Tekniker - Intelligent Industry & Warehouse

Yrkeshögskolan SKY
Sammanfattning
YH-utbildning
Eskilstuna
Klassrum
86 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Höst 2023 - Eskilstuna
Sista ansökan: 2023-05-15

Utbildningsinnehåll

 • Automation, PLC och industriell IT
 • Design och styrning av lager
 • Drift- och underhåll
 • Examensarbete
 • Informationssystem för logistik
 • Logistik i försörjningskedjor
 • Lärande i Arbete 1
 • Lärande i Arbete 2
 • Mekanik och Mekatronik Grundnivå
 • Mekatronik Avancerad nivå
 • Miljö- och kvalitetsledningssystem
 • Styrning av produktionssystem och materialflöden
 • Verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning

Ansökan!

Läs mer och ansök på yhsky.se!

Om utbildningen

Gillar du teknik, maskineri och problemlösning? Och vill lära dig hur automation och robotteknik fungerar inom logistik- och industrisektorn? Då är denna utbildning något för dig!

Logistik- och industrisektorn blir allt mer automatiserad med hjälp av robotteknik för att effektivisera lagerarbetet, men också för att skapa en säkrare arbetsmiljö för de anställda. Men det behövs fler med rätt kompetens som kan arbeta med denna typ av automation och robotteknik.

Vad gör en utvecklingstekniker?

Som utvecklingstekniker utför du tekniskt arbete, exempelvis i samband med konstruktion, tillverkning och montering. Du får även programmera robotar och styrsystem och kontrollerar att allt maskineri fungerar som det ska.

Därför är det ett yrke som passar dig som har en vilja att lösa problem och att komma med nya förbättringsåtgärder för din arbetsplats!

En utvecklingstekniker tjänar i snitt 41 000 kr i månaden.

Vilka kompetenser får jag?

Under utbildningen får du lära dig om hur robotteknik och automation används inom logistik- och industribranschen. Du får även kunskaper om hur du kan planera, designa och förändra företagets logistikprocesser samtidigt som du får konstruera och programmera olika system.

Vad kan jag jobba som?

Det finns många yrkesroller som denna utbildning leder till. Vilket är fördelen med en bred utbildning som ger möjligheter till ett varierat jobb efter avslutad utbildning.

 • Automationstekniker inom lagerstyrning
 • Automationstekniker inom installation och service av industrirobotar
 • PLC-tekniker
 • Robottekniker
 • Underhållstekniker
 • Utvecklingstekniker

Utbildningens upplägg

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår frånen projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL)som bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga.Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Lärande i arbete (LIA)är ett förberedande moment inför arbetslivet i din framtida yrkesroll. Denna del består av praktik ute på ett företag eller organisation. Genom handledning får du möjlighet att praktiskt utföra de moment du har läst om under utbildningen. Vilket betyder att du får pröva på din framtida yrkesroll redan under din studietid!

För mer information om Tekniker - Intelligent Industry & Warehouse, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller Mekatronik 1 och Mät- och reglerteknik.

Reell kompetens

Saknar du något av behörighetskraven men har kunskap och kompetens från arbetslivserfarenhet som du anser motsvarar en gymnasieexamen eller ett särskilt förkunskapskrav som ingår i våra behörighetskrav? Då kan du i din ansöka åberopa reell kompetens.

Om du åberopar reell kompetens måste du i din ansökan tydligt beskriva dina kompetenser samt skicka in intyg som styrker dina kunskaper och erfarenheter.

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2023 och stänger 15 maj 2023.

I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen kommer vi, vid behov, göra etturval bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta oss på 010 – 585 58 50 eller info[a]yhsky.se!

Examen & Intyg

Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen i Tekniker – Intelligent Warehouse, 430 YH-poäng.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Yrkeshögskolan SKY

Yrkeshögskolan SKY

Hos oss på Yrkeshögskolan SKY tas alla våra yrkeshögskoleutbildningar fram utifrån ett stort anställningsbehov som branschen själva uttryckt. Utbildningarna leder i sin tur till jobb med snabb möjlighet till karriär för de studerande. Under de senaste 20 åren har vi...


Läs mer om Yrkeshögskolan SKY och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Tekniker - Intelligent Industry & Warehouse

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan SKY

Klostergatan 35
70361 Örebro


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Tekniker - Intelligent Industry & Warehouse från Yrkeshögskolan SKY, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.