YH-utbildning

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Campus Västra Skaraborg, i Lidköping (+2 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
september 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sep 2024
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
september 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sep 2024
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 3 startdatum

september 2024

 • Klassrum
 • Borås
 • Sista ansökan: Sep 2024

september 2024

 • Klassrum
 • Lidköping
 • Sista ansökan: Sep 2024

september 2024

 • Klassrum
 • Uddevalla
 • Sista ansökan: Sep 2024

Om utbildningen

Som bygglovshandläggare har du ett ansvarsfullt och viktigt yrke. När städer och områden expanderar är du en central del i processen.

En bygglovshandläggare handlägger bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden, i byggenhetens uppdrag ingår även tillsyn enligt PBL. Arbetet som bygglovshandläggare innebär många kontakter med byggherrar, entreprenörer och konsulter.

Bygglovshandläggare håller ofta självständigt möten, där de som berörs av en nybyggnation eller ombyggnation träffar handläggaren. Bygglovshandläggaren beslutar om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis samt ger information och rådgivning till allmänheten.

Om utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktik och ger dig såväl, praktiska som teoretiska färdigheter och kunskaper för din framtida yrkesroll. En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig bland annat plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Yrkesrollen är kommunikativ och du har mycket kontakt med olika människor i samband med bygglovsansökningar, och ofta finns ett rådgivande element i regelfrågor. I utbildningen ingår därför en kurs i kommunikation och konflikthantering.

För mer information om Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningsplan

Genomförande

Utbildningen erbjuds på tre orter, BoråsLänk till annan webbplats., Lidköping och UddevallaLänk till annan webbplats.. Du väljer den studieort du önskar utgå ifrån när du ansöker. Lidköping är huvudort för utbildningen, vilket betyder att fysiska träffar med hela klassen kommer att äga rum några gånger per termin i Lidköping.

Upplägget på utbildningen är flexibelt och kan variera från kurs till kurs. Beroende på kursens innehåll och kursmoment ges föreläsningar antingen i helklass på plats i Lidköping, via föreläsningssändningar till våra studieorter eller via distansföreläsningar på Teams.

När vi sänder lärarledda föreläsningar från Lidköping följer du föreläsningarna i klassrum via tv-skärmar i realtid på din tilldelade studieort. Det kan även förekomma lärarledda föreläsningar i Uddevalla och Borås, med sändning till övriga studieorter.

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Utbildningen ges på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. När det inte är föreläsningar förväntas du ha tid att arbeta med självstudier och grupparbeten.

LIA - Lärande i arbete

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Utbildningen innehåller två LIA kurser:
LIA 1 = 6 veckor
LIA 2 = 12 veckor

Utbildningens innehåll

Programmet innåller följande kurser med respektive yrkeshögskolepoäng (yhp) 5 yhp motsvarar 1 veckas studier.

 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 yhp
 • Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 25 yhp
 • Boverkets byggregler, 40 yhp
 • Byggnads, konstruktion och geoteknik, 30 yhp
 • Hållbar utveckling, 30 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning, 30 yhp
 • Kommunikation och konflikthantering, 20 yhp
 • Kommunal förvaltning, 10 yhp
 • LIA 1, 30 yhp
 • Lagstiftning och juridik, 30 yhp
 • Digitalisering i bygglovsprocessen, 15 yhp
 • Tillsyn och kontroll, 30 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, samt Byggnadsverk

ELLER

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, samt, Bygg och anläggning 1

ELLER

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, samt, Arkitektur – hus

ELLER

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, samt Hållbart samhällsbyggande

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Om du blir behörig med din reella kompetens så anses du lika behörig till utbildningen som någon med formell behörighet. Tänk dock på att behörighet bara gäller denna utbildning - Bygglovshandläggare/Campus Västra Skaraborg.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du lämnar in din ansökan. Observera att ansökan ska vara komplett oss till handa senast sista ansökningsdag, 15 maj, 2023, sena ansökningar godtas ej.

Ansökningsförfarande vid reell kompetens

Börja med att göra en ansökan till utbildningen Bygglovshandläggare, i ansökan klickar du i rutan Åberopa reell kompetens.
Här ska du lämna en motivering, hänvisa till de dokument du kommer lämna in.

Fyll därefter i blanketten Formulär för kompetenskartläggning. Vidare ska du skriva ett personligt brev där du med egna ord beskriver så noggrant och tydligt som möjligt hur du uppnått den efterfrågade kompetensen och på vilket sätt du anser att din reella kompetens ger dig de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen och dess yrkesroll trots att du inte har de särskilda förkunskaper som efterfrågas

Kom också ihåg att så långt det är möjligt, styrka de meriter du åberopar i ditt personliga brev med relevanta dokument som till exempel intyg/utlåtande/betyg från arbetsgivare, kursintyg osv.

Därefter laddar du upp dokumenten till din ansökan.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigande.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kommer du att kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Campus Västra Skaraborg
Fabriksgatan 2
Lidköping 531 30

Välkommen till Campus västra Skaraborg

Vi tror på utbildning. Att det tar dig vidare och påverkar din framtid. Vi ger dig möjligheter på din resa, allt från grund- till högskolenivå och kompetensutveckling. Ta steget. På Campus Västra Skaraborg kan du studera på olika nivåer; grundskolenivå,...

Läs mer om Campus Västra Skaraborg och visa alla utbildningar.

Highlights