Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska, Sundanese
Startdatum: augusti 2023 - Stockholm
Sista ansökan: 2023-05-02

Videoreportage

Läkemedelstekniker

Om utbildningen

Läkemedelsbranschen behöver rekrytera!

Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du behöver för att arbeta med tillverkning av läkemedel. Du kommer att få en bred kompetens riktad mot tillverkning av både konventionella läkemedel (småmolekyl) såsom biologiska läkemedel (celler & proteiner). Branschen har svårt att hitta kompetent personal då produktionsvolymen ökar i Sverige. Produktionen pågår under årets alla dagar så det är vanligt att du arbetar obekväma arbetstider eller i skift på företaget.

Goda framtidsutsikter

Tillgång till kompetens och arbetskraft är ett av life science sektorns största utmaningar, en bransch som till storlek är Sveriges andra största exportindustri. Flera stora läkemedelsföretag har sin produktion i Stockholm och närliggande kommuner i Mälardalen. Det har skett enorma investeringar i både nya och befintliga produktionsanläggningar på flera ställen i Mälardalen.

Läkemedelsproduktion ställer höga krav på läkemedelsteknikens kompetens för att garantera läkemedelsproduktens kvalitet och säkerhet. Arbetslivet visar ett mycket stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med ett brett urval av företag gör att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Allt du behöver

Utbildningen omfattar tre terminer studier på heltid. Delar av utbildningen utgörs av LIA (Lärande I Arbete) fördelat på två perioder. För att bli en duktig läkemedelstekniker krävs det att du är noggrann och kvalitetsmedveten samt är intresserad av naturvetenskap och teknik. Denna yrkesroll kräver även ständiga uppdateringar av din kompetens kring gällande regelverk och interna instruktioner.

För att du ska vara väl förberedd för dina kommande arbetsuppgifter som väntar innehåller utbildningen bl a tillverkningsprocesser, matematiska beräkningar, renrumsarbete, terminologi (svenska och engelska), dokumentation, kvalitetssystem (inkl regelverk) etc. Utbildningen genomförs i nära samarbete med läkemedelsindustrin.
I ledningsgruppen sitter bl a Octapharma, Pfizer, Sobi, Valneva, APL. Recipharm och Novelmedic

För mer information om Läkemedelstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Frans Schartaus Handelsinstitut?

Bra kontakter med näringsliv

CSN-berättigad

9 av 10 får

jobb efter examen

Så ansöker du

Grundläggande behörighet: 
För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt) 

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst godkänt betyg i:

 • Engelska B/6
 • Svenska/Svenska som andra språk B/2
 • Svenska/Svenska som andra språk 3
 • Kemi A/1
 • Matematik B/2

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen. Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. 

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Läkemedelstekniker.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Examen & Intyg

Utbildningen omfattar 300 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Analysmetoder 10 p
 • Arbetsmiljö 10 p
 • Aseptik, hygien och rengöring 20 p
 • Automation 10 p
 • Branschkunskap & Farmaci 15 p
 • Examensarbete 15 p
 • Förpackningar och materialhantering 15 p 
 • Kvalitetssystem 30 p
 • Läkemedelsformulering 15 p
 • Lärande i Arbete 1 25 p
 • Lärande I Arbete 2 40 p
 • Matematik och statistik 10 p
 • Processteknik 15 p
 • Substanstillverkning - Cellodling och bioteknik 20 p
 • Substanstillverkning - Proteinkemi och proteinrening 20 p
 • Substanstillverkning - Små molekyler 15 p
 • Terminologi, dokumentation och resultatredovisning 15 p

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad. 

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Läkemedelstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
schartau.stockholm

Recensioner

Snittbetyg: 2

Baseras på 1 recensioner.

Anonym

Annonsen påstår att "efterfrågan är stor" men företagen har visat ett väldigt lågt intresse under deras presentationer och under LIA-perioderna då det inte har erbjudits många platser. De jobb som finns efteråt är få och kräver mycket erfarenhet. Det står inte heller i annonsen att man inte får bära smink, smycken, nagellack, parfym, slöja eller...

Susanne Gustafsson, Tf. Biträdande rektor Kommentar:
Tack för ditt inlägg. Vi påminner med text från vår hemsida; "Flera läkemedelsföretag har igång produktionen dygnets alla timmar så du ska vara bekväm med att arbeta obekväma arbetstider eller i skift på företaget. Stockholm och Mälardalen är navet inom svensk läkemedelsproduktion, här finns flera stora och många mindre bolag. Läkemedelsteknik...
Visa mer
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Läkemedelstekniker från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(2,0)
Baseras på 1 recensioner.