YH-utbildning

Medicinsk vårdadministratör

Kunskapsförbundet Väst , i Vänersborg
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök senast xx
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök senast xx
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Vänersborg
  • Sista ansökan: Sök senast xx

Om utbildningen

Om utbildningen

Medicinsk vårdadministratör är en Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn. Efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor.

Medicinsk vårdadministratör leder till en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning då efterfrågan på vårdadministratörer är stor. Yrkesrollen innebär att du utför administrativa uppgifter och medicinsk dokumentation på till exempel vårdcentral eller sjukhus. Ett annat exempel på arbetsuppgift som kan ingå i yrket är att diagnosklassificera. Att vara en del av ett team, kunna ge service och ha patientkontakt är genomgående inslag i yrkesrollen.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 20 timmar/vecka. En dag i veckan är hemstudiedag. Under termin ett görs fyra auskultationsdagar i arbetslivet.

Yrkesroll

  • Yrkesroll 1: Vårdadministratör
  • Yrkesroll 2: Läkarsekreterare
  • Yrkesroll 3: Medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 4: Vårdadministrativ sekreterare

För mer information om Medicinsk vårdadministratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära | 35p
Diagnosklassificering | 25p
Medicinsk terminologi och skrivregler | 45p
Vårdrelaterad juridik | 30p
IT och e-hälsa | 30p
Bemötande och kommunikation | 25p
Vårdens organisation och verksamhet | 20p
Administration och hantering av allmän handling | 15p
Medicinsk dokumentation | 25p
LIA, lärande i arbete | 100p
Examensarbete | 25p
Totalt antal YH-poäng: 400p

Så ansöker du

Ansökan är öppen till 25 april 2024

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: Med betyget lägst G/E i de gymnasiala kurserna Svenska B/2, Svenska som andra språk B/2, Engelska B/6.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Särskilt prov bokas via yh-antagning.se.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri.

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk vårdadministratör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Kunskapsförbundet Väst
Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Här hittar du inspirerande YH-utbildningar inom olika områden.Kunskapsförbundet Väst bedriver både vuxenutbildning och gymnasieutbildning för kommuninvånarna i Trollhättan och Vänersborg. Det finns också möjlighet till distansstudier - välkommen till oss! Att träffa studiekamrater när man studerar upplevs av de flesta...

Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Highlights