Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
2 år (200 YH-poäng)
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Läs till Specialistubildad undersköterska akutsjukvård hos Kunskapsförbundet Väst!

Bli undersköterska med specialkompetens

Arbetar du som undersköterska idag? Eller har du läst Vård- och omsorgsutbildning antingen på gymnasiet eller på vuxenutbildning? Då kan det här vara specialistutbildningen för dig!

Genom Kunskapsförbundet Västs Yh-utbildning till Specialutbildad undersköterska akutsjukvård kan du på halvtid över två år skaffa dig en specialkompetens som är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. 60 av de 200 Yh-poängen läses som LIA (Lärande i arbete) vilket innebär att du direkt i arbetslivet får praktisk, värdefull erfarenhet och dessutom goda chanser att knyta kontakter inför framtida anställningar.

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

För utbildningen krävs betyg och yrkeserfarenhet enligt följande:

Betyg: Särskilda förkunskaper är studier på gymnasial nivå, eller motsvarande med inriktning vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyg G/E för utbildning i yrkesinriktade kurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2. För äldre betyg minst 3 och motsvarande kurser i äldre system.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet från arbete inom vård- och omsorg med en omfattning om minst 1 års heltidsarbete alternativt deltid omräknad till ett års heltid.

Reell kompetens: Du saknar skriftlig dokumentation som styrker din behörighet (betyg/intyg) och vill åberopa reell kompetens genom att du har motsvarande kunskaper som du tillägnat dig på annat sätt.

Urval:

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov: avseende grundläggande omvårdnadskunskaper hämtas ur innehållet i Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1. Provet ger max poäng 50. Vid lika poäng rangordnas resultatet från delen Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och därefter Vård- och omsorgsarbete 1.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Kursinnehåll

Akutsjukvård, patofysiologi och sjukdomslära | 85p

Anatomi, fysiologi | 15p

Handledning | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10p

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1, Lärande i arbete | 20p

LIA 2, Lärande i arbete | 20p

Examensarbete | 20p

Kostnader

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Kursinnehåll

Akutsjukvård, patofysiologi och sjukdomslära | 85p

Anatomi, fysiologi | 15p

Handledning | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10p

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1, Lärande i arbete | 20p

LIA 2, Lärande i arbete | 20p

Examensarbete | 20p

Beställ information

För att få mer information om Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.