YH-utbildning

Ridlärare – Pedagogik, metodik utifrån individ och häst

Yrkeshögskolan Umeå Kommun, i Umeå (+1 orter)
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Kontakta oss om du behöver hjälp med dina ansökan!
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Svenska
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Kontakta oss om du behöver hjälp med dina ansökan!
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

tjej med brunvit häst

Utbilda dig till ridlärare

Arbetar du i nuläget inom hästbranschen eller har erfarenhet av hästar och ridsport och vill vidareutbilda dig till ridlärare? I nuläget finns en stor efterfrågan på utbildade ridlärare i hela landet och möjligheten att få jobb efter utbildning är stor. Varför inte läsa en utbildning som är unik av sitt slag där du kombinerar teoretiskt och praktiskt lärande?

Du kommer att få kunskaper, färdigheter och kompetenser om bland annat ridskoledrift, hästvälfärdsfrågor, arbetsmiljö- och säkerhet, lektionsplanering, ridundervisning, hästutbildning och anläggningsskötsel. Du får bland annat fördjupa dig i området yrkesidentitet och häst- och stallmiljöns identitetsskapande processer och forskning som visat att häst- och stallmiljö ofta utvecklar ledarskapsförmågor.

Få praktisk erfarenhet genom praktik

Utbildningen ges delvis på distans med fysiska träffar samt LIA för genomförande av de praktiska momenten innefattande färdighetsträning i ridning/hästutbildning samt genomförande av olika slags ridlektioner. I utbildningen, som sker i nära samarbete med branschen, ges du också möjlighet att bygga upp ditt nätverk och komma i kontakt med branschen samtidigt som möjlighet till erfarenhetsutbyte ges. De platsförlagda praktiska momenten genomförs under LIA-perioden samt på Forslundagymnasiet/Hippologum, Umeå - en av Sveriges största ridanläggningar.

För mer information om Ridlärare – Pedagogik, metodik utifrån individ och häst, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Upplägg

Utbildningen kommer att bedrivas både skolförlagt på plats på utbildningsorten samt delvis på distans. Teori kommer att varvas med praktik, där stora delar av de teoretiska momenten kommer att genomföras via distansstudierna och de praktiska momenten kommer till övervägande del att ske genom skolförlagd undervisning. Skolförlagd undervisning sker sammanlagt 24 dagar fördelat på fyra tillfällen/termin. Under hemstudierna kommer undervisningen hållas till övervägande del med sammanhållna studiedagar för att underlätta för studerande med olika livssituation och förutsättningar.

Extra stöd

 • Vid behov ges studerande extra stöd, lärare finns tillgängliga för elever dagligen. Externa föreläsare med specialkompetens kommer att anlitas, studiebesök kommer att genomföras. Boende kan eventuellt erbjudas på skolan (för de moment som genomförs skolförlagt).

 • Utbildningsinnehållet är av sådan karaktär att de praktiska momenten kräver utbildning på plats för att hålla hög kvalité, särskilda lokaler och utbildningsmaterial i form av stallar, ridhus och hästar krävs, vilket kan vara svårt för den enskilde studenten att tillgodose på egen hand.

 • Vi som utbildningsanordnare står för all utrustning/material för de praktiska momenten (stall, ridhus, hästar, fordon, redskap). Viss kurslitteratur behöver den studerande stå för själv, liksom även personlig utrustning/kläder för de praktiska momenten. Dator för distansstudierna kan vid behov lånas av skolan.

Kommande starter

Välj mellan 2 startdatum

Höst 2024

 • Distans med träffar
 • Umeå
 • Sista ansökan: Kontakta oss om du behöver hjälp med dina ansökan!

Höst 2025

 • Distans med träffar
 • Umeå
 • Sista ansökan: 2025-05-26

Ansökan och behörighet

 • Ansökan öppnar 13 mars

 • Ansökan stänger 31 maj

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet.

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper.

 • Hästkunskap 1
 • Ridning 1

Kurser som ingår

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Examensarbete
 • Foderplanering för ridskoleverksamhet
 • Hållbara hästverksamheter och ridskoleekonomi
 • Häst- och stallmiljö som lärmiljö
 • Hästkunskap
 • LIA
 • Pedagogik, metodik och ledarskap för ridlärare
 • Ridlära, ridutveckling och instruktörskunskap 1
 • Ridlära, ridutveckling och instruktörskunskap 2
 • Ridskolan i samhället
 • Ridskolehästens utbildning och fortbildning
 • Skötsel av anläggning och banor

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ridlärare – Pedagogik, metodik utifrån individ och häst

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan Umeå Kommun
Sveagatan 8
903 27 Umeå

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av...

Läs mer om Yrkeshögskolan Umeå Kommun och visa alla utbildningar.

Highlights