VA-utredare / Abonnentingenjör

Yrkeshögskolan SKY
Sammanfattning
YH-utbildning
Göteborg, Hallsberg
Klassrum
82 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst 2023
2023-05-15

Hallsberg
Höst 2023
2023-05-15

Videoreportage

Utbildningsinnehåll

 • Arbetsledning, projektledning
 • Arbetsmiljö
 • Byggprocessen
 • Dimensionering och uppbyggnad av VA-system
 • Ekonomiprocessen
 • Examensarbete
 • GIS-kunskap
 • Jordarter och geoteknik
 • Kundhantering och dokumentation
 • Lagstiftning
 • Ledningssamordning
 • Lärande i Arbete 1
 • Lärande i Arbete 2
 • Projektplanering

Ansökan!

Läs mer och ansök på yhsky.se!

Om utbildningen

Älskar du att leda och hålla ordning? Vill du ha ett varierande arbete som dessutom har ett hållbarhetstänk?

Då kan denna utbildning vara ditt kall!

Under utbildningen läser du kurser inom bland annat arbetsledning, arbetsmiljö, byggprocesser, uppbyggnad av VA-system, ekonomiprocesser och geoteknik!

Branschen skriker efter de kompetenser som du får under utbildningen. Du kommer inte behöva kämpa mot stor konkurrens om jobben efter din examen!

Vad gör en abonnentingenjör?

Som VA-utredare ser du till att ledningsnät för vatten- och avlopp (VA) fungerar som det ska!

Exempelvis kan det röra sig om att säkerhetsställa att ledningsnätet i bygget av ett vattentorn fungerar felfritt och uppfyller alla säkerhetskrav.

Ditt arbete med vatten- och avlopp är viktigt för att kommuner ska få en så hållbar försörjning v vatten och avlopp som möjligt. Både på kort och lång sikt.

En abonnentingenjör tjänar ungefär 41 000 kr i månaden

Vilka kompetenser får jag?

Under utbildningens gång kommer du få mängd olika kompetenser! Ett exempel är hur du kan utföra utredningar inom vatten- och avloppsbranschen för att sedan kunna planera abonnentärenden. Vilket kan handla om allt från beräkning och fakturering av anläggningsavgifter till hantering av mätaravläsningar och anslutningar med specialkrav.

Dessutom kommer du kunna upprätta juridiskt hållbara handlingar utifrån rådande lagstiftning som dessutom tar hänsyn till hälsa, teknik och miljö.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kommer du ha en bred kompetens inom yrket och kommer kunna jobba som flera olika roller.

 • Abonnenthandläggare
 • Abonnentingenjör inom VA
 • Bygghandlare inom VA
 • Kundhandläggare inom VA
 • VA-utredare

Utbildningens upplägg

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår frånen projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL)som bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga.Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Lärande i arbete (LIA)är ett förberedande moment inför arbetslivet i din framtida yrkesroll. Denna del består av praktik ute på ett företag eller organisation. Genom handledning får du möjlighet att praktiskt utföra de moment du har läst om under utbildningen. Vilket betyder att du får pröva på din framtida yrkesroll redan under din studietid!

För mer information om VA-utredare / Abonnentingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Reell kompetens

Saknar du något av behörighetskraven men har kunskap och kompetens från arbetslivserfarenhet som du anser motsvarar en gymnasieexamen eller ett särskilt förkunskapskrav som ingår i våra behörighetskrav? Då kan du i din ansöka åberopa reell kompetens.

Om du åberopar reell kompetens måste du i din ansökan tydligt beskriva dina kompetenser samt skicka in intyg som styrker dina kunskaper och erfarenheter.

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2023 och stänger 15 maj 2023.

I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen kommer vi, vid behov, göra etturval bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta oss på 010 – 585 58 50 eller info[a]yhsky.se!

Examen & Intyg

Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen i Abonnentingenjör, 410 YH-poäng.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Yrkeshögskolan SKY

Yrkeshögskolan SKY

Hos oss på Yrkeshögskolan SKY tas alla våra yrkeshögskoleutbildningar fram utifrån ett stort anställningsbehov som branschen själva uttryckt. Utbildningarna leder i sin tur till jobb med snabb möjlighet till karriär för de studerande. Under de senaste 20 åren har vi...


Läs mer om Yrkeshögskolan SKY och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VA-utredare / Abonnentingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan SKY

Klostergatan 35
70361 Örebro


Beställ information

För att få mer information om utbildningen VA-utredare / Abonnentingenjör från Yrkeshögskolan SKY, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.