Säkerhetsingenjör

Campus Telge
Sammanfattning
YH-utbildning
Södertälje
Klassrum
3,5 terminer
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: september 2023 - Södertälje
Sista ansökan: 2023-05-01

Kursinnehåll

 • Introduktion till lås och larm → 10 p
 • Praktisk el- och säkerhetsteknik 30 p
 • Säkerhetskunskap - teknik och system → 50 p
 • CAD för Säkerhetsingenjörer → 30 p
 • Säkerhet, trygghet, tillgänglighet och integritet → 20 p
 • Styrning och administration i säkerhetsbranschen → 30 p
 • LIA 1 → 20 p
 • Ledning, projekt, samverkan och analys → 25 p
 • IT inom säkerhetsområdet → 30 p
 • Säkerhetsskydd → 20 p
 • Försäljning, kommunikation och service → 20 p
 • LIA 2 → 40 p
 • Examensarbete → 30 p

Om utbildningen

Hösten 2023 startar en ny omgång av utbildningen Säkerhetsingenjör på Campus Telge. En snabb väg in i ett mycket spännande yrke där du får arbeta med trygghet och säkerhet genom moderna tekniska lösningar.

Denna utbildning är för dig som vill arbeta med modern säkerhetsteknik i en spännande bransch. Ett perfekt val för dig som har ett intresse för teknik och problemlösning i ett område som blir allt viktigare. Genom ditt arbete skapar du säkerhet och trygghet i vårt samhälle.

Efter utbildningen kan du jobba med säkerhetsteknik ur ett helhetsperspektiv och du har även en bred förståelse för kringliggande faktorer som påverkar förutsättningar och funktioner.

Säkerhetsingenjören kan arbeta med fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet och trygghetsfrågor.

Du får under utbildningen även vara ute i branschen och praktisera din kunskaper genom kurserna Lärande i Arbete. Prova på olika moment och sidor av din yrkesroll. Du kanske som många andra hittar din framtida arbetsplats redan under skoltiden.

En ledningsgrupp bestående av engagerade branschrepresentanter har gemensamt tagit fram utbildningens innehåll för att motsvara deras önskemål om vad de ser som nyckelkompetenser i yrkesrollen. De ansvarar också för att utveckla, uppdatera och kvalitetssäkra detta innehåll.

Vi samarbetar bland annat med Bravida, Certego, AxlåsSolidlås, Caverion, Projektengagemang, Assa Abloy, BIAB Larm och Stanley Security.

Observera! För att kunna praktisera på vissa företag i branschen och för att kunna jobba som säkerhetsingenjör efter avslutad utbildning kan det vara nödvändigt att inneha körkort och svenskt medborgarskap, samt visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

För mer information om Säkerhetsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan kräver att du uppfyller något av nedanstående:

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Mer information om behörighet finns på yrkeshogskolan.se

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Examen & Intyg

Efter genomförd utbildning tar du yrkeshögskoleexamen som Säkerhetsingenjör

Campus Telge

Välkommen till Campus Telge! Vi erbjuder utbildningar som är relevanta och som arbetslivet efterfrågar. Vi bjuder in gästföreläsare från branschen, anordnar studiebesök och ser till att våra studerande under utbildningen har kontakter i branschen för att de ska hållas uppdaterade...


Läs mer om Campus Telge och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Säkerhetsingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Telge

Kvarnbergagatan 12
151 89 Södertälje


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Säkerhetsingenjör från Campus Telge , fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.