Visa yhutbildningar.se som: Mobil

UX-designer

IT-Högskolan
Sammanfattning
YH-utbildning
Göteborg
2 år
Heltid, platsbunden
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2022-08-22 - Göteborg

Videoreportage

UX-designer

UX-designer

Du kommer bli expert på att analysera och ta fram användarvänliga system, produkter och IT-lösningar. Du kommer lära dig helheten kring hur UX skapas men också de avgörande detaljerna för att bli trygg i rollen som UX-designer.

Du kommer uppleva IT-Högskolans pedagogiskamodell Learning by doing genom de många praktiska labbarna men också genom teamarbete. Du kommer under utbildningen att få delta i skarpa agila team med studerande från IT-Högskolans programmeringsutbildningar för att få en så verklighetsnära studiemiljö som bara är möjligt.

Under utbildningen lär du dig att omsätta varumärkets värde i praktisk UX-design genom specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk UX-design och programmering för UX-design. Vanligt blir att du arbetar med prototyper av ditt användargränssnitt. Du kommer bli säker på de vanligaste verktygen som används i branschen som ex. Sketch, inVision, etc. Du kommer skapa design som anpassar sig till olika skärmstorlekar och användarmiljöer. Här lägger vi extra fokus på att använda den moderna funktionaliteten för att interagera med mobila enheter. I team säkerställa att användarperspektivet behålls genom hela designprocessen och tolka riktlinjer från Google och Apple.

Du lära dig ta fram relevant underlag för att skapa användarcentrerad design. Men också de mer mjukavärdena som att kunna filtrera fram de detaljer som driver UX-design och bedöma vad användarna värderar. Att kommunicera design vidare till utvecklare eller slutkund. Du kommer bidra till utvecklingsteamet med hur system och produkter bör skapas för att få en bra användarupplevelse. Men också hur befintliga lösningar kan bli mer användarvänliga.

Efter utbildningen:

Du blir UX-designern som jobbar med att säkerställa en hög användarvänlighet i teamet. Du behärskar olika undersökningar och avancerade metoder för skapa en god användarupplevelse och du kan antingen bli den som skapar användarvänliga lösningar eller den som beställer dessa tjänster. Du jobbar på ett större IT-bolag eller medelstort produktbolag.

För mer information om UX-designer, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja IT-Högskolan?

Samarbete med branscher

Bra kontakter

med näringsliv

Behov på arbetsmarknaden

Varför välja IT-Högskolan?

Obligatoriska kurser


Kurs Poäng
Affärsnytta med design 25
Agila metoder 20
Användarcentrerad design 60
Examensarbete 20
Gränssnittsdesign och prototyper 40
LIA-1 40
LIA-2 80
Programmering för UX-design 35
Strategisk marknadsföring och varumärkesutveckling 40
Webbplats- och applikationsdesign 40
Summa: 400

Så ansöker du

– Lägst betyget E i Svenska 2 eller betyget Godkänd i Svenska B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Engelska 6 eller betyget Godkänd i Engelska B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Webbutveckling 1 eller Programmering 1

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens innehåll

UX står för User eXperience och är en heltäckande process från varumärke, design, användar-vänlighet till funktioner, målet är en optimal användarupplevelse.

Nedan ser du innehållet i utbildningen:

• Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk UX-design och programmering för UXdesign.
• Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk utveckling med agila metoder och koncept såsom Scrum och Kanban.
• Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom Marknad, Sälj, Utveckling och Support.
• Specialiserad kunskaper inom HTML och CSS
• Grundläggande Javascript med stöd i moderna ramverk
• Praktiska kunskaper i de programvaror (ex Sketch, Adobe XD ) och tjänster (ex inVision, UXPin) som används i en UX-designprocess
• Agila metoder som Scrum och Kanban
• UX-verktyg som personas, user stories och kundresor.
• Att tolka varumärkes-manualer och riktlinjer från ett UX-perspektiv
• Specialiserade kunskaper i responsiv design
• Googles och Apples riktlinjer för appdesign
• Digitala och analoga prototypverktyg
• Wireframing

IT-Högskolan

IT-Högskolan

Här är skolan för dig som gillar IT, och vill läsa en utbildning där du garanterat kommer få jobb! Hos IT-Högskolan, som är belägen i Göteborg och Stockholm, får du kunskaper och kompetens som behövs i IT-branschen som är i...


Läs mer om IT-Högskolan och visa alla utbildningar.

Varför ska du välja IT-Högskolan?

Samarbete med branscher

Bra kontakter

med näringsliv

Behov på arbetsmarknaden

Kostnader

Inga kostnader eller avgifter.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: UX-designer

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

IT-Högskolan

Ebbe Lieberathsgatan 18 c 2 vån
412 65 Göteborg

Beställ information

För att få mer information om utbildningen UX-designer från IT-Högskolan, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.