YH-utbildning

Medicintekniker

TUC Yrkeshögskola, i Linköping (+1 orter)
Längd
420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Ansökan är stängd.
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Ansökan är stängd.
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Medicintekniker

För dig som vill jobba med teknik inom sjukvården. I din vardag som medicintekniker säkerställer du en effektiv och säker vård. Ditt uppdrag är att integrera avancerad medicinsk utrustning och teknologi för att stödja en högkvalitativ vårdmiljö. Medicinsk teknik är ett område som fokuserar på förvaltning, utveckling och tillämpning av teknik inom hälso- och sjukvårdsområden. Området innefattar en bred skala av teknologier och produkter som spelar en avgörande roll inom hälso- och sjukvården genom att möjliggöra diagnos, behandling och övervakning av patienter. Dessutom kan medicinsk teknik öka tillgängligheten till vård och förbättra livskvaliteten för patienter. Utbildningen sker på distans med fysiska träffar i Linköping.

Vad arbetar du med?

Som medicintekniker kommer du huvudsakligen att arbeta inom drift och förvaltning av medicintekniska utrustningar. Du ansvarar i stort sett för livscykelhantering av medicintekniska utrustningar, allt från kontroller och installation till underhåll och reparation av exempelvis röntgen , operationsutrustningar, EKG, andningshjälpmedel och blodtrycksmätare. Du ska självständigt kunna planera för och genomföra underhåll, diagnostisering, felsökning, kalibrering och reparationer av medicinteknisk utrustning. I rollen ingår dessutom att vara involverad i att utbilda vårdpersonal i användningen av medicinteknisk utrustning, vilket är en nödvändig del i arbetet för att säkerställa att de senaste medicintekniska innovationerna integreras sömlöst i vården. Dessutom ska du kunna identifiera risker och komma med åtgärdsförslag samt vara rådgivande inför nya upphandlingar och inköp.

I ditt yrke är du en viktig länk i vårdkedjan för en teknisk kontinuitet och patientsäkerhet. Rollen är för dig som vill ha en teknisk utmaning samtidigt som du gör en stor skillnad för patienternas välbefinnande och säkerhet. Du bidrar till att förbättra diagnostiska möjligheter, öka precisionen för behandlingar och minska risken för komplikationer.

Efter examen kan du jobba som medicintekniker inom privata sektorn eller på regionernas medicintekniska avdelningar eller som servicetekniker hos leverantörer för medicintekniska utrustningar. Efter avslutad utbildning ska du även ha en god förståelse för den IT-infrastruktur som utrustningen är beroende av samt kunna driva kontinuerligt förbättringsarbete för att avhjälpa fel och förhindra olyckor. Behovet av yrkesrollen drivs av den snabba teknikutveckling som sker i samhället. AI, digitalisering och automatisering påverkar morgondagens kompetensbehov.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även 9 fysiska träffar (sk närträffar) i Linköping.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort.

För mer information om Medicintekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 startdatum

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Linköping
 • Sista ansökan: Ansökan är stängd.

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Linköping

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Linköping

Utbildningens innehåll

 • Anatomi & fysiologi, 20 YH-p
 • Automation, styrteknik & reglerteknik, 30 YH-p
 • Elteknik, 30 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • IT, infrastruktur & informationssäkerhet, 25 YH-p
 • Kommunikation & projektledning, 20 YH-p
 • LIA 1, 50 YH-p
 • LIA 2, 60 YH-p
 • Matematik för medicintekniker, 20 YH-p
 • Medicinteknik- mätprinciper, utrustningar & hantering, 40 YH-p
 • Medicinteknisk verksamhet, 40 YH-p
 • Mekanik, 25 YH-p
 • Miljö & hållbarhet, 10 YH-p
 • Teknisk engelska, 15 YH-p
 • Underhållsplanering, 15 YH-p

LIA/Praktik

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 5
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen. Urvalet görs på värdet av särskilt prov, max nio poäng.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser får alla behöriga genomföra ett digitalt urvalsprov. Provet mäter förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, analysförmåga och problemlösningsförmåga.

Vid samma poäng görs ett urval i form av lottning.

Samarbeten med arbetslivet

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som examinerad medicintekniker.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicintekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
TUC Yrkeshögskola
Hamnparken 2
573 35 Tranås

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...

Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights