YH-utbildning

Specialistundersköterska inom psykiatri

Lernia Yrkeshögskola, i Skellefteå (+1 orter)
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Specialistundersköterska inom psykiatri

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Är du utbildad undersköterska med minst ett års yrkeslivserfarenhet som har intresse av psykiatrisk omvårdnad?

Vill du jobba med personer som har psykisk ohälsa? Sök vår snabba utbildning till specialistundersköterska inom psykiatri!

Om utbildningen

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren. Även Socialstyrelsen konstaterar att den psykiska ohälsan fortsätter att öka och att fler får vård och behandling men att trots det växer köerna. Psykisk ohälsa, främst i form av diagnoser som depression och ångestsyndrom, är en av våra stora folksjukdomar och ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Det finns ett stort behov av spetskompetens inom många verksamhetsområden som ingår i eller tangerar det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppenvården, slutenvården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.

Den här utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under ca 1 år och går på distans. Alla våra föreläsningar spelas in och därmed finns de och övningar kopplade till utbildningen tillgängliga under hela dygnet, alla dagar i veckan.   

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. En stor del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.  

I övrigt bedrivs utbildningen på distans. Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande: Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal. Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen och självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.  

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Skellefteå. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Den här utbildningen har 2 obligatoriska fysiska träffar i Skellefteå.

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska men det förekommer engelsk kurslitteratur. 

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Socialstyrelsen, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

För mer information om Specialistundersköterska inom psykiatri, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Avslutad godkänd undersköterskeutbildning med minst godkända betyg i följande kurser (eller motsvarande):

  • Psykiatri 1 
  • Psykologi 1  

OCH:

  • Minst 1 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet som undersköterska 

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Innehåll

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Examensarbete Praktisk digitalisering i vården

I den här kursen lär du dig vad digital verksamhetsutveckling är i praktiken och att identifiera möjliga digitaliseringsområden. Du lär dig att aktivt delta i utvecklingsarbete och driftsätta digitaliserade rutiner. Eftersom det är en kurs där du skriver ett examensarbete lär du dig att planera och genomföra ett avgränsat projekt, redovisa insamlat material, kritiskt granska ett arbete på ett konstruktivt sätt samt att opponera på detsamma och försvara ditt eget examensarbete.

Kommunikation och Samtalsmetodik (MI)

I den här kursen lär du dig om kommunikation och olika samtalsmetoder. Särskild vikt läggs vid Motiverande samtal (MI) och hur man håller ett motiverande samtal utifrån den enskildes behov med vedertagen metodik.

LIA 1 - Psykiatrisk omvårdnad

Under din LIA får du lära dig mer och fördjupa dina kunskaper i psykiatrisk omvårdnad. Du får öva dig i att möta och kommunicera med patienter på ett professionellt sätt samt att observera och rapportera förändringar i patientens hälsotillstånd. Under din LIA ska du medverka i planering och genomförande av rehabiliterings- eller omvårdnadsåtgärder, i förekommande fall i samverkan med andra huvudmän och närstående. Du får också möjlighet att granska och värdera ditt eget arbets- och förhållningssätt. 

Låg-affektiva metoder

I den här kursen lär du dig om vad lågaffektivt bemötande är, nämligen ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen. Du får verktyg för att kunna möta utmanande situationer på ett lugnt och tryggt sätt och därigenom förmedla trygghet och omsorg i arbetet. Metoderna handlar om tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.

Neuropsykiatri och psykiatri

I den här kursen lär du dig om grundläggande psykisk ohälsa med specialisering i det neuropsykiatriska området bl a centrala begrepp, teorier och perspektiv kring riskfaktorer, personlighetsstörningar, friskvård för individer med neuropsykiatriska och psykiatrisk problematik. Du får också en fördjupning inom teori om självmordsprocessen och dess prevention. Du lär dig hur du kan möjliggöra att individer bemöts på ett respektfullt och professionellt sätt med pedagogiska anpassningar och stöd i ett livsperspektiv.

Psykiatriska och somatiska sjukdomar, funktionsnedsättningar

I den här kursen får du specialiserade kunskaper om psykiatriska- och livsstilssjukdomar samt kognitiva funktionsnedsättningar, dess etiologi, symtom, diagnostik och behandling. Du fördjupar dig inom det centrala nervsystemets anatomi och fysiologi och även om anatomi och fysiologi relaterat till dessa sjukdomar. Du lär dig utifrån de specialiserade kunskaperna att tidigt upptäcka symtom och att kommunicera om svåra sjukdomsfall med kollegor i och utanför vårdteamet, med en strävan att lindra dessa. Du lär dig också att bedöma yrkesrollens begränsningar i sammanhanget, och då informera ansvarig patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska samt begära stöd och handledning från dem.

Socialrätt

I den här kursen lär du dig om lagstiftning främst inom socialtjänstområdet men även lite om socialförsäkringsrätt och hälso- och sjukvårdsrätt. Du lär dig om formella regler vid handläggning av ärenden som återfinns inom förvaltnings- och sekretesslagstiftningen samt inom socialtjänstlagen och kommer kunna visa insikt i tillämpningen av lagstiftningen i en praktisk kontext inom verksamhetsområdet.

LIA 2 – Socialt vård- och behandlingsarbete

Den här kursen bygger på utbildningens övriga utbildningsområden. Du får en fördjupning i social vård- och behandlingsarbete med olika missbruk/beroende och innebörden av kunskapsbaserade insatser, samverkansformer, vårdkedjor och olika nätverk kring brukarna/patienterna.

Stöd och omvårdnad vid psykiatriska sjukdomar, funktionsnedsättningar

I den här kursen lär du dig om evidensbaserat stöd- och omvårdnadsarbetes grunder och processer avseende innebörd och konsekvenser av personcentrerat och funktionsbaserat stöd- och omvårdnadsarbete, komplexitet vid samsjuklighet, samordnad vårdplanering, omvårdnadsdokumentation, samarbete med anhörig, närstående och andra samhällsaktörer samt ett yrkesetiskt förhållningssätt.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du specialiserade kunskaper om psykiatrisk omvårdnad, digital verksamhetsutveckling i praktiken, innebörd i digitaliseringsbegreppen, nytta, ansvarsområden och juridik, riskbedömning avseende etik, säkerhet, patientsäkerhet och integritet. Du har också specialiserade kunskaper om kommunikation och olika samtalsmetoder med betoning på MI och lågaffektiva metoder i teori och praktik, miljöfaktorers betydelse för brukare/patient och lagar och regler som styr psykiatrisk omvårdnad. Du har lärt dig om omvårdnadsprocessen vid psykiatrisk vård, det neuropsykiatriska området avseende psykisk ohälsa, riskfaktorer och friskvård för individer med neuropsykiatriska och psykiatrisk problematik samt om självmordsprocessen och självmordsprevention. Utöver det har du lärt dig pedagogiska anpassningar och stöd i ett livsperspektiv, bemötande och förhållningssätt, kognitiv neurovetenskap, begrepp inom det neuropsykiatriska området. Du kan centrala nervsystemets anatomi och fysiologi, vård- och behandlingsarbete vid missbruk/beroende, omsorgsbehov vid utanförskap, social utsatthet och hälsofrämjande interventioner och miljöer samt har kunskaper om samsjuklighet, omvårdnadsdokumentation och samordnad vårdplanering.

Yrkesroller

  • Specialistundersköterska psykiatri
  • Skötare
  • Skötare, psykiatrisk vård
  • Vårdare, psykiatrisk vård

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska inom psykiatri

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights