Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Medicinsk sekreterare

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Skövde
400 YH-poäng, 4 terminer.
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: augusti 2020 - Skövde
Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare


Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!

Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierat arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter. Skövde Yrkeshögskola har lång erfarenhet av att, i nära samarbete med det anställande arbetslivet i Västra Götaland, utbilda medicinska sekreterare.

Efter din utbildning

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Ansökan och behörighet

Vilka förkunskaper behöver du?

 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:
 • Lägst betyget E/G/3 i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, eller motsvarande.
 • Lägst betyget E/G/3 i Engelska 6, eller motsvarande.

Särskilt prov
Samtliga behöriga sökande kallas till ett särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska. Provet omfattar olika delar som korresponderar mot de kunskaper och färdigheter i svenska språket som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt resultat på särskilt prov i svenska.

Läs mer om hur du ansöker på utbildningens hemsida! 

Examen, diplom m.m.

Yrkeshögskoleexamen

Kurser i utbildningen

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Anatomi och sjukdomslära, 30p
 • Arbetspsykologi och yrkesetik, 20p
 • Examensarbete, 25p
 • Hälsoinformatik för medicinska sekreterare, 25p
 • Datorkunskap och IT, 15p
 • Kommunikation och informationsutformning, 35p
 • Kvalitetsutveckling, 20p
 • Lärande i arbete 1, 25p
 • Lärande i arbete 2, 25p
 • Lärande i arbete 3, 30p
 • Lärande i arbete 4, 30p
 • Medicinsk dokumentation och klassifikation, 60p
 • Medicinsk engelska, 15p
 • Medicinsk terminologi, 20p
 • Vårdjuridik och organisation samt ekonomi, 25p

Summa: 400 YH-poäng

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Du står själv för kostnader för resor till och från LIA-platser samt för litteratur. 

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, vårdadministration samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna bedrivs på...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Du kanske också är intresserad av: