YH-utbildning

Drifttekniker, Kraft & Värme / Process

Yrkeshögskolan SKY, i Örebro (+3 orter)
Längd
83 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 (+3 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Klassrum
Längd
83 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 (+3 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 3 startdatum

Höst 2023

 • Distans med träffar
 • Gävle
 • Sista ansökan: 15 maj 2023

Höst 2023

 • Distans med träffar
 • Skellefteå
 • Sista ansökan: 15 maj 2023

Höst 2023

 • Klassrum
 • Örebro
 • Sista ansökan: 15 maj 2023

Om utbildningen

Har du ett intresse för teknik och gillar att arbeta strategiskt? Då ska du gå vår driftteknikerutbildning!

Denna utbildning ger dig en bred kompetens för att kunna hantera både daglig och långsiktig problemlösning inom kraftvärmeverk och industriprocesser som hanterar både ånga och eld. Med fokus på energieffektivisering och driftsoptimering i utbildningen kan du enkelt kliva ut i arbetslivet med rätt kompetens direkt efter examen.

Vad gör en drifttekniker?

En drifttekniker kan exempelvis arbeta på anläggningar som ansvarar för leverans av värme, ånga, kyla och el till sina kunder. Där sköter du allt från att göra bedömningar av drift, service och underhåll till att analysera driftproblem och åtgärda problem.

Ofta handlar det om att ha ett helhetsperspektiv över det som berör ventilation, värme och energi. Där du får välja rätt arbetsmetod och verktyg sett ur tekniskt, miljömässigt och ergonomiskt perspektiv, samtidigt som du tillämpar en hållbar energi- och miljöstrategi.

Enligt uppgifter från Unionen ligger marknadslönen i dagsläget mellan 34 000 och 46 000 kr i månaden för en drifttekniker.

Vilka kompetenser får jag?

Under utbildningen får du lära dig utföra och sköta drift och underhåll i process- och produktionsanläggningar. Och analysera driftproblem för att sedan åtgärda dem. Du får även kunskaper om hur du kan arbeta för en långsiktigt hållbar och energieffektiv drift i det dagliga arbetet, och värdera och tillämpa hållbara energi- och miljöstrategier.

Vad kan jag jobba som?

Det finns många yrkesroller som denna utbildning leder till. Vilket är fördelen med en bred utbildning som ger möjligheter till ett varierat jobb efter avslutad utbildning.

 • Drifttekniker
 • Livsmedelstekniker
 • Läkemedelstekniker
 • Processtekniker
 • Servicetekniker

Utbildningens upplägg

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår frånen projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL)som bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga.Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Lärande i arbete (LIA)är ett förberedande moment inför arbetslivet i din framtida yrkesroll. Denna del består av praktik ute på ett företag eller organisation. Genom handledning får du möjlighet att praktiskt utföra de moment du har läst om under utbildningen. Vilket betyder att du får pröva på din framtida yrkesroll redan under din studietid!

Inför varje LIA-period görs även en bakgrundskontroll på dig av arbetsplatsen du ska praktisera på som en säkerhetsåtgärd.

Träffar under utbildningen

Väljer du att läsa utbildningen på distans kommer det under utbildningen att genomförs 4 träffar som varar 1-3 dagar vardera. I samband med de fysiska träffarna kan även studiebesök genomföras som är viktiga för utbildningen. Fysisk närvaro är önskvärd men inte obligatorisk.

Träffarna kommer att hållas i studieorterna Gävle respektive Skellefteå. Information om varje träff kommer att skickas ut i god tid av utbildningsledaren.

Alla kostnader som uppstår för resa och boende i samband med dessa träffar står den studerande för.

För mer information om Drifttekniker, Kraft & Värme / Process, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningsinnehåll

 • Arbetsmiljö och Säkerhet
 • Driftteknisk matematik
 • Elteknik & Elkunskap
 • Energikunskap
 • Examensarbete
 • Kraftvärme, anläggning och fjärrvärme
 • Lärande i Arbete 1
 • Lärande i Arbete 2
 • Miljöteknik
 • Processkemi
 • Processkunskap industrisystem
 • Styr- och reglerteknik
 • Systemkunskap industri
 • Underhålls- och serviceteknik

Ansökan!

Läs mer och ansök på yhsky.se!

Så ansöker du

Behörighetskrav

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Reell kompetens

Saknar du något av behörighetskraven men har kunskap och kompetens från arbetslivserfarenhet som du anser motsvarar en gymnasieexamen eller ett särskilt förkunskapskrav som ingår i våra behörighetskrav? Då kan du i din ansöka åberopa reell kompetens.

Om du åberopar reell kompetens måste du i din ansökan tydligt beskriva dina kompetenser samt skicka in intyg som styrker dina kunskaper och erfarenheter.

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2023 och stänger 15 maj 2023.

I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen kommer vi, vid behov, göra etturval bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta oss på 010 – 585 58 50 eller info[a]yhsky.se!

Examen & Intyg

Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen i Drifttekniker, Kraft och Värme / Process, 415 YH-poäng.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drifttekniker, Kraft & Värme / Process

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan SKY
Klostergatan 35
70361 Örebro

Yrkeshögskolan SKY

Hos oss på Yrkeshögskolan SKY tas alla våra yrkeshögskoleutbildningar fram utifrån ett stort anställningsbehov som branschen själva uttryckt. Utbildningarna leder i sin tur till jobb med snabb möjlighet till karriär för de studerande. Under de senaste 20 åren har vi...

Läs mer om Yrkeshögskolan SKY och visa alla utbildningar.

Highlights