Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Skara
1,5 år (300 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-01-13 - Skara
Sista ansökan: 2019-09-30

Kvalificerad djurvårdare

BYS yrkeshögskoleutbildning till Kvalificerad djurvårdare ger dig EFTERFRÅGAD kompetens för arbete inom djursjukvården

Utbildningen kombinerar teori och praktik genom platsförlagd utbildning samt LIA (lärande i arbetslivet). Under LIA-perioderna får du vara ute och tillämpa teorin på djursjukhus och djurkliniker för att få en ökad förståelse, fördjupning och aktiv träning i ditt kommande yrke i den miljö där du sedan ska arbeta.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur du vårdar sjuka djur och hur du förhindrar smittspridning inom djursjukvården. Du lär dig om djurens beteende, näringslära, sjukdomslära, vårdhygien, kundbemötande samt anatomi och fysiologi. Praktikperioderna skapar en trygghet i att utföra olika djurvårdande arbetsuppgifter som exempelvis provtagning, röntgen, medicinering och instrumentvård. I utbildningen ingår även smittskydd samt tillämpning av den lagstiftning som reglerar djurens hälso- och sjukvård, djurskyddsbestämmelser och läkemedelshantering. När du är klar med din utbildning kommer du ha en stor kunskapsbas och kunna arbeta som djurvårdare med D9 på nivå 2.

Utbildningen inkluderar D9 men leder ej till legitimation.

Övning ger färdighet!
Vid vårt KTC (Kliniskt träningscentrum) får du under handledning träna på praktiska moment i en trygg, säker och realistisk miljö. Centret har lokaler som är anpassade för ändamålet med attrapper och simuleringar av verkliga patienter och situationer.

Det är på KTC som du får omsätta din teoretiska kunskap till praktisk fingerfärdighet, vilket ger en bra grund för LIA-kurserna och gör dig väl förberedd för arbetslivet.  

Ansök via vår hemsida som du hittar under fliken "Hitta till utbildaren" längre ned på denna sida.

Så ansöker du

Du ansöker via vår hemsida som du hittar under fliken "Hitta till utbildaren" längre ned på denna sida.

Behörighet:

Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla Yh-utbildningar. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

1.Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.

2.Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.

3.Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.

4.Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig  utbildningen.

5.Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Särskilda förkunskaper
Betyg E/G/3 i följande kurser:

Naturbruksprogrammet

  • Djuren i naturbruket, 100p
  • Djurens biologi, 100p
  • Djurhållning, 100p

Äldre gymnasiebetyg beaktas och värderas av Studie-och yrkesvägledare i antagningsprocessen.

Om du saknar behörighet avseende gymnasiekurserna erbjuds möjligheten att läsa preparandutbildning för att få motsvarande kunskaper. Anmälan till preparandutbildning  PREPDVV20 - läs mer på utbildningens hemsida.

Reell kompetens
Om du vill söka utbildningen men inte har fullständig behörighet enligt ovan, exempelvis om du har erfarenhet av/arbetat med djur/djursjukvård eller har undersköterske- eller sjuksköterskeexamen, kan du söka på reell kompetens. Då behöver du skicka in intyg/betyg på det du har gjort och även skriva ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen. Det är sedan antagningsnämnden som gör en bedömning av din kompetens. 

Glöm inte att kryssa i rutan för Reell kompetens när du ansöker!

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Bli en spjutspets inom lantbruk, djurvård, hovslageri, hästnäring, virkesförädling eller trädgård. Studera i Skara och på våra utbildningsplatser för ett yrke för framtiden! Den så kallade gröna näringen (samlingsnamn för alla branscher, företag och organisationer som brukar naturen på ett...


Läs mer om Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Kompetenscentrum Uddetorp
532 96 Skara

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: