YH-utbildning

B2B-Säljare

Grit Academy, i Malmö
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-06-02
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-06-02
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

26 augusti, 2024

  • Klassrum
  • Malmö
  • Sista ansökan: 2024-06-02

Om utbildningen

B2B-säljarutbildning

Utbilda dig till B2B-Säljare!

Business-to-business-säljare, eller företagssäljare, är rätt utbildning för dig som vill jobba med avancerad försäljning, att skapa affärsmöjligheter för verksamheter, bygga relationer och hjälpa kunder med att hitta lösningar utifrån deras behov. Utbildningen sträcker sig över två år och ger dig teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig redo att möta arbetslivet!

Branschen

Företagssäljare är ett bristyrke med hög efterfrågan. Denna utbildning till säljare ger dig en väldigt efterfrågad kompetens inom försäljning, affärsmannaskap, förhandling och kundbemötande. Yrket har på senare tid blivit alltmer kunskapsintensivt med allt högre kompetenskrav. Därför efterfrågar arbetsgivare allt oftare personer med en eftergymnasial utbildning. Yrket är socialt och kundorienterat och som företagssäljare arbetar du relationsskapande, utvecklar professionella relationer och fyller en viktig nyckelposition för företags lönsamhet. För en person med utbildning erbjuder branschen många möjligheter till jobb samtidigt som den ger goda möjligheter till utveckling och avancemang, exempelvis till säljledare eller Key Account Manager.

Karriär

Efter att du genomfört vår utbildning till B2B-säljare kan du arbeta som

· B2B/företagssäljare
· Account Manager
· Projekt-och säljledare
· Säljkonsult

Yrkestitlarna är många, men fokuserar alla på komplexa säljprocesser mellan företag utifrån ett lönsamhetsperspektiv.

Varför Grit Academy?

På Grit Academy kombinerar vi kunskap och inlärning med beteende och personlig utveckling. Våra utbildningar ger därför dig som studerande rätt kompetenser för att komma in på arbetsmarknaden, men även rätt attityd för att lyckas och nå dina mål.

För mer information om B2B-Säljare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen krävs det att du uppfyllergrundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet innebär att du

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punk 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss behörighet menanser att du har motsvarande kunskapgenom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar delar av behörigheten, men det ändåfinns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningenoch senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.


Ansökan

Ansökan görs via hemsidan.

Kursinnehåll

Affärsekonomi - 25 YHP
I denna kurs kommer du att få en god helhetsförståelse för företagets ekonomi och förutsättningar. I kursen ingår budgetering, kalkylering och att tolka nyckeltal och rapporter i rollen som B2B-säljare. Efter denna kurs kommer du att ha ekonomisk förståelse för att ta bra beslut.

Affärsengelska - 20 YHP
I en allt mer internationell värld är det viktigt att ha kunskaper i engelska. I denna kurs kommer fokus vara på att du lär dig engelska uttryck och begrepp inom affärs- och säljsammanhang. Du blir också insatt i hur man vanligen kommunicerar med internationella affärskontakter.

Affärsjuridik - 20 YHP
Målet med kursen är att du ska få så goda kunskaper i affärsjuridik att du både kan lösa och undvika vanligt förekommande tvister. Du kommer bland annat att lära dig att tolka och tillämpa lagar i rollen som B2B-säljare. Centrala delar i kursen är avtalsrätt, köplagen och marknadsrätt.

Digitala kanaler och medier - 25 YHP
I denna kurs kommer du att lära dig hur du kan använda digitala kanaler och medier i rollen som B2B-säljare. Efter kursen kommer du att kunna utforma strategier samt ha verktyg för att göra marknadsföring och säljaktiviteter med hjälp av digitala medier.

Examensarbete - 20 YHP

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dina tidigare kunskaper från utbildningen. Du kommer självständigt att kunna planera, analysera och presentera ett förslag inom B2B-försäljning som ska vara till gagn för ett företag. Du gör detta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. 


Förhandlingsteknik - 20 YHP

I rollen som B2B-säljare är det viktigt att vara en god förhandlare. I denna kurs, förhandlingsteknik, kommer du att få konkreta verktyg och metoder för att genomföra framgångsrika förhandlingar. Du får praktisk kunskap om kommunikation och hur motpartens agerande styrs av psykologiska, sociala och etiska aspekter.

Försäljningspsykologi - 20 YHP
För att bli en framgångsrik B2B-säljare är det mycket viktigt att förstå psykologins betydelse i affärs- och säljsammanhang. I kursen kommer du att lära dig de psykologiska mekanismerna bakom beslutsfattande och hur du övervinner dessa.


Inbound marketing - 20 YHP
Målet med kursen är att du ska kunna arbeta praktiskt med Inbound marketing och sociala medier i rollen som B2B-säljare. Du kommer att lära dig att ta fram material, texter med mera och använda olika kanaler för att nå ut till olika målgrupper på ett professionellt sätt.

KAM-sälj - 25 YHP
I denna kurs kommer du att få teoretiska och praktiska grunder i KAM-försäljning. Målet är att du ska lära dig att styra och leda samarbetet med nyckelkunder med målsättning att skapa långsiktiga relationer. Du kommer även att sätta upp strategier för att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Kommunikation och presentationsteknik - 20 YHP
Efter avslutad kurs kommer du att kunna genomföra fångande och professionella presentationer. Språket är säljarens viktigaste redskap och du kommer att lära dig att anpassa din kommunikationsstil utifrån olika sorters målgrupper och affärssammanhang.

LIA1 - 40 YHP
Kursens syfte är att du ska praktisera kunskaper från tidigare kurser på ett företag. Du kommer att få praktisk kunskap om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som B2B-säljare.

LIA2 - 60 YHP
Denna kurs, LIA2, bygger vidare på de kunskaper du har från tidigare kurser och praktiseras på ett företag. Under LIA-perioden kommer du ytterligare utveckla din förmåga att självständigt arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter som tillhör yrkesrollen som B2B-säljare. Efter avslutad kurs har du de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att fördjupa dig i ditt examensarbete och vara anställningsbar.

Marknadsföring - 20 YHP
Målet med kursen är att du ska få en god helhetsförståelse för marknadsföringsarbetet och säljarbetet. Du kommer att lära dig de teorier, modeller och praktiska verktyg inom marknadsföring som du har stor nytta av som B2B-säljare. I kursen kommer du även att lära dig att förbereda och genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter.

Strategisk försäljning - 30 YHP
Efter denna kurs har du god förståelse och praktiska verktyg för det strategiska och långsiktiga säljarbetet. Målet är att du ska kunna analysera, planera, ansvara för och leda det strategiska säljarbetet inom B2B. Du kommer även att vara insatt i hur en affärsplan är uppbyggd och kunna ge förslag på potentiella utvecklingsområden.


Säljteknik - 30 YHP
Fokus i denna kurs är praktisk sälj- och mötesteknik. Du kommer att lära dig att på ett professionellt sätt planera, boka, förbereda, genomföra och följa upp sälj- och affärsmöten. Målet är att du ska kunna agera professionellt och kundorienterat genom hela säljprocessen med fokus på långsiktighet och lönsamhet.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: B2B-Säljare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Om Grit Academy

Grit Academy är en yrkeshögskola verksam i Malmö, Helsingborg och Linköping. Här arbetar vi med mer än att bara utbilda - vi fokuserar även på att utveckla. Ledordet för oss är grit, det vill säga ihärdighet, målmedvetenhet och förmågan att inte...

Läs mer om Grit Academy och visa alla utbildningar.

Highlights