Visa yhutbildningar.se som: Mobil

VVS-ingenjör

Nova - Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Nyköping, Oskarshamn
400 YH-poäng (80 veckor)
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Nyköping
Höst 2020 
Oskarshamn
Höst 2020 
Distans
Höst 2020 

VVS-ingenjör

Har du ett tekniskt intresse och god förmåga att planera ditt arbete? Då kan VVS-ingenjör vara din nya karriär!

VVS står för värme, ventilation, sanitet, och som VVS-ingenjör är du med och skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer att arbeta och bo i. Du arbetar med utformning av VVS-, kyl- och luftsystem vid nybyggnationer av t ex kontor, skolor och bostäder. VVS-ingenjörer kan arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen eller på konsult- och entreprenörsföretag.

Yrkesliv

Det råder stor brist på VVS-ingenjörer, så möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är mycket goda. Med en utbildning till VVS-ingenjör kan du jobba som projektledare och ansvara för allt från anbud till slutbesiktning inom ett projekt, som kan handla om nybyggnation eller ombyggnation och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

Utbildningens upplägg

Campus Nyköping är huvudman för utbildningen, som sker på distans med träffar i Oskarshamn 2-3 gånger per termin. Introduktionen hålls på Campus Nyköping. Undervisningen sker dels i form av inspelade föreläsningar via en digital lärplattform, och dels via videokonferens vid de schemalagda träffarna. Examinationen består oftast av inlämningsuppgifter och hemtentor.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar för att planera och lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna är en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på olika arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Brandskydd, 5 YH-poäng
 • Byggkonstruktion, 10 YH-poäng
 • Energieffektivisering – övergripande systemdesign, 10 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng
 • Förnyelsebar energi, 8 YH-poäng
 • Inneklimat för komfort och hälsa, 5 YH-poäng
 • Kommunikation, 20 YH-poäng
 • Kylteknik/klimatsystem, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
 • Luftbehandlingsinstallationer, 40 YH-poäng
 • Miljöcertifiering, 2 YH-poäng
 • Projektprocessen, 20 YH-poäng
 • Spillvatten- dagvatten- och tappvatteninstallationer, 20 YH-poäng
 • Styr- och övervakningssystem, 30 YH-poäng
 • Tillämpad CAD-konstruktion, 30 YH-poäng
 • Värmeinstallationer, 40 YH-poäng
För mer information om VVS-ingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Matematik 2a
Värmelära

eller
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller
Matematik 2c
Fysik 1a

eller
Matematik 2a
Bygg och anläggning 2

Saknar du slutbetyg/gymnasieexamen? Då kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Uppfyller du inte kravet på Matematik 2? Du kan då läsa Campus Nyköpings webbserade kurs i matematik, som efter godkänd tenta ger dig behörighet motsvarande Matematik 2, när du söker till VVS-ingenjör. Du läser kursen i din egen takt och den avslutas med en tentamen. Kontakta Campus Nyköpings antagning för att anmäla dig till kursen.

Urval

Urval görs utifrån meritvärdering av betyg samt särskilt prov. Det särskilda provet syftar till att bedöma den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och består av ett webbaserat prov i matematik.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer på skolans hemsida om vilka alternativ som finns.

Nova - Utbildning

Nova - Utbildning

Fokus på regionens utveckling

Välkommen att studera hos oss!På Nova kan du läsa längre och kortare eftergymnasiala utbildningar på hel- eller deltid. De erbjuder en ombonad och personlig studiemiljö med den teknik som krävs för flexibla studier.YH-utbildningar och högskoleutbildningar Här hittar du både YH-utbildningar och...


Läs mer om Nova - Utbildning och visa alla utbildningar.

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VVS-ingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Nova - Utbildning

Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn


Beställ information

För att få mer information om utbildningen VVS-ingenjör från Nova - Utbildning, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: