Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Hvilan Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Kabbarp
1-2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: November 2019 - Kabbarp

Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Yh Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Efterfrågan på arbetsledare med grön utbildning och kompetens att leda och planera arbetet på kyrkogårdar är stor – du behövs!

För vem passar utbildningen?

Utbildningen Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning passar dig som har arbetslivserfarenhet inom den gröna branschen och tycker om att arbeta utomhus, organisera, leda och få dina medarbetare att trivas. Utbildningen ger goda kunskaper i organisation, ledarskap, förvaltning, ekonomi och IT, växtkännedom, marklära, begravningsverksamhet, anläggning, kulturmiljö samt skötsel och underhåll.

Som arbetsledare har du lätt för att tycka om människor, motivera andra att växa, ta ansvar och att utveckla din egen arbetsledande yrkesroll i ett coachande ledarskap.

Lär dig mer om växter och deras användning och skötsel

I utbildningen får du goda kunskaper om vikten av en god psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagar, ekonomiskt uppföljningsarbete, kvalificerad skötsel och anläggning av
kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gröna miljöer, ett fördjupat sortiment av växter och deras användning och skötsel.

Få kunskap i hur du ska bemöta andra människor

Som arbetsledare måste du kunna prioritera, planera personal- och maskinbehov,
strukturera och dokumentera projekt, leda skötsel- och anläggningsinsatser mot mål
utifrån kyrkogårdsmiljöns specifika förutsättningar, nyckeltal och uppsatta budget. Mötet med besökare på kyrkogården är av yttersta vikt, att bemöta med lugn och värdighet på ett professionellt sätt.

I arbetet behöver du även kunna identifiera ett fördjupat sortiment lignoser, perenner och annueller samt ogräs i olika utvecklingsstadier, utföra kalkyler och kostnadsberäkningar för
fastighets-, skötsel- och anläggningsarbeten, medverka vid upprättande av budget samt skriva och presentera rapporter.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Arbetsledare kyrkogård
  • Kyrkogårdsvaktmästare
  • Kyrkogårdsförvaltare
  • Lagbas/lagledare kyrkogård
  • Kyrkogårdsförman
För mer information om Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighetskrav

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Särskilt behörighetskrav

Två års branschspecifik yrkeserfarenhet, minst halvtid. Med branschspecifik yrkeserfarenhet menas arbete inom: skötsel av utemiljöer, kyrkogårdsarbete, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling eller motsvarande.
eller:
Ettårig trädgårdsutbildning och ett års branschspecifik yrkeslivserfarenhet, minst halvtid.

Urvalskriterier

Det finns 34 platser på Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning.
Antalet behörigt sökande är ofta fler än antalet utbildningsplatser. Utbildningen kräver god läs- och skrivförmåga på svenska och engelska. Vi använder rutinmässigt vetenskapliga latinska växtnamn och en del kurslitteratur är på engelska. Urvalet till utbildningen sker enligt nedan.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval bland samtliga behörigt sökande enligt:

Steg 1

Vi räknar ut jämförelsetalet på ditt gymnasiala betyg enligt skala 0,97–20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Steg 2

Yrkeserfarenhet kan förvärvas genom arbete i Sverige eller utomlands i anställning/praktik inom branscherna jord, skog och trädgård. Yrkeserfarenhet kan ge 0,4-24 poäng, 0,4 poäng per heltidsmånad upp till 5 år.

Steg 3

Sökande med högst sammanlagda poäng antas till utbildningen. Om sökande som erbjudits plats tackar nej kontaktas annan sökande enligt en reservlista. Ledningsgruppen tar det slutliga beslutet om antagningen.

Ansökan

Ansök genom att kontakta skolan.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen arbetsledare kyrkogårdsförvaltning.

Utbildning och lärare

Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens och erfarenhet av individualiserad undervisning och ett didaktiskt förhållningssätt. Under utbildningen används en variation av undervisningsmetoder för att ge dig som studerande goda förutsättningar att nå utbildningsmålen. Undervisningen sker genom föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer, workshops, laborationer, studiebesök, exkursioner, flipped classroom och fördjupningar i form av seminarier.

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp sedan 1868. Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt...


Läs mer om Hvilan Utbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Hvilan Utbildning

Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp


Beställ information

För att få mer information om Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.