Specialistutbildad undersköterska - akutsjukvård

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
YH-utbildning
Vänersborg
2 år (200 YH-poäng)
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2023 - Vänersborg
Sista ansökan: 2023-04-27

Om utbildningen

Bli undersköterska med specialistkompetens

För dig som redan är undersköterska

Den här utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram, eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen. Du ska också ha arbetat inom vård- och omsorg i minst ett år, heltid. Ta steget vidare på karriärstegen!

Genom Kunskapsförbundet Västs YH-utbildning till Specialutbildad undersköterska  kan du på halvtid över två år skaffa dig en specialkompetens som är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. En del av YH-poängen läses som LIA (Lärande i arbete) vilket innebär att du direkt i arbetslivet får praktisk, värdefull erfarenhet och dessutom goda chanser att knyta kontakter inför framtida anställningar.

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att arbeta inom akutsjukvården - där det krävs en mer specifik omvårdnad, och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation.

Utbildningen bedrivs på distans. Undervisningsmetoderna kommer att ske med digitala föreläsningar, digitala tentor, hemtentamen, grupparbeten, webbinar etc. Allt material och kommunikation sker via vår lärplattform. En fysisk träff sker i samband med uppstart, sammanlagt två fysiska träffar per termin och totalt åtta fysiska träffar under utbildningen.

Certifierad utbildning
Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollage. Hos oss får du den kompetens som efterfrågas av framtida arbetsgivare!

För mer information om Specialistutbildad undersköterska - akutsjukvård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Exempel på kurser inom akutsjukvård:

Akutsjukvård, patofysiologi och sjukdomslära | 85p

Anatomi, fysiologi | 15p

Handledning | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10p

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1, Lärande i arbete | 20p

LIA 2, Lärande i arbete | 20p

Examensarbete | 20p

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

För utbildningen krävs betyg och yrkeserfarenhet enligt följande:

Betyg: Särskilda förkunskaper är studier på gymnasial nivå, eller motsvarande med inriktning vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyg G/E för utbildning i yrkesinriktade kurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2. För äldre betyg minst 3 och motsvarande kurser i äldre system.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet från arbete inom vård- och omsorg med en omfattning om minst 1 års heltidsarbete alternativt deltid omräknad till ett års heltid.

Reell kompetens: Du saknar skriftlig dokumentation som styrker din behörighet (betyg/intyg) och vill åberopa reell kompetens genom att du har motsvarande kunskaper som du tillägnat dig på annat sätt.

Urval:

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov: avseende grundläggande omvårdnadskunskaper hämtas ur innehållet i Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1. Provet ger max poäng 50. Vid lika poäng rangordnas resultatet från delen Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och därefter Vård- och omsorgsarbete 1.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Här hittar du inspirerande YH-utbildningar inom olika områden.Kunskapsförbundet Väst bedriver både vuxenutbildning och gymnasieutbildning för kommuninvånarna i Trollhättan och Vänersborg. Det finns också möjlighet till distansstudier - välkommen till oss! Att träffa studiekamrater när man studerar upplevs av de flesta...


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska - akutsjukvård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

E.Hansson

Jag har snart gått det första året och läser inriktningen akutsjukvård och jag har inte ångrat mig en sekund att jag valde den här utbildningen. Jag åker 40 mil för varje träff i skolan och innan jag började utbildningen så tänkte jag att jag inte skulle träffa några nya vänner eftersom det är på distans men tiden har gett mig många nya gemenska...

Visa mer
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Specialistutbildad undersköterska - akutsjukvård från Kunskapsförbundet Väst , fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.