YH-utbildning

Certifierad produktionstekniker

Lernia Yrkeshögskola, i Piteå (+2 orter)
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Certifierad produktionstekniker

Nu har vi öppet för sen anmälan i Piteå - först till kvarn gäller för start i augusti

Har du kunskap om industriell produktion men vill lära dig mer?

Gillar du teknik och problemlösning och vill ha ett spännande jobb? Då har vi den perfekta distansutbildningen för dig som har kunskap om industriell produktion och som vill lära dig mer inom området.

Om utbildningen

Bristen på produktionstekniker är allvarlig, speciellt på de mindre och medelstora tillverkningsföretagen. Det som efterfrågas är specifikt kvalificerade produktionstekniker och de saknas inom flera områden och branscher. Därför har vi tillsammans med företag i branschen tagit fram en utbildning för dig som redan har kunskaper från industriell produktion och vill ta steget mot att lära dig mer och utveckla din yrkesroll. Det här är utbildningen för dig som gillar att jobba i team eller att leda dem. Du får lösa problem inom allt från effektiviseringar av maskiner och processer, till nya arbetssätt för personalen. Du får kunskaper om arbetsmetoder som används för industriell produktion samt lär dig att genomföra klockstudier och prestationsbedömningar. Du lär dig om LEAN-verktyg och simuleringsverktyg. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under ca 1 år och eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. En del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. 

I övrigt bedrivs utbildningen på distans.

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Piteå eller Trollhättan. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Den här utbildningen har 6 obligatoriska, fysiska träffar i Trollhättan/Piteå.  

Generellt bedrivs utbildningen på svenska, men delar av den kommer även att bedrivas på engelska eftersom det finns dokumentation och instruktioner för system som endast är på engelska.  

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Xylem Water Solutions, Scania, Volvo Cars, Yaskawa Nordic, Nevs, Koenigsegg och NIBE.

För mer information om Certifierad produktionstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

 • Matematik 2  
 • Produktionskunskap 1 OCH Produktionsutrustning 1 OCH Industritekniska processer 1  

ELLER  

 • Produktionskunskap 1 OCH Produktionsutrustning 1 OCH Produktionskunskap 2  

  Motsvarande kunskaper kan vara minst 6 månaders arbetslivserfarenhet inom industriell produktion.( gäller endast Produktion och Industriella kurserna . EJ Matematiken)

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Innehåll

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen lär dig det du behöver för att kunna jobba som produktionstekniker. Kurserna som ingår i utbildningen presenteras nedan. Under utbildningen får du tillgång till programvaror som: SolidWorks (Cad), AviX (Metodstudier) och Facts (Simulering) och klarar du delkursen Klockstudier, frekvensstudier och SAM så blir du dessutom certifierad MTM-SAM-tekniker!

Arbetsinstruktioner

Här får du lära dig hur man skriver en bra arbetsinstruktion och utveckla dina kunskaper i pedagogik, terminologi, bildredigering, målsättningar och framtagning av produktionsunderlag för operatörer och montörer. Du lär dig även att arbeta med digital programvara (AviX) för att framställa arbetsinstruktioner och får insikt i användningsområde för man-maskinschema. 

Beredning och balansering grunder

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om beredning och balansering av produktionsprocesser och du får lära dig mer om beredning av produkter som ska serietillverkas. Du får lära dig hur man beräknar vinsten av en om-balansering. 

Examensarbete

I examensarbete får du möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått under utbildningen. Examensarbetet ger dig möjlighet att självständigt få använda dina kunskaper och färdigheter, författa en sammanhållen text och sedan presentera ett arbete.

Introduktion i yrket och produktionsekonomi

Här får du en introduktion till yrket Produktionstekniker och du får en inblick och förståelse för sambanden i delarna inom produktionstekniskt arbete. Grundläggande kunskaper inom produktionsekonomi där ekonomiska nyckeltal gås igenom och sambandet mellan vinst, kostnader och lönsamhet förklaras. 

Klockstudier, frekvensstudier och SAM

Du lär dig mer om syftet och vikten av tidsunderlag för en produktionsprocess. Vi tittar på hur man på ett objektivt och korrekt sätt jobbar med arbetsmetoder genom att använda ett så kallat elementartidssystem. Du lär dig att beskriva metoden på ett konkret sätt och hur du analyserar den med hjälp av så kallad Sekvensbaserad aktivitets och metodanalys (SAM).

Kundorderstyrning och ändringsorderhantering

Här utvecklar du dina kunskaper om vad som händer med komplexiteten i en produktion när man gör produkten kundorderstyrd. Du lär dig vilka problem kundorderstyrning skapar och hur förbättringsarbete, balansering och arbetsinstruktioner påverkas. 

LEAN-Verktygslåda och SMED

Här lär du dig mer om vilka LEAN-verktyg som finns tillgängliga och hur de fungerar, till exempel hur man använder Lean-verktygen i en simulerad produktion för att konkret kunna se vad de får för effekter. Du får utvecklade kunskaper om 5S, värdeflödesanalys, visuell styrning, FMEA-metoden och Poka Yoke.

Vi går även igenom vad SMED (Single Minute Exchange of Dies, en nio minuters byte av verktyg) är, när det används samt hur man utför ställtidseffektivisering på en monteringslina eller tillverkningsenhet. 

LIA - tillämpad produktionsteknik

I utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete / praktik) får du möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter du fått från tidigare kurser. Under LIA-kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur arbetet som produktionstekniker eller beredare ser ut i verkligheten. Kursen ger dig även kunskaper om de branschrelaterade programvaror och verktyg som produktionstekniker använder på företagen.

Metodförbättringar och Ständiga förbättringar, PSGA/DFA

I kursen om metodförbättringar lär du dig att säkerställa hur du ständigt kan förbättrar dig och hur du kan beräkna vinsten av en förbättring. Lär dig bland annat att arbeta enligt metoden Planera, Genomföra, Studera, Agera (PGSA).

Projektmetodik

Vi går igenom vad som krävs för att bli en bra projektledare och hur man skapar en väl fungerande grupp på en arbetsplats. Du får lära dig mer om hur man jobbar med lagarbete och förbättringsarbete i industrin idag och vilka de vanligaste projektverktygen och deras användningsområden är.

Ritningsförståelse och CAD-orientering

I kursen lär du dig om ritningsläsning, toleransförståelse och CAD-baserad konstruktion, samt hur komplexiteten i ett modernt konstruktionsunderlag kan se ut. Målet är är att du ska förstå hur man arbetar med digitala ritningsunderlag, hur du tyder dessa och lär dig att läsa ritningar.

Simulering och balansering fördjupning

Du lärd dig om vilken effekt användandet av olika förändringsverktyg får på ett produktionsflöde och det ekonomiska utfallet av att ha ett taktat flöde, drivna monteringslinor, förmontering, kittning och en varierad prestationsfaktor. Dessutom utvecklar du kunskaper i att simulera produktioner i FACTS eller ett annat lämpligt simuleringsverktyg. 

Värdeskapande produktionstekniskt arbete och ergonomi

Här lär du dig vad en produktionsteknikers viktigaste arbetsuppgifter är, hur du analyserar värdet av den egna insatsen som produktionstekniker och hur du systematiskt lägger upp, prioriterar och värderar de olika insatserna som krävs. Vi tar även upp arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagen samt vikten av ergonomi och hur den kan förbättras på en monteringslina eller arbetsplats.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskap om hur du kan effektivisera processen i den moderna industrin och vara delaktig i alla delar av produktionen. Du kan jobba som bland annat produktionstekniker eller processtekniker. Du kommer även att ha kunskaper inom olika arbetsmetoder som används för industriell produktion samt kunna genomföra klockstudier och prestationsbedömningar. Dessutom har du har kunskap om LEAN-verktyg, simuleringsverktyg och projektledning.  

Yrkesroller

 • Processtekniker 
 • Produktionsberedare 
 • Produktionsplanerare 
 • Produktionstekniker 
 • Teknikstöd produktion 

Vad tjänar en certifierad produktionstekniker i lön?

Vad du kommer tjäna för lön som certifierad produktionstekniker beror på flera saker. Till exempel din ålder, erfarenhet, var i landet du bor och vad du kommer ha för ansvar. En produktionstekniker i Sverige kan idag tjäna ungefär 39 300 kronor enligt SCB.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad produktionstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights