Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Campus Mölndal
Sammanfattning
Yh-utbildning
Mölndal
2 år (300 YH-poäng)
75 %
CSN-berättigad
Startdatum: september 2020 - Mölndal

Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Utbilda dig inom ett hälsofrämjande yrke

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för såväl äldre personer som personer i behov av rehabilitering?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under utbildningen

Under Yh-utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under Yh-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

I utbildningen ingår 23 veckor LIA (praktik).

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, omsorgshandledare, arbetsterapibiträde, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

Om branschen

Antalet äldre ökar och även behovet av personal inom området. Enligt SCB väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent mellan åren 2015 och 2035. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen.

För att täcka den framtida bristen på vård- och omsorgsutbildade kommer personer som saknar relevant utbildning inom äldreomsorgen att anställas. I ett sådant läge kommer efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning i metoder som vägledning och reflektion samt djup kunskap i lagstiftning samt kompetens att tillämpa och leda arbetet enligt Socialtjänstlagens intentioner vara attraktiva på arbetsmarknaden.

För mer information om Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Särskilda förkunskaper/villkor

Lägst betyget E/G/3 från följande kurser

 • Naturkunskap 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Psykologi 1
 • Samhällskunskap 1b

Eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.

Minst 12 månaders yrkeserfarenhet krävs inom hemtjänst, äldreboende, demensboende, boendestöd, träffpunkter eller dagverksamheter för äldre, verksamheter för personer i behov av rehabilitering eller liknande verksamheter. Deltid omräknas till heltid.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen via skolans webbsida.

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring Yh-utbildningen? Kontakta skolan för mer information. 

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Campus Mölndal

Campus Mölndal

Campus Mölndals yrkeshögskola

Mölndals stad har erbjudit yrkeshögskoleutbildningar sedan 2002. Under skolans första 16 år har de primärt utbildat Aktiveringspedagoger med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Sedan 2018 utbildar de även för ett flertal olika yrkesroller riktade mot IT-branschen. Yrkeshögskoleutbildning i Sverige är...


Läs mer om Campus Mölndal och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Mölndal

Göteborgsvägen 19
43130 Mölndal

Kursinnehåll

 • Människan åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 30 poäng
 • Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 20 poäng
 • LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 poäng
 • Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet, välfärdsteknik och dokumentation, 25 poäng
 • Kommunikation, kultur och samspel, 25 poäng
 • Kreativitet, skapande och hantverk, 25 poäng
 • LIA 2 Aktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 poäng
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 poäng
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering från Campus Mölndal, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.