YH-utbildning

Möbelsnickare- Historiskt hantverk

Längd
2 år- 400 YHP
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
september 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Tibetan ( + mer )
Längd
2 år- 400 YHP
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
september 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Tibetan ( + mer )
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

september 2024

  • Klassrum
  • Kramfors
  • Svenska
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Snickeriverkstad på Campus Kramfors

MÖBELSNICKARE

En möbelsnickares vardag kan se ut på många olika sätt beroende på om man jobbar på ett större företag, trappsnickeri eller som egen företagare med tillverkning av egendesignade möbler.

VEM ÄR DU?

För att trivas som möbelsnickare bör du tycka om att jobba med utmaningar och vara flexibel med att hantera snabba ändringar som kan uppstå i ett projekt.
Du kan jobba mot högt satta krav samtidigt som du har en ödmjukhet inför objekten och och har ett öga för detaljer och historiskt ursprung. Du tycker det är roligt med  problemlösning, är kritiskt undersökande och nyfiken på att hela tiden lära dig mera.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen innehåller bland annat kurser inom materiallära, fanering, bildhuggeri, ytbehandling, maskinkunskap, digital ritteknik och återskapande av historiska möbler men även tillverkning av egendesignade projekt. Utbildningen utgår från historiska förebilder och metoder men med moderna tillämpningar och maskiner som hjälpmedel.

För mer information om Möbelsnickare- Historiskt hantverk, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Lärande i arbete (LIA)

Bästa läraren är verkligheten

Utbildningen är upplagd så att du som studerande skall få så bra förutsättningar som möjligt i din kommande yrkesroll, en del av utbildningen sker därför ute på olika företag och arbetsplatser i kursen Lärande i arbete (LIA).

Där får du praktisera och tillämpa dina teoretiska kunskaper samt se och lära av verkligheten. Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet.

LIA; Lärande i arbete, totalt 8 veckor under hela studietiden söker man i första hand själv utifrån egna önskemål om geografisk placering och företag, men Yrkeshögskolan har också ett stort upparbetat nätverk bland företag kring utbildningen och ser i sista hand till att du som student får en LIA-plats.
I utbildningen görs 2 LIA-perioder om vardera 4 veckor.

De flesta LIA-platserna finns hos företag i branschen och information om LIA-platser mm ges till de studerande fortlöpande under utbildningens gång.

De kostnader som kan uppkomma i samband med LIA står inte skolan för, t.ex. resa till och från LIA-platsen, extra boende etc.

Lokaler

MASKINER OCH ÖVRIG UTRUSTNING

Utbildningsanordnaren tillhandahåller verkstäder, moderna maskiner, handverktyg, material, programvaror och teknisk utrustning som är aktuell för utbildningen. Alla studenter har tillgång till dator med internetuppkoppling och i lokalen finns trådlöst nätverk tillgängligt för alla. Studenterna har tillträde till utbildningslokalerna fram till kl 22.

Skolans lokaler

Varje studerande har ett personligt passerkort och skolans lokaler kan användas även utanför lektionstid. I lokalerna finns välutrustade teorisalar, grupprum, datasalar med bra kapacitet, aktuella programvaror samt trådlöst internet. I byggnaden finns även en lunchrestaurang och pentry där du kan värma medhavd mat.

Så ansöker du

För att vara behörig sökande ska du ha en grundläggande behörighet

Läs mer på ansokan/grundlaggande-behorighet/ på yhk's hemsida

Reell Kompetens

Har du inte den grundläggande behörigheten från gymnasiet men ändå yrkeserfarenhet har du möjlighet att söka via reell kompetens en annan sökväg som yrkeshögskolan ger möjlighet till
Ange att du söker med reell kompetens i din ansökan, som sen kommer prövas under antagningsförfarandet av ledningsgruppen för att bedöma dina möjligheter att hantera och klara studierna.

Till ansökan ska bifogas den kompetenskartläggning som du finner under länken nedan. Där  finns även mer information om denna sökväg. ansokan/reell-kompetens/ på yhk's hemsida

Du bifogar sedan kompetenskartläggning med din ansökan

Vad ska ansökan innehålla

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • 1) Kopia på betyg från slutförd gymnasieutbildning (grundläggande behörighet)
  • 2) Kopior på betyg/intyg från Folkhögskola/högskola el universitet el motsvarande för meritpoäng i ett urval (se mer under rubrik URVAL )
  • 3) Trevligt om du även bifogar ett kort personligt brev som berättar vem du är och vad dina mål med utbildningen är.

Vi bedömer alla ansökningar individuellt, så du kan alltid skicka in din ansökan även om du är osäker på behörigheten.

Skicka in din ansökan via webformulär på ansokan/webbformular/ på yhk's hemsida

Ansökningswebben är öppen mellan den 15 feb à15 april

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger de 12 platser för utbildningen görs ett urval. Urvalet består av 2 delar; ett arbetsprov och tidigare utbildning.

Arbetsprovet

består av två huvudkomponenter där förståelse för hantverksprocesser samt grundläggande färdigheter i hantverk prövas. Urvalsmodellen är utvecklad för att bedöma aspekter som är väsentliga för att lyckas med utbildningen. De sökande blir informerade om detta i god tid.

Tidigare utbildning
Här kan du få meritpoäng för tidigare utbildning med heltidsstudier på minst 2 terminer, inom finsnickeri från Gymnasiet/Folkhögskola/högskola el universitet. Meriten kan ge max 1p Meriterande utbildning måste styrkas senast vid sista ansökningsdagen för att kunna räknas.
Vid pågående studier krävs kursintyg.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen - SeQF nivå 5

Betyg

- Inom yrkeshögskolan används den tregradiga betygsskalan IG-G-VG. I kursplanerna framgår princi­per för betygssättning och former för kunskapskontroll.
Examen

- Det finns två examina. En utbildning på minst 200 Yh-poäng (1 års heltidsstudier) leder till en yrkes­högskoleexamen och minst 400 Yh-poäng (2 års heltids­studier) ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Från utbildningsanordnaren får du ett examensbevis där det framgår vilka kurser du läst och vilket betyg du fått. Om du inte klarar kraven för examen får du ett utbild­ningsbevis där det står vilka kurser du klarat av.

Kostnader

Studiebidrag

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning och berättigar till studiemedel. Det gäller under hela studietiden, även under de delar som är företagsförlagda (LIA). Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.
Vi uppmanar dig att så fort som möjligt ansöka om studiemedel från CSN. Information om hur du får tag på ansökningshandlingar samt en massa annan nyttig info hittar du på:

Arbetskläder

Du behöver ha kläder och skor som är anpassade för att arbeta i verkstadsmiljö. Detta står de studerande själva för. Skyddskläder som behövs på utbildningen byggnadsvård är skyddsskor och hörselskydd lämpliga i verkstadsmiljö.

Verktyg och material

Studenter kvitterar ut verktygssatser och betalar för de verktyg som saknas vid utbildningens slut. Studenten står själv för material till de projekt/möbler som under utbildningens gång tillfaller studenten. Kostnad för detta brukar hamna från ca: 3000kr och uppåt per läsår, beroende av vilket material studenten väljer.

Studieresor och studiebesök

Studieresor och studiebesök bekostar den studerande delvis själv, med undantag av de besök vi gör under introduktionsveckan. Ett återkommande inslag i utbildningen är Stockholm Furniture Fair/Möbelmässan i Stockholm. Det ger en inblick i hur man som företagare kan marknadsföra sig och knyta nyttiga kontakter.  Resan till och från Stockholm och boende får du själv ordna och bekosta.

Litteratur

Till utbildningen finns ett referensbibliotek. Kostnaden och anskaffningen av litteratur, som behövs under utbildningen, står de studerande för själva. En del av litteraturen kan vara svår att få fatt i, sök i antikvariat och nätet. Vi använder oss av, förutom litteratur i bokform, även information från internet, kopierat material och kompendier. Litteraturlista får du tillgång till i samband med antagningsbesked.

Fortsatta studier

Efter 2 år i utbildningen till Möbelsnickare-historiskt hantverk kan du söka Specialiserad möbelsnickare - mot gesäll (1 år)

Utbildningen avslutas med ett examensarbete/Gesällprov på hög professionell nivå som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen. Gesällbrevet är det grund-
läggande kompetensbeviset inom hantverksyrket och den som fått sitt Gesäll-
brev har genomgått en hantverks- utbildning och har gjort ett godkänt gesällprov under eller efter sin utbildning enligt de krav som yrkets bransch- organisation beslutat om i samarbete med Sveriges Hantverksråd. Det är alltså branschen själv som ställer kraven för Gesällbrevet och ansvarar för provet.

Yrkeshögskolan Höga kusten Instagram


Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Möbelsnickare- Historiskt hantverk

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan Höga Kusten
Företagsvägen 2
872 80 Kramfors

Campus Kramfors

Yrkeshögskolan Höga Kusten erbjuder utveckling, jobb eller en ny karriär genom kvalificerad utbildning. Utbildning och träning för verkligheten är den bärande idé som sätter sin prägel på alla Yrkeshögskolan Höga Kustens verksamheter. Kramfors och Höga KustenCentralt längs Norrlandskusten, mitt ibland...

Läs mer om Yrkeshögskolan Höga Kusten och visa alla utbildningar.

Highlights