation och journalskrivning
 • Evidensbaserat förhållningssätt
 • Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor
 • Adekvata lagar och regler 

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att 

 • Utföra rörelseanalys, fysikalisk testmetodik och beprövade metoder för manuella behandlingar
 • Identifiera funktionella och strukturella avvikelser samt smärtutbredning i rörelseapparaten
 • I samråd med veterinär identifiera, bedöma och analysera behovet av rehabilitering samt lägga upp en individanpassad rehabiliteringsplan
 • Samarbeta och samverka med hästägare, veterinär och andra yrkeskategorier inom hästbranschen
 • Hantera hästar enligt säker hästhantering och gott horsemanship
 • Hantera läkemedel enligt kraven för djurvårdare på nivå 2
 • Driva ett företag i förhållande till lagar och krav
 • Skapa och följa hygienrutiner
 • Dokumentera och journalföra
 • Orientera sig om evidensläget och i aktuell forskning och utvecklingsfrågor inom området 

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att 

 • Utifrån beprövade undersökningsmetoder, identifiera funktionella och strukturella avvikelser från rörelseapparaten och utifrån fynden värdera val av samt utföra beprövade manuella behandlingar
 • Värdera val av undersöknings- och behandlingsmetod med ett kritiskt förhållningssätt, utifrån gällande evidensläge, lagar, regler och med hästens välbefinnande i centrum
 • Bedöma kontraindikationer och kunna avgöra när en behandling är lämplig, eller när hästen skall hänvisas vidare till veterinär
 • Efter veterinärdiagnos och i samråd med veterinär kunna lägga upp, ansvara för och utföra rehabilitering enligt rehabiliteringsplan
 • Utifrån rörelseanalys, fysikalisk testmetodik och ev. behandling upprätta anpassad förklaringsmodell och ge hemgångsråd
 • Bedöma risker för smitta och smittspridning, sätta upp och följa hygienrutiner i det egna arbetet mellan olika hästar och anläggningar
 • Utforma affärsidé, vision och mål samt planera och följa upp företagets ekonomi

Upplägg och innehåll

Utbildningen genomförs av Campus Nyköping i nära samarbete med hästnäringen i regionen. De teoretiska delarna genomförs i huvudsak på Campus Nyköping och de praktiska delarna genomförs i närliggande stall och på olika hästanläggningar.

Utbildningen ges på heltid, där ca tre dagar/vecka är schemalagda och två dagar är hemstudier, ibland med inslag av t ex webbinarium. Inledningsvis i utbildningen ges en fördjupad kunskap om hästens anatomi och ett holistiskt synsätt kring hästen och dess välbefinnande. För att befästa de teoretiska kunskaperna innehåller utbildningen många praktiska moment och kontinuerlig handledarledd färdighetsträning.

Fördjupningsveckor

Regelbundet under utbildningen sker fördjupningsveckor med olika teman då specialister inom aktuellt område föreläser och delar av undervisningen flyttar ut till tex veterinärklinik, träningsstall och rehabiliteringsanläggningar.

Lärande i arbete (LIA)

LIA innebär att du tillämpar utbildningens skolförlagda delar i verkligheten. LIA innebär också möjligheter att bygga nätverk i branschen, som blir viktigt under din kommande yrkesutövning. Utbildningen innehåller fyra LIA-kurser (förlagda i anslutning till lov). Du kan göra din LIA nära din hemort eller varför inte utomlands?

Följande LIA-kurser ingår i utbildningen:

 • LIA 1- Rörelsemekanik
 • LIA 2 – Hästmassage, stretching och rörelseanalys
 • LIA 3 – Equiterapi 1 (delvis på veterinärklinik)
 • LIA 4 – Equiterapi 2

Djurvårdare nivå 2

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som djurvårdare på nivå 2, läs mer om detta hosjordbruksverket.


Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Arbetsmiljö för equiterapeuter, 10 YH-p
 • Ekonomi och företagande inom hästbranschen, 20 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Hygien och smittskydd, 5 YH-p
 • Hästakupunktur, 40 YH-p
 • Hästens anatomi, 60 YH-p
 • Hästkunskap och hästhantering, 30 YH-p
 • Hästmassage - Triggerpunkter och Fasciamanipulation, 20 YH-p
 • Hästmassage och stretching, 25 YH-p
 • Kiropraktik och mobilisering, 60 YH-p
 • Lärande i arbete 1 – rörelsemekanik, 20 YH-p
 • Lärande i arbete 2 - Hästmassage, stretching och rörelseanalys, 25 YH-p
 • Lärande i arbete 3 - Equiterapi 1, 45 YH-p
 • Lärande i arbete 4 - Equiterapi 2, 60 YH-p
 • Neurologi 1, 20 YH-p
 • Neurologi 2, 20 YH-p
 • Rehabilitering, 50 YH-p
 • Rörelsemekanik, 30 YH-p
 • Sjukdomslära och bilddiagnostik, 25 YH-p
 • Träningslära, 15 YH-p

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Equiterapeut

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights