YH-utbildning

Driftledare inom gröna näringar, distans

Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
30 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-15
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Svenska
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
30 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-15
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

30 september, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Svenska
 • Sista ansökan: 2024-05-15

Om utbildningen

Driftledare inom gröna näringar

Driftledare inom gröna näringar

Arbetsmarknad

För att möta den omställning som pågår inom dagens gröna näringar erbjuder Folkuniversitetet tillsammans med branschrepresentanter en helt ny utbildning: Driftledare inom gröna näringar.

Utbildningen har sin grund i att leda verksamheter genom de förändringar branschen står inför. Gröna näringar (jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark) möter förändringar i form av digitalisering, klimatförändringar, naturresurshushållning och ny lagstiftning. En viktig framtidsfråga är att driva verksamheter som kombinerar företagande som går att leva på, i balans med de ekosystem de verkar i.

Driftledare inom gröna näringar utbildar ledare som får människor att arbeta tillsammans och verksamheter att drivas i balans med jorden. Som driftledare kan du jobba som teamleader och utveckla den gröna näringen genom ledarskap och innovation med hållbara och cirkulära metoder.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna möta arbetslivets behov av att konceptutveckla och presentera hållbara tekniker för ägare och medarbetare. Du kommer att ha gedigna kunskaper om den gröna näringens affärsmodeller, hållbar odling och djurhållning, cirkulärekonomisk styrning, juridiska system och lagar samt verksamhetsstyrning enligt Agenda 2030 och Sveriges livsmedelsstrategi.

För mer information om Driftledare inom gröna näringar, distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innhehåll

Kurser

 • Digitala tekniker inom grön näring
 • Driftplanering i grön näring
 • Examensarbete
 • Hållbart affärsmannaskap, entreprenörskap och företagande
 • Innovation och cirkulära metoder
 • Ledarskap – gruppdynamik, personligt ledarskap, regenerativt ledande, arbetsorganisationen
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Lärande i arbete 2 (LIA)

På distans med träffar

Driftledare inom gröna näringar sker på deldistans. Utbildningen bedrivs i huvudsak digitalt genom schemalagda föreläsningar, möten och grupparbeten. Under utbildningen medverkar du vid tio obligatoriska fysiska träffar på olika orter i södra Sverige för att utnyttja de branschkopplingar som finns där.

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll

Utbildningen till Driftledare inom gröna näringar innehåller följande kurser. Samtliga är framtagna i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer för att motsvara deras behov.

Digitala tekniker inom grön näring, 20 yh-poäng

Efter avslutad kurs ska du ha en överblick över digitala tekniker för verksamhet, förståelse för i vilka sammanhang och hur de kan användas för en mer hållbar och resurseffektiv produktion. Kursen ger dig kunskaper om olika digitala tekniker användbara inom gröna näringar, förmåga att bedöma när en digital teknik kan göra skillnad och behöva användas i verksamheten. Med förvärvade kunskaper ska du kunna fatta beslut kring användning av digitala verktyg som leder till en mer hållbar, resurseffektiv produktion.

Driftplanering i grön näring, 50 yh-poäng

Efter kursens slut ska du ha kunskap om hur man planerar verksamheten över tid och säsong inom olika gröna näringar, om flödet från start till konsumtionsfärdig produkt eller tjänst samt avfallshantering.

Kursen ger dig kunskaper om betydelsen av en väl genomarbetad och levande driftsplan, om att analysera t.ex. lantbruksföretag, plantskola eller fiskodling, att göra egen driftsplan för en verksamhet som är aktuell i grön näring. Efter kursen ska du kunna använda passande modeller och arbetssätt för mer rationellt arbete med gröna näringar. Du ska effektivt kunna använda arbetsorganisation för att samordna verksamheter för optimering i de gröna näringarna.

Hållbart affärsmannaskap, entreprenörskap och företagande, 30 yh-poäng

Efter kursen ska du kunna granska och utföra lönsamhetsberäkningar och skapa hållbar tillväxt och lönsamhet i en verksamhet. Du ska känna till olika typer av företagsformer och finansieringslösningar samt olika kvalitetssäkringssystem och certifieringar.

Dessutom ska du ha förståelse för affärsutvecklingsprocessen baserat på marknadsanalyser med kund- och konsumentperspektivet i fokus, liksom betydelsen av varumärkesbyggnad och marknadsföring.

Innovation och cirkulära metoder, 20 yh-poäng

Efter kursen ska du kunna se innovativa lösningar som skapar sammanhang mellan verksamhetens affärsplan och stärkta ekosystem. Du har kunskaper om cirkulära resursmetoder och affärsmodeller för de gröna näringarna, om ekosystemtjänster, innovation och affärsutveckling, internt och externt riskkapital för att driva nya lösningar, strategiska idéer och processutveckling som omsätts i praktisk handling.

Ledarskap – gruppdynamik, personligt ledarskap, regenerativt ledande, arbetsorganisationen, 30 yh-poäng

Efter genomförd kurs ska du ha kunskap om modeller för ledarskap, gruppdynamik, arbetsorganisation och arbetsplanering samt om arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning. Du ska kunna tolka, analysera och ge förslag på olika handlingsalternativ utifrån gällande lagar och förordningar, identifiera möjligheter och problem i arbetsgrupper samt den dynamik som finns bakom. Du ska effektivt kunna använda arbetsorganisation och arbetsplanering i driften samt hantera möjligheter och problem i arbetsgruppen.

LIA 1 (Lärande i arbete 1), 40 yh-poäng

Under LIA-kursen praktiserar du det du lärt dig under utbildningen. Kursen genomförs med etablerade företag eller organisationer och ger dig en tydlig bild av yrkesrollen.

LIA 2 (Lärande i arbete 2), 50 yh-poäng

Under LIA-kursen praktiserar du det du lärt dig under utbildningen. Kursen genomförs med etablerade företag eller organisationer och ger dig en tydlig bild av yrkesrollen.

Examensarbete, 10 yh-poäng

Under examensarbetet arbetar du med ett projekt inom utbildningens område som ofta är kopplat till LIA-perioden.

Utbildningen motsvarar SeQF nivå 5.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet

2 års yrkeserfarenhet på heltid från någon av de gröna näringarna som jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark, inte nödvändigtvis i arbetsledande position. (Deltid omräknas till heltid.)

Mer om ansökan

Det är viktigt för oss att du bifogar följande dokument till din ansökan:

 • Betygsdokument från gymnasieskolan/Komvux
 • Betygsdokument från eventuella andra eftergymnasiala utbildningar

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas till att göra ett antagningsprov.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Driftledare inom gröna näringar, distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Folkuniversitetet Malmö/Lund
Skomakaregatan 8
220 02 Lund

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.Gå en utbildning som leder till jobb. Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar tas fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som...

Läs mer om Folkuniversitetet Malmö/Lund och visa alla utbildningar.

Highlights