YH-utbildning

Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning

KartoTek, i Kista
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

19 augusti, 2024

  • Distans med träffar
  • Kista

Om utbildningen

Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning

Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning 415 YH-poäng

Vill du arbeta med ett intressant och varierande yrke där det är lätt att få arbete? Vill du arbeta både inne och ute med spännande teknik? Då kan utbildningen Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning vara något för dig! Utbildningen ligger under Yrkeshögskolan och är studiemedelsberättigad.

Det råder ingen tvekan om att efterfrågan av specialiserade mätningstekniker inom järnväg och anläggning kommer att vara oerhört stort under de kommande åren. Orsaken till detta är bland annat att det sker omfattande satsningar på transportinfrastrukturen. Det finns därför stora möjligheter att få arbete inom detta spännande och avancerade yrke framöver, och även få en utbildning som är mycket eftertraktad inom alla projekt inom samhällsbyggnad där högre noggrannhet och teknisk kompetens krävs. Utbildningen ger dig även bredden att arbeta med de flesta andra typer av mätningsprojekt.

Att utbildningen sker på distans gör det möjligt att arbeta och studera samtidigt var du än bor eller befinner dig. De praktiska momenten genomförs i och runt skolans lokaler i Kista, Stockholm.

Ta chansen att utveckla din karriär och skapa nya möjligheter för dig inom infrastruktur- och anläggningsbranschen genom att anmäla dig till vår utbildning!

Studieform och upplägg

Undervisning kommer att bedrivas på heltid under två år och ske samtidigt både på distans och på plats i utbildningens lokaler i Kista. Undervisningen sker uteslutande online där endast två kortare perioder per termin (3 dagar per period) kommer att kräva obligatorisk fysisk närvaro i skolans lokaler. Detta innefattar examinationer, specialkurser och fältövningsmoment. Föreläsningar spelas in och läggs upp på Internet så att man kan se dem när det passar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som är intresserade av ett tekniskt arbete på avancerad nivå både inomhus och utomhus. Man får arbeta praktiskt med mätning, och från grunden lär man sig sedan att göra avancerade beräkningar och analyser.

För mer information om Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Arbetsmarknad

Trots det allmänna konjunktursläget när det gäller byggbranschen är just infrastruktur (väg, järnväg etc.) ett undantag. Här görs storsatsningar för att uppdatera järnvägsspår, bygga ut kommunaltrafiken (exempelvis tunnelbanan) och bygga nya vägsträckningar. Dessa projekt är mycket beroende av specialutbildad arbetskraft inom mätning, där denna kurs är en av mycket få utbildningar som ger denna specialistkompetens. De som genomgår denna utbildning får därför ett mycket eftertraktat kunnande och ger möjlighet att arbeta med både avancerade och intressanta arbetsuppgifter där extra hög noggrannhet krävs.

Yrkesroller efter utbildningen

  • Mätningsingenjör/Mätningstekniker, Järnväg
  • Mättekniker, bygg och anläggning

Så ansöker du

Det krävs särskilda förkunskaper i ämnet Matematik motsvarande nivå 2, samt förkunskaper inom ämnet Svenska på nivå 2 (som modersmål eller som andraspråk).

Du ansöker via webbsidan YH-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som behövs.

Kursinnehåll

Byggteknik (40p)

Kursen ger grundläggande kunskaper inom byggmätning, anläggning och husbyggnation, vägbyggnad, järnväg, geoteknik samt vatten- och avloppsteknik. Kursen fokuserar på mätningens och kartläggningens specifika roller inom husbyggnad och infrastruktur.

Entreprenadjuridik (10p)

Kursen tar upp de grundläggande lagar och regler som är kopplade till entreprenadprojekt. Det väsentliga gällande genomförande av upphandlingar gås också igenom, samt hur man skapar en relevant dokumentstruktur.

Examensarbete (15p)

Under examensarbetet lär man sig att framställa relationshandlingar och underlag för projektering. Detta genomförs med olika mätningstekniska metoder och innehåller också behandling av information från bl.a. ritningsdokument samt framtagning av utsättningsdata.

Fotogrammetri (15p)

Kursen ger kunskaper om processen att framställa en markmodell eller karta med hjälp av bilder från flygplan eller drönare samt flygburen laserskanning.

Kursen fokuserar främst på framställande och bearbetning av digitala markmodeller, kartering via flygbilder och kombinerad fotogrammetri och flygburen laserskanning. Grunderna i markfotogrammetri ingår också.

Fältövningar anpassade för bygg-, väg- och spårmätning (36p)

Övningarna är uppdelade i ett block per termin, där varje block inleds med tre dagar online där programvaror och instrument gås igenom, inklusive förberedelse av övningsprojekt. Detta följs av tre övningsdagar på skolan som fokuserar på instrumenthantering. Avslutningsvis genomförs tre dagar online med bearbetning av insamlad övningsdata i geodesiprogramvaror.

Alla väsentliga delar av mätningsprocessen tas upp under övningarna (stommätning, laserskanning, terrängmodeller etc.). Skolan har mycket stor erfarenhet av att genomföra omfattande fältövningar inom mätningsteknik.

Geodesi, analys och avancerade tillämpningar i programvaror (14p)

Kursen ger en fördjupad inblick i avancerade geodetiska tillämpningar och kunskap om hur dessa analyseras och bearbetas i geodesiprogramvaror.

Kursen innehåller bland annat en detaljerad genomgång av olika typer av transformationer, kartprojektioner, satellitbaserad mätning (GNSS/GPS), felteori, planering och etablering av olika sorters stomnät samt tillämpning av styrdokument.

Geodesi, Introduktion och grunder (20p)

Kursen ges ger grundläggande kunskaper som en bas för tillämpade kurser i främst Geodesi men även relaterade kurser såsom Järnvägsrelaterad mätningsteknik.

Kursen innehåller en allmän översikt över geodesins tillämpningar, grunder i geodetisk beräkning och felteori, höjdmätningsmetoder, introduktion till inmätning och utsättning samt grundläggande hantering av totalstationer och geodesiprogramvaror.

Geodesi, teori och viktiga mätmetoder (anpassade för väg och järnväg) (35p)

Kursen ger goda teoretiska kunskaper i geodetisk mätningsmetodik och beräkningsteknik i samband med kartläggning, utsättning, fastighetsbildning och projektering, samt färdighet i planering och handhavande av moderna mätningsinstrument, samt att hantera geodesiprogramvaror.

I kursinnehållet finns punktbestämningsmetoder, felteori med nätutjämning, styrdokument, instrumentlära, GNSS, transformationer, kartprojektioner och koordinatsystem. Kursen innehåller också förberedande teori och praktiska övningar inför LIA och fältövningar.

Järnvägsrelaterad mätningsteknik (45p)

Kursen ger kunskaper inom järnvägsrelaterad mätningsteknik. Kursmomentet inriktar sig på de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna arbeta säkert och med full förståelse för de olika arbetsmoment som ingår i spårmätning

I kursinnehållet finns kunskap om de viktiga regelverk, bestämmelser och förordningar som gäller järnvägsrelaterade arbeten, inklusive Trafikverkets krav. Det innehåller också signalering, mätning, beräkning, analys och presentation av ett järnvägsrelaterat mätningsprojekt).

Lärande i arbete (LIA, 100p)

Kursen ger insyn i hur de förvärvade kunskaperna används på en arbetsplats samt se de olika momenten i ett större sammanhang. Den studerande förväntas (förutom inom LIA) inhämta praktiskt kunnande inom flera av de ämnen som undervisas på utbildningen.

Matematik (20p)

Kursen ger färdigheter i matematiska tillämpningar inom yrkesområdet. Kursen innehåller definitionen av de trigonometriska funktionernas egenskaper, generell algebra, koordinatsystem och geometri, funktioner med en eller flera variabler, ekvationer samt grundläggande statistik.

Projektering och byggande (45p)

Kursen tar upp mätning relaterad till projektering och byggande. Kursinnehåll består bland annat av mängdreglering, modellering och volymberäkning processer och metodik inom väg, tunnel, bro, VA och husbyggnation, utsättning, byggtoleranser och noggrannhetskrav, hantering av relevant programvara för ritningshantering, samt maskinstyrning.

Säkerhetskurs (20p)

Efter avslutad kurs ska den studerande känna till de viktigaste säkerhetsrutinerna inom mätningsrelaterade arbetsmiljöer, med fokus på byggnation och infrastruktur.

Blan innehållet kan nämnas erfordrade kurser i Arbete på Väg, Spår- och tunnelbehörighet, säkerhetsrutiner och åtgärder inom mätningsrelaterade arbetsmiljöer samt en genomgång av akut sjukvård (t.ex. hjärt-lungräddning).

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
KartoTek
Isafjordsgatan 28A
164 40 Stockholm

Kartotek - Att lära genom att göra

Kartotek är företaget som brinner för utbildning och ser som sin viktigaste uppgift att säkerställa att kvalificerad personal finns på de företag som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.  Den första kursen i Mätnings- och kartteknik startade 1998 då som KY, Kvalificerad yrkesutbildning,...

Läs mer om KartoTek och visa alla utbildningar.

Highlights