YH-utbildning

Medicinsk vårdadministratör

Campus Nyköping, i Nyköping (+1 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 2 startdatum

HT 2024

 • Klassrum
 • Nyköping

HT 2024

 • Klassrum
 • Ronneby

Om utbildningen

Medicinsk vårdadministratör

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska vårdadministratörer är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen. Utbildningen till medicinsk vårdadministratör, tidigare medicinsk sekreterare på Campus Nyköping ger dig förutsättningarna som behövs för att lyckas inom detta livsviktiga yrke.

Som medicinsk vårdadministratör blir du en viktig del av vårdens kvalitetssäkring

Som medicinsk vårdadministratör arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler. Du arbetar också med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig, både för vårdpersonal och patienter.

För mer information om Medicinsk vårdadministratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2
 • Engelska 6

Om du inte uppfyller kraven

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Observera att det är vi som utbildningsanordnare, som beslutar om denna regel ska användas. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. 

Upplägg och innehåll

Utbildningen till Medicinsk vårdadministratör omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Nyköping och Ronneby. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Platserna kommer att fördelas mellan orterna.

Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete med mera. Kommunikationen vid grupparbeten sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i Nyköping. Från Ronneby följer du föreläsningarna via videokonferens på storbild. Ibland kommer även föreläsare till Ronneby.

Följande kurser ingår i utbildningen till medicinsk vårdadministratör:

 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära
 • Diagnosklassificering
 • Medicinsk terminologi och skrivregler
 • Vårdrelaterad juridik
 • IT och e-hälsa
 • Bemötande och kommunikation
 • Vårdens organisation och verksamhet
 • Administration och hantering av allmän handling
 • Medicinsk dokumentation
 • Administration och ekonomi
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Lärande i arbete 3
 • Examensarbete

LIA - lärande i arbete

LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Medicinsk vårdadministratör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Medicinsk vårdadministratör
 • Läkarsekreterare
 • Medicinsk sekreterare


Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i

 • Administration och bemötande inom vården
 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära
 • Klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder i enlighet med
 • Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård
 • Medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialiteterna på vedertaget språk samt aktuella skrivregler och försvenskningsriktlinjer
 • Vårdrelaterad juridik,
 • För yrkesrollen relevant IT och e-hälsa
 • Vårdens organisation, verksamhetsutveckling och finansiering och
 • Specialiserade kunskaper om medicinsk dokumentation


Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att

 • Med korrekt språk utföra medicinsk dokumentation med hög kvalitet
 • Använda den teknik som medicinska vårdadministratörer använder i sitt yrkesutövande samt i att stötta övrig personal i IT-relaterade frågor
 • Arbeta i enlighet med tillämpliga författningar
 • Bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och effektivisering inom vården
 • Utföra, för yrkesrollen förekommande administration
 • Samarbeta med kollegor och andra yrkesroller i team samt tillsammans med dem eller enskilt identifiera och lösa sammansatta problem


Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • Självständigt och med goda resultat utföra medicinsk dokumentation och arbetsuppgifter som åligger en medicinsk vårdadministratör och
 • Identifiera behov av och agera för verksamhetsutveckling och problemlösning inom vården, både inom det egna arbetsområdet och ur ett större verksamhetsperspektiv

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk vårdadministratör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Campus Nyköping
611 83 Nyköping

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights

Facebook Medicinsk vårdadministratör