YH-utbildning

Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion

Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-13
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-13
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion

Om du brinner för miljö och hållbarhet är det här en karriärväg för dig!

Detta är YH-utbildningen för dig som vill utveckla textila företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete. Du får kunskaper som ger överblick över de faktorer som påverkar den textila värdekedjans system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och om cirkulära arbetssätt i textil handel. Du lär dig även om hur produktens hållbarhet påverkas av den textila värdekedjans komponenter, system och flöden.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik. Du kommer under utbildningen att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet. För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av utbildningen arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

För mer information om Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

HT24

 • Klassrum
 • Borås
 • Sista ansökan: 2024-03-13

Upplägg

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås. 

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Ansökan och behörighet

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bl.a. muntlig presentation.

Ansökan

Ansökan sker via utbildningens hemsida.

Kursinnehåll

Kursöversikt, 400 YH – poäng (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

 • Affärs-och produktionsengelska, 10 p 
  Kursens ger dig kunskap att kommunicera med branschspecifik vokabulär, med förståelse för och hänsyn tagen till kulturella skillnader och hur du kan hantera affärs- och produktionsinriktad engelska i text och tal.
 • Affärsekonomi i den textila värdekedjan, 20 p      
  I denna kurs lär du dig grundläggande företagsekonomiska begrepp, och de lagar, avtal och regler som gäller för olika företagsformer.
 • Examensarbete, 15 p 
  Genom examensarbetet visar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera ett individuellt arbete, som presenteras muntligt och skriftligt. Examensarbetet kan med fördel (ditt val) genomföras i samarbete med ett företag.
 • Hållbar utveckling, produkter och processer, 40 p 
  Efter genomförd kurs har du kunskap om och överblick över hållbarhetsområdet för att kunna göra självständiga bedömningar av miljöprestanda i en textil verksamhet, utveckla textila produkter och processer i en hållbar riktning och verka för ett cirkulärt perspektiv inom textila organisationer.
 • Förändringsledning och kommunikation, 25 p

  I denna kurs lär du dig grunderna i mänsklig kommunikation och insikt om den egna förmågan att analysera, skapa, påverka och förändra med en ändamålsenlig och tydligt budskapsbärande kommunikation; dels den egna, dels hur man kan förstå och hantera andras sätt att kommunicera.

  Kursen ger dig kunskap och färdigheter i förändringsledning för att kunna vara en del i och driva transformationen mot en mer hållbar och cirkulär textilbransch. Kursen ger även kunskap om metoder och begrepp kring organisation och ledarskap och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

 • LIA – Lärande I Arbete, 50 p
  Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och har fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.
 • LIA – Lärande I Arbete, 50 p
  Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och har fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.
 • Livscykelanalys (LCA), 20 p
  Efter genomförd kurs har du kompetens att arbeta med analys, planering och utveckling av den totala livscykeln hos textila produkter. Vidare har du en förståelse för hur LCA-studier allmänt bedrivs samt fördjupad kunskap och kännedom om screening-LCA av textila produkter.
 • Programvaror i branschen, 15 p
  Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att använda de vanligast förekommande digitala programvarorna i branschen och kunskap om datorfunktioner i allmänhet och kännedom om vikten av kontinuerlig uppdatering inom området.
 • Praktisk projektledning 20 p
  Kursens ger dig kunskaper om projekt som arbetsform och förståelse för kommunikationens betydelse för resultatet av förändringsarbete. Kursen ger dig färdigheter i att hantera hela flödet från idé, projektplan och planering till genomförande, avslut och uppföljning.
 • Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 50 p 
  Efter genomförd kurs ska du ha kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du ska även ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Kursen ger dig också insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö.
 • Textila kvalitetsprocesser, 40 p 
  Denna kurs förbereder dig för ett självständigt, systematiskt kvalitetsarbete inom det textila området. Du får en fördjupad förståelse för hur textila produkters kvalitet kan analyseras och därefter med lämpliga åtgärder förbättras. Du får också kunskap och kännedom om vikten av att jobba med styrsystem och kvalitetsverktyg för att utveckla alla aspekter av företagets kvalitetsarbete. Kursen fokuserar genomgående på rådande lagstiftning och certifieringar inom textilbranschen i Sverige och internationellt, med miljö och hållbarhet i fokus.
 • Textila produktionsprocesser, 45 p 
  Efter genomförd kurs ska du vara förberedd för ett självständigt utvecklingsarbete inom textil produktions-, förädlings- och/eller återvinningsindustri. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för processerna, tekniken och arbetsmiljön inom textil produktion både i Sverige och utomlands. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden.

Kostnader

YH-utbildningen är avgiftsfri för dig som student. Kostnader för studielitteratur och övrigt arbetsmaterial tillkommer, som för de flesta eftergymnasiala utbildningar. 
Utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN. 

Efter examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen, och erhåller ett examensbevis.

Möjliga yrkesroller är:

 • Miljö-och hållbarhetsarbete inom textila företag
 • Kvalitetstekniker, textil produktion
 • Kvalitetskoordinator, textil produktion
 • Produktionstekniker, textil produktion
 • Produktionsutvecklare, textil produktion

Nordiska Textilakademin Facebook

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Nordiska Textilakademin
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft. Våra yrkesutbildningar med inriktning på textilbranschen – designer och inköpare. Sedan förra året har vi dessutom ett nytt YH-program: Textiltekniker/Processoperatör för dig som gillar produktion och maskinkunskap. Kursinnehållet...

Läs mer om Nordiska Textilakademin och visa alla utbildningar.

Highlights